Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Nybyggnad av skola i Örebro
Avser nybyggnad av skolbyggnad, rivning av en byggnad, samt tillhörande ROT-åtgärder
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning av lokaler på Klostergatan 23 för Region Örebro läns administrativa verksamhet.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 4
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av kontorshus vid Södra Station i Örebro.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Planer finns för ny kontorsbyggnad i fyra våningar plus takvåning.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 3
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för nytt hotell i 5-10 våningar avser även lokaler för handel och service.
Nybyggnad av lokaler och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Planområdet ligger i Marieberg, öster om motorvägen E20 och väster om Mariebergs bostadsområde Örebro
Nybyggnad av affärshus i Örebro
Planer för nybyggnad av handelslokal för grossistverksamhet.
Nybyggnad av skola i Örebro
Planer för nybyggnad av skola, mellanstadium samt idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Rivning finns på projektid: 1622756.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Bostäder finns på projektid: 1396900. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1514833.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Bostäder finns på projektid: 1396900. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1514833.
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnader i Örebro
Syftet med detaljplanen är att vidare möjliggöra kontors och lagerbyggnader. örebro
Renovering av förskola i Örebro
Planer finns för renovering av förskola för annan verksamhet.
ROT-renovering av förskola, Örebro
Avser ROT renovering av Knagglabackes förskola.
Lokalanpassning av kontor i Örebro, del 2
Iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst, del 2. Kontoret består av ett antal arbetsrum, ett mindre och ett större mötesrum samt gemensamma kontorsytor.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Modernisering av hissar inom Universitetssjukhuset Örebro
Avser modernisering av totalt 29 hissar. Omfattar 13st personhissar, 4st varupersonhissar, samt 12st sänghissar och är placerade i byggnad (13) C-huset, (01) F-huset, (30) O-huset samt (27) M-huset. Det är linhissar med maskinrum samt hydraulhissar som ingår i moderniseringen inom regionorganisationens lokaler på Universitetsjukhusets område i Örebro.
Tillbyggnad för skolkök, matsal mm. i Örebro, etapp 2
Avser tillbyggnad för storkök, matsal och hemkunskap är på ca 240 kvm BYA, i huvudsak i ett plan men med fläktrum på plan 2. Invändig ombyggnad för att utöka matsal är på ca 170 kvm BYA.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Avser ombyggnad av kulturhus för hyresgästanpassning. Byggnaden kommer att anpassas för att bedriva café och restaurang.. Strömsborg uppfördes 1921
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av planlösning och brandskydd i kontorsbyggnad.
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro
Avser ombyggnad del av Kv Stinsen 20 plan 12, norra delen för ny hyresgäst. Lokalerna ska innehålla kontorslokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av personalutrymmen, Trängens idrottsplats. Örebro
Ny- och tillbyggnad av skola i Örebro
Planer för ny- och tillbyggnad av skola. Det kommer bli en fristående del samt en påbyggnad av befintlig skola.
Rivning av kontor i Örebro
Kontorsmoduler ska förflyttas.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning från industribyggnad till handelslokal.
Flytt av kontor/moduler i Örebro
4 st moduler ska förflyttas.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Ändring fasader på kontorsbyggnad. Byte av skylt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).