Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Törsjö, Örebro
Planer finns på en stor logistikanläggning med placering i Törsjö, Örebro. Markförvärv förestår om ett område på ca 720.000 kvm. Törsjö Logistik AB ägs gemensamt av Catena Logistik AB, AB Lokalhusman och Örebroporten Förvaltning AB.
Nybyggnation av vårdcentral och vårdboende i Örebro
Avser nybyggnad av vårdcentral samt ett vård- och omsorgsboende med 100 platser. Projektet kommer att delas in i etapper. Etapp 1: Vårdcentral inkl parkeringsgarage och tillagningskök Etapp 2: Rivning av befintlig vårdcentral, nytt vård- och omsorgsboende (100 lägenheter), hemvårdslokaler och dagrehab Etapp 1 BTA ca 8900 m2. Etapp 2 BTA ca 10100 m2
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorshus 12400 kvadrat på Norrbackavägen. För att möjliggöra byggnationen kommer det inom entreprenaden krävas rivning av en lagerbyggnad och del av bottenvåningen på ett av de intilliggande husen (Evry-huset).
Om- och tillbyggnad av campus i Örebro
Avser tillbyggnad av Campus om ca 5000 kvm som ska placeras mot befintliga Campushuset och mellan vattentornet. Källarutrymmet kommer inrymma fläktrum, omklädningsrum samt div. förråd. Ny entré i markplan med intilliggade restaurang med uteplats. På plan 2 byggs föreläsningssal och stor hörsal. På plan 3 bygger man kontor, grupprum, kommunikationsstråk m.m. På plan 4 och 5 byggs det kontor och föreläsningssalar/mötesrum. Ombyggnationer om ca 1000 kvm kommer göras i befintliga lokaler fördelat på 4 plan.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ett nytt kontorshus i Kv Korsningen i Örebro.
Nybyggnad av handelshus i Örebro etapp 2
Planerad etapp efter etapp 1 på: 1002626 Hela tomten är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Planen är att möjliggöra en förskola på fastigheten Almby 13:165. I syfte att öka trafiksäkerheten föreslås Stensoppsvägen göras om till en gång- och cykelväg parallellt med förskolan.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 4087m².
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Rivning finns på projektid: 1622756. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av centrum­verksamheter och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse för centrum­användning och kontor av hög arkitektonisk kvalitet till en höjd motsvarande 3 till 5 våningar inom den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar i 2 våningar. Byggnadsarea 1060 kvm.
Nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler vid Sigillgatan i Björkhaga, Örebro. Tomtarea ca 923m².
Om och tillbyggnad av sjukhusapoteket i Örebro
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokaler på Universitetssjukhuset Örebro. Objektets läge: Region Örebro län USÖ, F-huset entréplan Det finns även två insprängda totalentreprenader under generalentreprenören ansvar, Kyl/frysrum och Renrums entreprenad.
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser ombyggnad av f d biblioteket med lokalanpassning till nya hyresgästen i dela av bottenplan, övre kontorslokal förbereds med nya installationer till stop-standard.
Ombyggnad till grundskola i Örebro
Avser renovering och anpassning av fastighet på Karlsgatan 30 i Örebro inför Vittra skola. Vittra Örebro kommer att ta emot elever i årskurs sex till nio.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Rivning och nybyggnad av lokaler i Örebro, huvuddel 1
Huvuddel 1 ”Rivning” omfattar rivning av den stora enplansbyggnaden (endast några små byggnader på taket) i kvarterets mitt innehållande lokaler på markplan och ett underliggande garage. En tillfällig dagligvaruhandel på cirka 600 kvm ska etableras i form av moduler på det inre torget som idag är parkeringsplatsen åt den befintliga dagligvaruhandeln.
Utbyggnad av personalshus vid återvinningscentral i Örebro
Utbyggnation personalshuset Atle ÅVC.
Om- och nybyggnad av skolkök i Örebro
Avser om- och nybyggnad av skolkök på Hagaskolan i Örebro. Rivning av befintligt kök ska också ske.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Tillbyggnad av krematorium i Örebro
Avser tillbyggnad samt fasadändring krematoriebyggnad, samt nedgrävd trädgård.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Avser tillbyggnad av förskola med omklädningsrum och toaletter.
Ombyggnad av skola av skola i Örebro
Avser renovering och ombyggnad av skollokaler i norra delen av plan 3 i hus E med ny El, ventilation och ytskikt. Befintliga ventilationskanaler innehåller asbest och saneras i samband med rivning.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3 finns på projektid: 1620679
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av lokaler för verksamhet i Örebro
Avser att renovera de invändiga ytskikten, bygga om entré/mottagning, renovera ett antal toaletter och duschar, och utföra vissa brandåtgärder. Befintlig planlösning kommer att göras om. Ca 15 garageplatser ska skapas. Delas upp i 2 faser där fas 1 innebär projektering och fas 2 utförande.
Ombyggnad av kontorslokaler i Örebro
Örebroporten har för avsikt att tillskapa ett kontor på plan 11 i Skofabriken. Ytan för kontoret är c:a 450 m². Verksamhet pågår i övriga delar av fastigheten
Renovering av fönster på skola i Örebro, del 2
Avser fönsterrenovering på Virginska skolans västra fasad.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 1
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av garage och carport i Örebro, etapp 1
Avser rivning av garagebyggnader och carportar och som skall ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer.
Rivning av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Nybyggnad finns på projektid: 1601290. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Fiberdragning vid universitet i Örebro
Avser installation av ny kanalisation/dukt samt inblåsning av fiber i och mellan universitetetsbyggnader, samt montering av fiberpanel/ODF, eventuell skarvutrustning i skarvbox eller rack med tillhörande montering och kontaktering av fiber.
Byte av golvmattor Engelbrektsskolan i Örebro
Avser byte av golvmattor i klassrum på Engelbrektsskolan i Örebro.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Ändring fasader på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolpaviljong.
Nybyggnad av bar i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad utebar på uteservering.
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av vårdcentral, fasadändring, parkeringsplatser, rivning av förråd.
Rivning av carport i Örebro
Rivningslov rivning carport.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Rivning av affärshus i Örebro
Rivningslov rivning handelslokal.
Rivning av telestation i Örebro
Rivningslov rivning mast / teknikbod.
Rivning av samlingslokal i Örebro
Rivningslov rivning samlingslokal.
Tillbyggnad av servering i Örebro
Strandskyddsdispens tillbyggnad uteservering.
Nybyggnad av garage i Örebro
Förhandsbesked nybyggnad garage samt uppställningsplats för bussar/lastbilar.
Ändrad användning av kontor i Örebro
Bygglov ändring annat.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på handelslokal.
Ombyggnad av skola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring av brandskydd i skola.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i restaurang.
Ombyggnad av servicebyggnad i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i servicehus.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Bygglov inredning ytterligare lokal i flerbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Örebro
Bygglov nybyggnad annat / mulltoan.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av carport för 16 bilar med integrerad undercentral.
Nybyggnad av garage i Örebro
Bygglov nybyggnad garage, carportar och parkeringar, rivningslov garage och carportar.
Nybyggnad av kiosk i Örebro
Bygglov nybyggnad kiosk.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad mast och teknikbod.
Nybyggnad av garage i Örebro
Bygglov nybyggnad och tillbyggnad av garage/förråd samt rivning av garage.
Tillbyggnad av idrottshall i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad (idrottshall).
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Bygglov tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad restaurang, pergola.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola, solceller.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restaurang, fasadändring.
Ombyggnad av garage i Örebro
Bygglov ändrad användning från garage till garage.
Ombyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov ändrad användning från handelslokal till idrottsändamål, Bygglov anordnande idrottsanläggning (4 st. utomhus padelbanor) Mosås 2:71.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändrad användning till handelslokal.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändring handelslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser montering av nya fönster på kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.