Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Törsjö, Örebro
Planer finns på en stor logistikanläggning med placering i Törsjö, Örebro. Markförvärv förestår om ett område på ca 720.000 kvm. Törsjö Logistik AB ägs gemensamt av Catena Logistik AB, AB Lokalhusman och Örebroporten Förvaltning AB.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorshus 12400 kvadrat på Norrbackavägen. För att möjliggöra byggnationen kommer det inom entreprenaden krävas rivning av en lagerbyggnad och del av bottenvåningen på ett av de intilliggande husen (Evry-huset).
Nybyggnad av IT-hus i Örebro
Avser ny kontorsbyggnad för Regionens IT-avdelning. Byggnaden omfattar ca 5500 m² och ska innehålla arbetsplatser för ca 170 medarbetare. Den ska även inrymma mindre lagerytor och godsmottagning samt en datahall och teknikutrymmen. I projektet kommer arbeten med mediaförsörjning, bland annat energicentral för bergvärme/-kyla för byggnaden, att ingå. Det ska även utredas om solcellsanläggning ska installeras på det nya taket. Nybyggnaden ska placeras i kvarterets norra del mot Fredsgatan och Faktorigatan. Byggnaden kommer att uppföras i 2-3 plan samt en vindsvåning.
Nybyggnad av kyrka i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka.
Renovering av Länsmuseet i Örebro
Avser renovering av länsmuseet. ROT-renovering, ökad säkerhetsutrustning, och tillgänglighetsanpassningar både inne och ute. Byggnaden är K-märkt.
Om- och tillbyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Avser till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera.
Nybyggnad av handelshus i Örebro etapp 2
Planerad etapp efter etapp 1 på: 1002626 Hela tomten är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorslokaler i Källeruds park. Byggnaden består av 3 våningar med inglasad innergård. En stor takterass samt öppna garageplatser i suterrängplan planeras också.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 4087m².
Nybyggnad av centrum­verksamheter och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse för centrum­användning och kontor av hög arkitektonisk kvalitet till en höjd motsvarande 3 till 5 våningar inom den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Planer finns för förskola för ca 90 barn.
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus samt ombyggnad av befintligt stall.
Nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler vid Sigillgatan i Björkhaga, Örebro. Tomtarea ca 923m².
Om och tillbyggnad av sjukhusapoteket i Örebro
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokaler på Universitetssjukhuset Örebro. Objektets läge: Region Örebro län USÖ, F-huset entréplan Det finns även två insprängda totalentreprenader under generalentreprenören ansvar, Kyl/frysrum och Renrums entreprenad.
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Ombyggnad till skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av skollokaler.
Rivning och nybyggnad av lokaler i Örebro, huvuddel 1
Huvuddel 1 ”Rivning” omfattar rivning av den stora enplansbyggnaden (endast några små byggnader på taket) i kvarterets mitt innehållande lokaler på markplan och ett underliggande garage. En tillfällig dagligvaruhandel på cirka 600 kvm ska etableras i form av moduler på det inre torget som idag är parkeringsplatsen åt den befintliga dagligvaruhandeln.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Utbyggnad av personalshus vid återvinningscentral i Örebro
Utbyggnation personalshuset Atle ÅVC.
Om- och nybyggnad av skolkök i Örebro
Avser om- och nybyggnad av skolkök på Hagaskolan i Örebro. Rivning av befintligt kök ska också ske.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Tillbyggnad av krematorium i Örebro
Avser tillbyggnad samt fasadändring krematoriebyggnad, samt nedgrävd trädgård.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Avser tillbyggnad av förskola med omklädningsrum och toaletter.
Upprustning ROT-renovering av skola i Örebro
Avser ROT renovering av skollokaler i norra delen av plan 3 i hus E med ny El, ventilation och ytskikt. Befintliga ventilationskanaler innehåller asbest och saneras i samband med rivning.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3 finns på projektid: 1620679
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av lokaler för verksamhet i Örebro
Avser att renovera de invändiga ytskikten, bygga om entré/mottagning, renovera ett antal toaletter och duschar, och utföra vissa brandåtgärder. Befintlig planlösning kommer att göras om. Ca 15 garageplatser ska skapas. Delas upp i 2 faser där fas 1 innebär projektering och fas 2 utförande.
Tillskapande av kontor i Skofabriken, Örebro
Tillskapande av ett kontor på plan 4 i Skofabriken. Det har nyligen uppförts ett liknade kontor i lokalen bredvid som skall fungera som referensprojekt. Ytan för kontoret är c:a 600 m². Verksamhet pågår i övriga delar av fastigheten.
Ombyggnad av kontorslokaler i Örebro
Örebroporten har för avsikt att tillskapa ett kontor på plan 11 i Skofabriken. Ytan för kontoret är c:a 450 m². Verksamhet pågår i övriga delar av fastigheten
Renovering av fönster på skola i Örebro, del 2
Avser fönsterrenovering på Virginska skolans västra fasad.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 1
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 1.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 2
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 2.
Rivning och nybyggnad av garage/carport i Örebro, etapp 3
Avser garagebyggnader och carportar samt öppna parkeringsplatser. Befintliga byggnader har uppnått sin tekniska livslängd och ska rivas och ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser etapp 3.
Nybyggnad av garage och carport i Örebro, etapp 1
Avser rivning av garagebyggnader och carportar och som skall ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer.
Rivning av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Nybyggnad finns på projektid: 1601290. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Byte av golvmattor Engelbrektsskolan i Örebro
Avser byte av golvmattor i klassrum på Engelbrektsskolan i Örebro.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Ändring fasader på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring av brandskydd i skola.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i restaurang.
Ombyggnad av servicebyggnad i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i servicehus.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Bygglov inredning ytterligare lokal i flerbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Örebro
Bygglov nybyggnad annat / mulltoan.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av carport för 16 bilar med integrerad undercentral.
Nybyggnad av garage i Örebro
Bygglov nybyggnad garage, carportar och parkeringar, rivningslov garage och carportar.
Nybyggnad av kiosk i Örebro
Bygglov nybyggnad kiosk.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad mast och teknikbod.
Nybyggnad av garage i Örebro
Bygglov nybyggnad och tillbyggnad av garage/förråd samt rivning av garage.
Tillbyggnad av idrottshall i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad (idrottshall).
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Bygglov tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad restaurang, pergola.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola, solceller.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restaurang, fasadändring.
Ombyggnad av garage i Örebro
Bygglov ändrad användning från garage till garage.
Ombyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov ändrad användning från handelslokal till idrottsändamål, Bygglov anordnande idrottsanläggning (4 st. utomhus padelbanor) Mosås 2:71.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till restaurang.
Ändrad användning av kontor i Örebro
Bygglov ändring annat.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på handelslokal.
Nybyggnad av garage i Örebro
Förhandsbesked nybyggnad garage samt uppställningsplats för bussar/lastbilar.
Nybyggnad av skola i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolpaviljong.
Nybyggnad av bar i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad utebar på uteservering.
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av vårdcentral, fasadändring, parkeringsplatser, rivning av förråd.
Rivning av carport i Örebro
Rivningslov rivning carport.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Rivning av affärshus i Örebro
Rivningslov rivning handelslokal.
Rivning av telestation i Örebro
Rivningslov rivning mast / teknikbod.
Rivning av samlingslokal i Örebro
Rivningslov rivning samlingslokal.
Tillbyggnad av servering i Örebro
Strandskyddsdispens tillbyggnad uteservering.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändring handelslokal.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändrad användning till handelslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.