Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av ytskikt och ventilation. Inga beslut fattade.
Tillgänglighetsanpassning av sim- och sporthall i Hallsberg
Avser tillgänglighetsanpassning av Alléhallen i Hallsbergs kommun.
Renovering av omklädningsrum mm. i ishall i Hallsberg
Omfattar byggnadsarbeten gällande renovering av omklädnadsrum m. m, ny rumsbildning med nya avlopp och installationer WC, Dusch och duschrum, samt option A, utrymningsdörr och sluss, och option B, åtta stycken duschpaneler.
Renovering av fasader och fönster vid skola i Hallsberg
Avser byggnadsarbeten gällande renovering av fasad-fönster och målning, option A fönster Hus D Musik och option B Tvättning av påväxt på papptak Hus D, till ett fullt färdigt arbete på Folkasboskolan i Pålsboda, Hallsbergs kommun.
Renovering av tak på skola i Hallsberg
Avser byggnadsarbeten gällande renovering av tak på Fredriksbergskolan i Vretstorp.
Ombyggnad av ventilationssystem i skola i Hallsberg
Avser nytt aggregat som ska placeras i bef fläktrum på vinden. Fläktrummet är trångt så byggåtgärder krävs för att få plats med nytt aggregat. Befintlig svinhusventilation ska tas bort och dess befintliga kanaler för frånluft till klassrum användes som tilluft och kopplas ihop till ny samlingskanal som dras på vind.
Ombyggnad av styrutrustning i simhall i Hallsberg
Avser ombyggnad av befintlig styrutrustning för vattenreningssystem vid Alléhallen i Hallsberg.
Utvändigt underhåll av carport i Hallsberg
Fasadändring, installation av portar i carport/förråd.
Ombyggnad av kontor i Hallsberg
Ombyggnad av kontor och industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Tidsbegränsat bygglov. uppförande av kontorsbyggnad efter brand samt uppställning av 6 st byggbaracker.
Tillbyggnad av affärshus i Hallsberg
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Hallsberg
Ändrad användning av lokal från kontor till restaurang samt uppsättning av skylt.
Målning av tak på skola i Hallsberg
Option från projektid: 1652471. Avser målning av plåtdetaljer på lågdelstak.
Nytt skärmtak på skola i Hallsberg
Option från projektid: 1652471. Avser skärmtak till Fredriksbergskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.