Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Nybyggnad av Padelhall i Karlskoga
Handels- och kontorsmark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget precis norr om E 18 i området Ekeby. Tomtarea: 8 000 m².
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Renovering av idrottshall i Karlskoga
Avser omfattar stam- och ytskiktsrenovering samt ombyggnad av ett fåtal rum. Rivning av miljö och hälsofarligt avfall ingår i projektet.
Om- och tillbyggnad av ishall i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av Nobelhallen i Karlskoga. Avser utbyte av tekniska system (El, Tele, VS, Vent, Rör, Styr och Kyla), renovering av befintlig fastighet, utbyggnad av fastighet med grundläggning för denna, markarbeten till grundläggning av fastigheten (byggnaden) samt parkeringen, asfaltering och nybyggnad av en vaktmästarbyggnad.
Nybyggnad av affär i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av affärshus.
Renovering av musiklokal/aula och nybyggnad av entré i Karlskoga
Avser ny entré till aulan, förbättrad tillgänglighet, upprustade loger och scen samt nödvändiga nya inventarier. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av kontorsmodul i Karlskoga
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskoga
Hyresgästanpassning. Avser ändring från vård och omsorg till kontor och kundmottagning, utvändig ändring samt ändring av konstuktion.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring av handelshus (omfärgning).
Nybyggnad av telestation i Karlskoga
Nybyggnad av teknikbod.
Rivning av samlingslokal i Karlskoga
Rivning av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Karlskoga
Fasadändring av idrottshall.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Avser byte av port på skolbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.