Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall/badhus samt om- och tillbyggnad av ishall i Karlskoga
Avser nybyggnad av simhall/badhus i anslutning till Nobellhallen. Om- och tillbyggnad av Nobelhallen i Karlskoga. Avser utbyte av tekniska system (El, Tele, VS, Vent, Rör, Styr och Kyla), renovering av befintlig fastighet, utbyggnad av fastighet med grundläggning för denna, markarbeten till grundläggning av fastigheten (byggnaden) samt parkeringen, asfaltering och nybyggnad av en vaktmästarbyggnad.
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Avser nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser i två plan.
Nybyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Nybyggnad av högstadieskola inkl. ny anpassad högstadieskola. Dimensioneras för 400 elever och total BTA cirka 6000 kvm, rivning av befintlig 7-9 skola inkl. anpassad högstadieskola. Österledsskolan Karlskoga.
Ombyggnad av lokal på lasarettet i Karlskoga
Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett ska få större lokaler som kan tillgodose de behov som framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa. Byggprojektet innebär att bygga om en tidigare vårdavdelning till en modern, framtida endoskopimottagning.
Nybyggnation korthållsbana i Karlskoga kommun
Avser nybyggnation korthållsbana. Entreprenaden omfattar schaktning och omlokalisering av massor på en yta om ca 5500 kvm samt nya skjutvallar. Befintligt kulfång justeras och skärmtak byggs över renoverat kulfång. Sidoskydd och frontskydd i betong anläggs. En torravluftad målbodscontainer med påbyggt yttertak ställs bakom sidoskydd. El dras fram till kulfång från nytt markskåp och kanalisation utförs mellan kulfång och skjutvallar. Nya belysningsmaster monteras längs banan.
Underhåll av skjubana Villingsberg i Karlskoga, Fortifikationsverket
Avser byte av duk, siktning granulat, återanvända granulat som inte är utslitet och byta granulat som är utslitet bakom skottcentra mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).