Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Avser nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser i två plan. .
Utbyggnad med tillfälliga lokaler på anstalt i Karlskoga
Avser utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 2-anstalt i Karlskoga. Omfattar ett boende med 32 platser samt fristående lokaler för sysselsättning och utbildning. Utbyggnaden uppförs med demonteringsbara delar.
Om- och tillbyggnad av ishall i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av Nobelhallen i Karlskoga. Avser utbyte av tekniska system (El, Tele, VS, Vent, Rör, Styr och Kyla), renovering av befintlig fastighet, utbyggnad av fastighet med grundläggning för denna, markarbeten till grundläggning av fastigheten (byggnaden) samt parkeringen, asfaltering och nybyggnad av en vaktmästarbyggnad.
Nybyggnad av butik, Karlskoga
Avser nybyggnad av butik.
Ombyggnad av busstation i Karlskoga
Busstationen ska byggas om invändigt för att lokalerna ska kunna utnyttjas mer optimalt och utvändigt kommer byggnaden också att få ett riktigt lyft.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Karlskoga
Nybyggnad av tvätt- och drivmedelsanläggning.
Rivning av telestation i Karlskoga
Rivning av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar t o m 2021-12-31.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Tillbyggnad av fläktrum på skola samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till restaurang samt uppsättning av fasadskylt.
Ombyggnad av anstalt i Karlskoga
Ändring av brandskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.