Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (1)
Lessebo (5)
Ljungby (6)
Markaryd (1)
Tingsryd (4)
Växjö (17)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser nybyggnad av F-6-skola med tre paralleller för ca 525 elever, samt rivning av befintliga Furutåskolan. 2 250 kvm solceller på taken till skola och sporthall
Nybyggnad av lokaler för Växjö Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Det nya huset blir fem våningar högt plus ett suterrängplan omfattande cirka 10 500 kvadratmeter
Nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik i Växjö
Region Kronoberg ska uppföra en ny rättspsykiatrisk byggnad för slutenvårdspatienter. Byggnaden skall ombesörja vård för 32 patienter där samtliga patienter skall ha ett eget vårdrum. Utöver detta finns det 4 vårdpatientrum för tillfällig vistelse. Patientkök, personalkök, rum för rekreation m.m. skall uppföras. Ett nytt skyddsrum uppförs som ersättning för dagens skyddsrum. BTA yta för byggnaden är ca 4600m². Idag finns en befintlig byggnad på adressen. Denna byggnad skall rivas i sin helhet.
Nybyggnad av skola i Älghult
Nybyggnad av skola 5610 kvm.
Om- och tillbyggnad av stenlada till konferenscentrum i Älmhult
Nybyggnad - övernattningshus för konferensanläggning (norra och södra) Bölsö 2:1.
Ombyggnad av Hus 1 och 2 i Sigfridsområdet i Växjö
Avser en ombyggnation på Sigfridsområdet Hus 1 (ca 7700 m2 BTA) och rivning i stora delar av Hus 2 (ca 3840 m2 BTA). Ombyggnationen omfattar samtliga fem plan som ska byggas om för Barnhabilitering, Lokalvård, administration, konferens och nytt fläktrum. Hus 2 ska rivas med undantag av Restaurang Helgonet. Kompletteringar av anslutande byggnader ska utföras samt återställande av mark, nya gångstråk och terapiträdgård.
Ny, om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lenhovda
Objektet omfattar om- och tillbyggnad av ICA Nära i Lenhovda. Tillbyggnaden kommer bland annat att innehålla teknikutrymmen, kundtoalett, kallager, kontor, kylrum och returrum, samt ny inlastning. Butikens layout ska ändras vilket medför att en ny entré ska byggas. Arbeten innefattar även rivning av skärmtak, emballagerum, väderskydd med fjärrvärmecentral mm.
Förstärkningsåtgärder på hus 1C på Ljungby lasarett
Olika ombyggnationer under 60 till 00-talet är orsaken till att förstärkningsåtgärder behövs. Förstärkningsarbeten ska utföras på plan 3 till plan 5, plan 6 är utförd i en annan entreprenad.
Om- och tillbyggnad av bowlinghall i Ljungby
Avser tillbyggnation och ombyggnation från nuvarande sex till tio banor, innehållande tillagningskök, omklädningsrum mm.
Nybyggnad av konferenscentrum och övernattningshus i Älmhult
Nybyggnad - övernattningshus för konferensanläggning (norra och södra) Bölsö 2:1.
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Objektet avser nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad med liten källare och däröver 1 3/4 plan med total ca BTA=461 m2 samt yttre finplanering.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Inredning av ytterligare lokal i befintlig byggnad, tillbyggnad med skärmtak, uppförande av stödmur, fasadändring samt uppsättande av skyltar.
Ombyggnad och takbyte på bibliotek i Ljungby
Avser renovering av bibliotek samt takbyte.
Ombyggnad av stationshuset i Lessebo
Ombyggnad efter brand
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning av butik.
Hyresgästanpassningar i affärshus i Växjö
Hyrsegästanpassningar i affärshus.
Rivning av vårdboende i Lessebo
Ansökan om rivningslov rivning.
Takrenovering på Furuby kyrka
Avser takrenovering av skiffertak på långhus inkl. plåtarbeten bla med omtäckning av hela tornet på Furuby kyrka.
Byte av ventilation på Linnéuniversitetet, Hus D i Växjö
Ventilationsentreprenad inkl. styr, belysning och bygg avseende kontor- & utbildningslokaler i tre plan. Ombyggnadsarbetena avser cirka: 4 300 kvm LOA. Utbyte av fyra stycken ventilationsaggregat inklusive värme-/kylinstallationer Demontering av befintliga don inkl. kanalsystem i flertalet utrymmen. Installation av nytt Lindinvent-system. Installation av brandspjäll för att upprätthålla brandskydd. Utbyte av två stycken apparatskåp inkl. styrutrustning. Erforderliga elarbeten inklusive belysningsbyten i flertalet av rummen i huset, Renovering av fläktrum. Komplettering med nytt pendlat undertak i vissa utrymmen Öppning av yttertak för ut- och intransport av material inkl. återställning
Installation av sprinkler inom vårdboenden i Älmhult
Projektet omfattar kompletta sprinkleranläggningar inklusive projektering inom vårdboenden tillhörande Älmhults kommun.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Ombyggnad till kontor, samlingslokal mm. i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning av prästgård från bostad till Möjligheternas hus (samlingslokal, kontor mm.).
Nybyggnad av läktare i Ljungby
Nybyggnad av läktare.
Ommålning av Kulturhuset 51:an i Lessebo
Objektet avser utvändig ommålning av Kulturhuset 51:an i Lessebo.
Installation av sprinkler inom vårdboenden i Älmhult
Projektet omfattar kompletta sprinkleranläggningar inklusive projektering inom vårdboenden tillhörande Älmhults kommun.
Tak- och fönsterbyte på skola i Åseda
Det så kallade adminhuset som är placerat på Åsedaskolan behöver byta tak och fönster då det finns stora behov efter många år utan underhåll.
Ombyggnad av samlingslokal i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd hiss.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring av planlösning.
Hyresgästanpassning av kontor i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och mindre ombyggnad.
Ut och invändiga ändringar av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontors och industribyggnad tillbyggnad samt ändring av planlösning, ventilation, brandskydd.
Fasadarbeten på bank i Markaryd
Bygglov för fasadändring.
Målning av livsmedelsbutik i Lessebo
Ansökan om bygglov ändring av kulör på träfasad och tillbehörande detaljer. Ca 900 kvm målning.
Nybyggnad av skidbacke i Alvesta
Avser anläggande av skidbacke med liftgata och belysning samt återställning av downhillbana.
Reparation av korinnertak på Jäts gamla kyrka
Reparation av korinnertak samt arbete på vind.
Tjärningsarbete mm på Jäts gamla kyrka samt klockstapel, Jät
Arbetena avser reparation samt tjärning av spånklädda tak- och väggytor på Jäts gamla kyrka samt ev. reparationsarbeten på stomme samt utbyte av skadade spån inkl. tjärning på intilliggande klockstapel.
Tjärning av spåntak vid Öjaby kyrka samt klockstapel i Växjö
Avser tjärning av spåntak på Öjeby kyrka samt Öja gamla kyrkogårds klockstapel.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).