Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (8)
Ljungby (13)
Markaryd (8)
Tingsryd (16)
Växjö (40)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Planer finns nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Ny- och ombyggnad samt rivning av högstadieskola i Älmhult
Avser utbyggnad av högstadieskola för att kunna ta emot upp till 950 elever totalt, ( idag ca 450 elever). Utbyggnaden blir ca 11 700kvm BTA. Den nya byggnaden skall uppföras som ett passivhus och skall certifieras enligt gällande internationell standard PHI.
Nybyggnad av idrottsskola på Arenastaden i Växjö
Avser nybyggnation av idrottsskola för årskurs 7-9 på bästa möjliga lokalisering i Arenastaden. Skolan kommer fullt utbyggd att inrymma 336 elever fördelat på 12 klasser.
Om- och tillbyggnad av ishall i Tingsryd
Planer finns för om- och tillbyggnad av befintliga ishallen i Tingsryd.
Nybyggnad av brandstation i Vislanda, Alvesta kommun
Avser nybyggnad av brandstation i Vislanda, Vetlanda kommun.
Nybyggnad av moské och förskola i Växjö
Avser nybyggnad av moské samt förskola i Araby, växjö. Byggnaden är på 1100 kvm och förskolan kommer inrymmas på bottenvåningen i 610 kvm. Moskén kommer att ha en höjd på 19 meter upp till kupol.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser rivning av gymnasiesärskolan och nybyggnad av lokaler planeras att uppföras på samma plats.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Kan även bli en ombyggnad av befintlig simhall.
Nybyggnad av parkeringshus i Ljungby
Planer finns för nybyggnation av parkeringshus vid Ljungby Lasarett.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Nybyggnad av förskola, Braås
Avser nybyggnad av förskola med 10 avd i Braås. Rivning av befintlig lokal .
Nybyggnad av skola på Harabergsområdet, i Ljungby
Avser nybyggnad av en högstadieskola, skyddsrum, storkök, bussvändplats, parkeringsytor samt utemiljö. Rivning av gamla skolan finns på Id: 2021331
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Utbyggnad av kontor i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av IKEA of Swedens kontor i Älmhult.
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av Ridhus, domartorn och läktare. Samt nybyggnad för konferens, kontor, personalutrymmen, omklädningsrum, teknik och övriga utrymmen. Stallbyggnad för 32 hästar, boxinredning, uppställningsplatser, sadel och foderkammare. Bygget kommer att delas upp i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Tingsryd , etapp 2
Avser att bygga ett till plan på förskolan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby, etapp 2
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av kontor och handel i Bäckaslöv Etapp 2 , Växjö
Avser nybyggnad av kontor, samt handel. Området som sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön.
Nybyggnad av hotell i Växjö
Avser nybyggnad av hotell med 6 våningar och garage under mark, ca 200 rum.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Ombyggnad och renovering av kontor, Växjö
Avser ombyggnad och helrenovering av kontor på våning 4. Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser tillbyggnad av skola med takkupa och utrymningstrappa, fasadändring samt ändring av brandskydd, ventilation och hiss (hus 04).
Nybyggnad av kontor i Växjö
Planer finns för nybyggnad av kontor i Växjö.
Nybyggnad av förskola i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Banérsgatan och Tallvägen norr om Mohedaskolan.
Nybyggnad av entré och reception i kommunhuset i Ljungby
Avser planer för ny entré och reception i kommunhuset i Ljungby. Kommunhuset kommer bli mer tillgängligt och säkert för såväl besökare som medarbetare. Touristcenter kommer att inrymmas i entrédelen.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av industri/kontor.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett för att möjliggöra en nybyggnation av vårdblock. Det projektet finns på projid: 1493748.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Växjö
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för daglig verksamhet, ombyggnad av den norra flygeln, ca: 720 kvm, samt i övriga delar förkommer mindre ombyggnader ca: 790 kvm.
Ombyggnad av omklädningsrum i Tingsryd
ingår i investeringsbudget 2022.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Nybyggnad av maskinhall i Markaryd
Avser nybyggnad av maskinhall.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Lessebo kommun
Ramavtal avseende ventilationsarbeten service, reparation och underhåll inom Lessebo kommun. Avtalstid 2021-11-01 - 2023-10-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av idrottshall i Växjö
Ändrad användning av del av affärslokal till träningslokal samt väsentligt ändring av ventilation.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Planer finns för ombyggnad av industrilokal till padelhall och fasadändring.
Tillbyggnad av förskola i Ljungby
Tillbyggnad av förskola 125 kvm (Allrum, lekrum, verkstad och vilrum samt skötrum med 2 toaletter och ett RWC) och skola 48 kvm (Grupprum/bibliotek, arbetsrum och groventré. samt parkering.
Ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö
Avser ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö.
Nytt värmesystem och sanering av krypgrund i kyrka, Älghult, Uppvidinge
Avser nytt värmesystem , reglering av fukt inomhus samt sanering av krypgrund.
Renovering av skiffertak på Öja kyrka
Avser renovering av skiffertak inkl avvattning.
Ombyggnad av grundsärskola i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025.
Rivning av skola i Ljungby
Avser rivning av gamla Hjortbergsskolan Nybyggnad av skola finns på Id:1489763
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
Avser renovering av hissar modell sänghiss och har namn 13 och 22, dessa finns placerade i hus Q och hus S.
Ombyggnad av lägenheter till dagverksamhet i Tingsryd
Avser ombyggnad av 4 lägenheter till dagverksamhet.
Tillbyggnad av bowlinghall i Markaryd
Avser tillbyggnad av bowlinghall med lounge.
Inhyrning skolpaviljonger i Växjö
Avser inhyrning av provisoriska lokaler för gymnasiesärskolan, Kungsmadskolan Avtalstid 3 år.
Uppförande av moduler vid skola i Tingsryd
Avser att uppföra moduler vid Trojaskola som kommer ersätta lokal som blev förstörd efter brand.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser personalutrymmen med matsal och kontor.
Till och ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av b.la en stor sal till 4 mindre salar, samt ett förråd till personal/handikapp toaletter. Tillbyggnaden avser ett skydd på 4x2 meter för hissen.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Tingsryd
Avser byte av takmaterial på idrottshall.
Tillbyggnad av affärshus i Alvesta
Tillbyggnaden avser produktionslokaler.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Växjö
Tillbyggnad av entrétak samt fasadändring, ändrad fasadbeklädnad och ändring av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor/lager.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnaden avser b.la butik och maskinrum.
Ombyggnad av samlingslokal i Ljungby
Ändring av lägergård, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändring av konstruktion.
Rivning av samlingslokal i Lessebo
Ansökan om rivningslov rivning.
Utvändig renovering av Öjaby klockstapel, Växjö
Avser renovering av rötskadad klockstapel.
Rivning av fd sjukhusbyggnad i Älmhult
Avser rivning av fd sjukhusbyggnad med delvis källare i Älmhult. I entreprenaden ingår rivning och borttransport av rivningsmassor samt hantering av miljöfarligt avfall. Rivning skall innefatta källare och grundplatta med grundläggning.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Bygglov för ombyggnad av kontorshus.
Rivning av kontor i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå, Rivningslov för rivning av industribyggnad samt kontor Skiftnyckeln 1.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Fasadändring, markåtgärd, rivning samt ändrad användning - kontorshus.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Nybyggnad - baracker med omklädningsrum tidsbegränsat t.o.m. 2023-12-31.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av barack i Växjö
Nybyggnad av modulbyggnad, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skola i Växjö
Nybyggnad av skolpaviljong, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-07-05.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov komplettering med fler moduler.
Nybyggnad av skola i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolbyggnad.
Rivning av telestation i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning.
Ombyggnad av gym i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för att tillfälligt ställa om badverksamhet till gym/motionsverksamhet.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för rivning av teknikhus.
Byte av värmesystem i Jäts kyrka
Avser byte av värmesystem inkl klimatstyrsystem.
Uppförande av modul intill lasarett i Ljungby
Avser leverans av modul för vårdlokal intill Ljungby lasarett.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändring - ny brandavskiljande vägg.
Rivning av läktare i Alvesta
Rivningslov för rivning av läktare.
Rivning av telestation i Markaryd
Rivningslov för rivning av teknisk anläggning.
Nybyggnad av affärshus i Markaryd
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av handel/affär.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnad affärshus - ny lastkaj.
Tillbyggnad av butik i Ljungby
Tillbyggnad av butik, skärmtak.
Upprustning av omklädningsrum i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2025.
Förstärkning av Araby arena park i Växjö
Avser förstärkning av stålkonstruktion.
Ombyggnad av hotell i Lessebo
Ansökan om bygglov ombyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av konferenslokal til två biosalonger.
Ombyggnad av gym i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lokal till gym (lokal 3), tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2030-12-15, Fasadändring, flytt av skylt samt ändring av ventilation och va-anläggning Klockbojen 6.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2022.
Rivning av gymnastiksal i Ljungby
Avser rivning av gymnastikbyggnad.
Ombyggnad idrottshall i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av gymnastiksal i Tingsryd
Avser rivning av befintlig gymnastikhall. Nybyggnad av idrottshall id: 1628797
Nyinstallation av brandlarm i fastighet i Hovmanstorp
Avser demontering av befintlig brandlarminstallation samt nyinstallation av brand- och utrymningslarm i fastighet Metallen 9 belägen i Hovmantorp, Lessebo kommun.
Tjärning av spåntak på Bergunda kyrka
Avser tjärning av spåntak.
Ombyggnad av ventilation på kontor i Tingsryd
Avser ombyggnation ventilation,.
Klimatstyrsystem i Nöbbele kyrka
Avser att koppla ihop flera styrfunktioner på en pelletspanna.
Utvändigt underhåll av skola i Alvesta
Avser fönsterbyte ,sätta in fönsterdörrar på skola, samt sätta in en branddörr.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.