Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (2)
Lessebo (4)
Ljungby (4)
Markaryd (3)
Tingsryd (6)
Växjö (20)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kontor i Älmhult
Avser utbyggnad av IKEA of Swedens kontor och ska innehålla produktutvecklingsytor. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM och uppnå nivå Outstanding med marginal.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor och utställningsytor.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Planer finns nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Avser till byggnad av marknadscenter, med b-la kontor, och idrottshall.
Ny- och ombyggnad samt rivning av högstadieskola i Älmhult
Avser utbyggnad av högstadieskola för att kunna ta emot upp till 950 elever totalt, ( idag ca 450 elever). Utbyggnaden blir ca 11 700kvm BTA. Den nya byggnaden skall uppföras som ett passivhus och skall certifieras enligt gällande internationell standard PHI.
Nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik i Växjö
Avser nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik samt rivning av en byggnad M58. Den nya byggnaden ger flera förbättringar för Rättspsykiatriska regionkliniken: utökat antal vårdplatser, ändamålsenlig vårdmiljö samt en välkomnande entré. Rivningsarbetet sker när nybyggnationen är klar. Mindre schakt och sprängningsarbeten startar i slutet av 2022.
Tillbyggnad av sport- och kulturhall i Alvesta
Avser tillbyggnad av sport/eventhall vid Virda bad och sportcenter i Alvesta.
Nybyggnad av hotell och konferenslokal i Evedal
Mycket tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av hotell och konferensanläggning.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Nybyggnad av byggvaruhus i Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus för Beijer byggmaterial i Växjö. Varuhuset byggs på tomten där gamla charkuteriet tidigare legat. Butiksytan kommer ligga på ca 2000 kvm och en drive-in om ca 3 000.
Nybyggnad av skola på Harabergsområdet, i Ljungby
Avser nybyggnad av en högstadieskola, skyddsrum, storkök, bussvändplats, parkeringsytor samt utemiljö. Rivning av gamla skolan finns på Id: 2021331
Nybyggnad av moské i Ljungby
Planer finns för nybyggnation av en moské på Rosendalsområdet i Ljungby.
Nybyggnad av förskola i Norrhult
Nybyggnad av förskola i två plan, med 3 avdelningar för småbarn och 5 avdelningar för äldre barn. Certifiering för Passivhus Classic.
Nybyggnad av hotell i Växjö
Avser nybyggnad av hotell med 6 våningar och garage under mark, ca 200 rum.
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Syftet med detaljplanen är att ge Länsförsäkringar förutsättningar att bygga om de nuvarande kontorsbyggnaderna i kvarteret Lejonet vid Stortorget i centrala Växjö. Det handlar om en ny byggnad inne på gården som binder samman lokalerna och som blir högre än de omkringliggande husen. Dessutom vill man bygga till den del som ligger utmed Linnégatan med en våning.
Om- och tillbyggnad till särskola vid Nyängskolan i Lessebo
Lessebo kommun avser att utföra om - och tillbyggnad av Nyängskolan i Lessebo. Nyängskolan innefattar grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskola. I projektet ingår rivning, ombyggnad, tillbyggnad, byte av dörrar, fönster och tak samt ny ventilation och nya solcellspaneler.
Ombyggnad till butik i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad butiks- och lagerlokal.
Nybyggnad av omklädning och kiosk, Växjö
Avser nybyggnation av omklädningsrum samt nybyggnation av kiosk.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med teknikrum och fläktrum.
Ombyggnad av omklädningsrum i Tingsryd
Planer finns för ombyggnation av omklädningsrum.
Om- och tillbyggnad av arkiv och kontor i Ljungby
Projektet avser tillbyggnad i ett plan med underliggande källare som ska inrymma arkiv och kontor samt att befintlig lägenhet i Annexet ska byggas om till kontor. Projektet omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten.
Ombyggnad kommunarkivet i Ljungby
Renovering kommunarkivets lokaler. Upptakagen i investeringsbudget 2021-2025
Renovering av hissar på skola samt äldreboende i Åseda
Avser renovering av två hissar i Olofsgården samt Åsedaskolan i Åseda.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad Centrallasarettet Hus D
Objektet avser installation av sprinklerarbeten av i hus D plan 8 samt plan 7 samt kompletterande arbeten.
Ombyggnad av grundsärskola i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025.
Rivning av gymnastiksal i Tingsryd
Ansökan om rivningslov gamla gymnastikhallen.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor/lager.
Nytt mobilt reservkraftsaggregat till Region Kronoberg
Avser upphandling av nytt mobilt reservkraftaggregat till Region Kronoberg.
Nybyggnad av klubbhus i Växjö
Nybyggnad av klubbstuga.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av entréparti och ombyggnad av kontor i befintliga lokaler samt fasadändring med nya fönsterpartier.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad - om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Alvesta
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av pizzeria i Lessebo
Ansökan om bygglov utvändig ändring + ändrad användning.
Utvändig renovering av Öjaby klockstapel, Växjö
Avser renovering av rötskadad klockstapel.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning av lagerlokal till träningsverksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Ändrad takutformning på kontorsbyggnad.
Upprustning av omklädningsrum i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2025.
Markarbete för nybyggnad av lekplats i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad, lekplats.
Nybyggnad av lekplats i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad, lekplats. Denna etapp gäller utrustningen av lekplatsen.
Ny värmeanläggning i Jäts nya Kyrka, Växjö kommun
Avser utbyte av pelletspanna etc till ny värmeanläggning med bergvärmepump inklusive styr-och övervakning.
Ny markis till dagverksamhet i Tingsryd
Terassmarkis med motor och 5000 bred och 3500 djup. ( T 580 )
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, byte av fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).