Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (3)
Ljungby (14)
Markaryd (15)
Tingsryd (12)
Växjö (41)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Räppe, Växjö
Planer finns för nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Planer finns nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av affärshus Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus vid handelsplatsen Norremark i Växjö
Nybyggnad av rättspsykiatrisk klinik i Växjö
Planer finns för rättspsykiatrisk klinik.
Nybyggnad av moské och förskola i Växjö
Avser nybyggnad av moské samt förskola i Araby, växjö. Byggnaden är på 1100 kvm och förskolan kommer inrymmas på bottenvåningen i 610 kvm. Moskén kommer att ha en höjd på 19 meter upp till kupol.
Ny- och ombyggnad samt rivning av högstadieskola i Älmhult
Avser utbyggnad av högstadieskola för att kunna ta emot upp till 950 elever totalt, ( idag ca 450 elever). Utbyggnaden blir ca 11 700kvm BTA. Den nya byggnaden skall uppföras som ett passivhus och skall certifieras enligt gällande internationell standard PHI.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar och 150 barn samt tillagningskök, östra delen av Vikaholm.
Om- och tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lessebo. Tillbyggnad kommer bli med fler utbildningslokaler. ombyggnad av befintliga lokaler.
Nybyggnad av padelarena i Växjö
Avser nybyggnad av padelarena som väntas innehålla 13 banor, med en centercourt med läktare och möjlighet att arrangera tävlingar.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor i två plan.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Tingsryd
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av fotbollsanläggning i Växjö
Avser nybyggnad av fotbollsanläggning, 2 st 11 mot 11 planer, 1 st 7 mot 7 plan samt 6 omklädningsrum, garage, kiosk, materielrum, parkeringar, Läktare och sekretariat.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall med omklädningsrum samt förskola med 2 avdelningar på plan 2 vid Urshults skola. Rivning av gamla gymnastiksal Id: 2032692
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Om- och tillbyggnad av ishall i Tingsryd
Planer finns för om- och tillbyggnad av ishallen i Tingsryd.
Nybyggnad av padelhall i Växjö
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnad av en huskropp i två plan med bla rivning av bef innerväggar, rivning av plastmattor, rivning bef kök, nya innerväggar, ny golvbeläggning, målning av väggar, nya wc och dusch, nya innertak, dörrar, nya undertaksplattor med belysning, ny trappa upp till plan 2, ny installation av hiss m.m. För plan 2 ska en hel ombyggnation utföras. Rivning av väggar, uppbyggnad av nya väggar, nya dörrar, ny golvbeläggning, målningsarbeten, nytt undertak, nya installationer m.m. På detta plan ska medborgarkontoret flytta in som idag sitter i en lokal i höghuset på Alabastern. Alla fönster och ytterdörrar ska bytas. Installation av nytt ventilationsaggregat.
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad av skola med 4 klassrum.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Avser nybyggnad av garage på ca 150 kvm samt en del av byggnaden som föreningslokal för olika aktiviteter. Bygget kommer att delas upp i etapper där garaget beräknas vara klart till november 2021 och aktivitetslokalen färdig till Q4-2022.
Uppförande av moduler för förskola i Markaryd
Uppförande av modulbyggnad förskola i två plan. Rivning av matsal Id: 1654133
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Renovering av spåntak Söraby kyrka.
Avser omläggning av spån – befintliga spån på kyrkans samtliga spånklädda takytor såsom tornhuv, spira, långhus, korabsid och sakristia skall rivas.
Nybyggnad av personallokal i Tingsryd
Avser nybyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Avser tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor och förråd i Växjö
Nybyggnad av kontor och förråds-/lagerbyggnad.
Renovering av torntak och ståndrännor på sakristian vid kyrka i Älmeboda
Renovering av torntak och ståndrännor vid sakristian.
Installation av lustgasdestruktionsanläggning Centrallasarettet i Växjö
Avser nyinstallation av anläggning för lustgasdestruktion centrallasarettet Växjö hus G plan 5.
Renovering av fasad, Ljungby
Avser renovering av putsad fasad på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id 1598350,1598352
Fasad- och målningsarbete ; Växjö
Avser renovering av fasad, avfärgning och målning av fönster, dörrar och luckor samt förgyllning av kyrkan. Invändig renovering av väggar, tak samt innerdörrar i 2 st
Renovering av tak, Ljungby
Avser renovering av tak, byte från betongplattor till till lertegel. Upphandlas tillsamman med Id: 1598351, 1598352
Ombyggnad av ventilation skola i Växjö
Avser nytt fläktrum byggs och ny ventilationsanläggning installeras.
Spån- och tjärningsarbeten av klockstaplar och bårhus, Växjö
Avser tjärning och byte av skadad spån på 2 klockstaplar och 3 bårhus, Växjö. Objekten: 4) Tegnérkyrkogården, klockstapel är uppförd 1974. 5) Sjösås gamla KG, klockstapel är uppförd 1931. 6) Furuby KG, bårhus är från 1955. 7) Vederslöv KG, bårhus är från 1964. 8) Öhrs KG, bårhus
Rivning av skola i Tingsryd
Rivning av skola efter brand, Trojaskolan hus c. Tingsryd.
Nybyggnad av tennishall i Växjö
Nybyggnad av padelhall.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontors-/affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med skärmtak och uppsättande av skylt.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av kiosk till personalutrymme och fasadändring.
Nybyggnad av skola i Växjö
Nybyggnad av skolpaviljong.
Ombyggnad av klubbhus i Markaryd
Ombyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontorsmodul, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-06-30.
Nybyggnad av garage i Växjö
Nybyggnad av garage och miljöhus.
Nybyggnad av barack i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering av materialhantering, kontor- och bemanningsbodar.
Nybyggnad av barack i Alvesta
Bygglov för uppförande av bodar för etablering.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod Alvesta 11:1.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Utvändigt underhåll av skola i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr och tillbyggnad med trappa.
Utvändigt underhåll av skola i Växjö
Fasadändring, upptagande av fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Fasadändring, upptagande av portar och dörr.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Växjö
Fasadändring, upptagande av utrymningsdörr/trappa.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Ljungby
Fasadändring för insättning av nytt fönster på sjukhusbyggnad.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport och cykelskydd samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Tillbyggnad av förskola i Tingsryd
Ansökan om bygglov, tidsbegränsat bygglov till 20210201 för tillfällig förskoleavdelning.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikhus och fackverkstorn.
Rivning av telestation i Lessebo
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av fläktrum och tak vid skola i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av fläktrum, ny takbeklädnad samt nytt fläktaggregat.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av fogar vid fönster och dörrar, Jäts nya Kyrka
Avser byte av fogar vid fönster och dörrar.
Sargsystem till ishall, Ljungby
Avser en ny sarg till B-hallen ispist i Ljungby Arena som är en träningshall.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Markaryd
Nybyggnad av carport och garage samt fasadändring på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppförande av plank, uppsättande av skyltar och ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av takkupor.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Byte av ventilationsaggregat.
Rivning av kontorsmodul i Markaryd
Demontering av kontorsmoduler.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Bygglov för installation av nytt ventilationssystem samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med lager, nya butiksentréer, uppsättande av skyltar och solskydd samt rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av gymnastiksal i Markaryd
Rivningslov för rivning av gymnastikhall.
Ombyggnad av restaurang i Ljungby
Ombyggnad av restaurang, fasadändring, parkeringsplats samt skylt.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Ändrad användning från kontor till hygienisk verksamhet.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Ljungby
Ändrad användning till rehabiliteringsboende.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Uppförande av modulbyggnad Markaryd
Avser moduler för personalutrymme på Alandsköp i Markaryd
Putsning av fasad vid kyrka i Älmeboda
Putsning av fasad på kyrka.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor, Tolg Kyrka.
Målning av samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor, samt räcken i anslutning till huvudentré och handikappramp, 1 st dubbel smidesgrind vid kyrkogårdens entr.
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Avser förgyllning av kors och kula på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id: 1598351, 1598350

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.