Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (2)
Ljungby (19)
Markaryd (6)
Tingsryd (9)
Växjö (39)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av moské och förskola i Växjö
Avser nybyggnad av moské samt förskola i Araby, växjö. Byggnaden är på 1100 kvm och förskolan kommer inrymmas på bottenvåningen i 610 kvm. Moskén kommer att ha en höjd på 19 meter upp till kupol.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Ny- och ombyggnad samt rivning av högstadieskola i Älmhult
Avser utbyggnad av högstadieskola för att kunna ta emot upp till 950 elever totalt, ( idag ca 450 elever). Utbyggnaden blir ca 11 700kvm BTA. Den nya byggnaden skall uppföras som ett passivhus och skall certifieras enligt gällande internationell standard PHI.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Nybyggnad av förskola, Braås
Avser nybyggnad av förskola med 10 avd i Braås. Rivning av befintlig lokal .
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar och 150 barn samt tillagningskök, östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av stall, två ridhus, servicebyggnad med omklädningsrum och kontor, samt garage/verkstad/lager. Bygget kommer att delas upp i flera etapper.
Nybyggnad av butiker i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av affärslokaler. Exploatering på Id 1569920
Om- och tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lessebo. Tillbyggnad kommer bli med fler utbildningslokaler. ombyggnad av befintliga lokaler.
Nybyggnad av padelarena i Växjö
Avser nybyggnad av padelarena som väntas innehålla 13 banor, med en centercourt med läktare och möjlighet att arrangera tävlingar.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av industri/kontor.
Nybyggnad av bygghandel i Växjö
Avser nybyggnad av en ny bygghandel för Derome i Växjö. Den etableras på Sjöuddens industriområde.
Nybyggnad av gymnastiksal och förskola i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall med omklädningsrum samt förskola med 2 avdelningar på plan 2 vid Urshults skola. Rivning av gamla gymnastiksal Id: 2032692
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning för 6300 kvm kontorslokaler för Visma i Växjö.
Nybyggnad av padelhall i Ljungby
Nybyggnad av padelhall med 8 banor, omklädningsrum och läktare.
Nybyggnad av padelhall i Växjö
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Nybyggnad av klubbhus och fotbollsplaner i Växjö
Nybyggnad av klubblokal och 2 utomhusplaner för innebandy. Klubblokalen ska vara på 540 kvadratmeter och byggas i två plan. Planen är att den ska inrymma sex omklädningsrum, toaletter, materialrum, kansli, mötesrum, kök, tvättstuga, samlingssal och även en liten kiosk.
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Nybyggnad av garage i Ljungby
Avser nybyggnad av garage på ca 150 kvm samt en del av byggnaden som föreningslokal för olika aktiviteter. Bygget kommer att delas upp i etapper där garaget beräknas vara klart till november 2021 och aktivitetslokalen färdig till Q4-2022.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Nybyggnad av bussterminal
Avser nybyggnad av bussterminal samt ombyggnad med ny överbyggnad av cirka 270 meter gata.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Planer finns för ombyggnad av industrilokal till padelhall och fasadändring.
Renovering av spåntak Söraby kyrka.
Avser omläggning av spån – befintliga spån på kyrkans samtliga spånklädda takytor såsom tornhuv, spira, långhus, korabsid och sakristia skall rivas.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Avser tillbyggnad och ombyggnad av livsmedelsbutik.
Renovering av torntak och ståndrännor på sakristian vid kyrka i Älmeboda
Renovering av torntak och ståndrännor vid sakristian.
Uppförande av moduler vid skola i Tingsryd
Avser att uppföra moduler vid Trojaskola som kommer ersätta lokal som blev förstörd efter brand.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
Avser renovering av hissar modell sänghiss och har namn 13 och 22, dessa finns placerade i hus Q och hus S.
Tillbyggnad av kontor i Ljungby
Avser om- och tillbyggnad av kontor industribyggnad samt ny skylt.
Renovering av fasad, Ljungby
Avser renovering av putsad fasad på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id 1598350,1598352
Fasad- och målningsarbete ; Växjö
Avser renovering av fasad, avfärgning och målning av fönster, dörrar och luckor samt förgyllning av kyrkan. Invändig renovering av väggar, tak samt innerdörrar i 2 st
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av personalutrymmen.
Renovering av tak, Ljungby
Avser renovering av tak, byte från betongplattor till till lertegel. Upphandlas tillsamman med Id: 1598351, 1598352
Ombyggnad av ventilation skola i Växjö
Avser nytt fläktrum byggs och ny ventilationsanläggning installeras.
Tillbyggnad av vårdcentral i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på vårdcentral i ryd.
Nybyggnad av tennishall i Växjö
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av vårdhem i Ljungby
Nybyggnad av vårdlokal.
Nybyggnad av affärshus i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av handel/affär.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Tillbyggnad affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontors-/affärshus.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med skärmtak och uppsättande av skylt.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av kiosk till personalutrymme och fasadändring.
Nybyggnad av carport i Alvesta
Bygglov för uppförande av carport, förråd, cykeltak och pergola.
Nybyggnad av carport i Alvesta
Bygglov för uppförande av carports.
Nybyggnad av kontor i Alvesta
Bygglov för uppförande av kontorsmodul.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad fackverkstorn.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Nybyggnad moduler för skolverksamhet, tidsbegränsat t.o.m. 2024-07-31.
Nybyggnad av servering i Växjö
Nybyggnad av serveringslokal, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2024-04-30.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av två st cykelgarage.
Rivning av garage i Alvesta
Rivningslov för rivning av garage, förrådsbyggnader och miljöhus.
Rivning av garage i Alvesta
Rivningslov för rivning av garage.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontorsmodul, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-06-30.
Nybyggnad av omklädningsrum i Växjö
Nybyggnad av omklädningspaviljonger.
Nybyggnad av förskola i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong, 2021-08-01 till och med 2023-01-31.
Ombyggnad av fläktrum och tak vid skola i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av fläktrum, ny takbeklädnad samt nytt fläktaggregat.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Lessebo
Ansökan om bygglov ombyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för ventilation i linneryds gymnastikhall.
Sargsystem till ishall, Ljungby
Avser en ny sarg till B-hallen ispist i Ljungby Arena som är en träningshall.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av konferenslokal til två biosalonger.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Markaryd
Bygglov för ändring av takbeläggning.
Ombyggnad av skola i Ljungby
Byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ljungby
Fasadändring av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring med ändrad färgsättning och uppsättande av skylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Bygglov för installation av nytt ventilationssystem samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Markaryd
Nybyggnad av carport och garage samt fasadändring på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Växjö
Nybyggnad av entresolplan i träningslokal.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till butik och uppsättande av skylt.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av gym i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lager till gym/padelverksamhet, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2031-05-01, Tillbyggnad av kontor/industri med lager och uppsättande av skyltar Postiljonen 1.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Ändrad användning från kontor till hygienisk verksamhet.
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdverksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Ljungby
Ombyggnad av restaurang, fasadändring, parkeringsplats samt skylt.
Putsning av fasad vid kyrka i Älmeboda
Putsning av fasad på kyrka.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor, Tolg Kyrka.
Målning av samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor, samt räcken i anslutning till huvudentré och handikappramp, 1 st dubbel smidesgrind vid kyrkogårdens entr.
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Avser förgyllning av kors och kula på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id: 1598351, 1598350
Spån- och tjärningsarbeten av klockstaplar och bårhus, Växjö
Avser tjärning och byte av skadad spån på 2 klockstaplar och 3 bårhus, Växjö. Objekten: 4) Tegnérkyrkogården, klockstapel är uppförd 1974. 5) Sjösås gamla KG, klockstapel är uppförd 1931. 6) Furuby KG, bårhus är från 1955. 7) Vederslöv KG, bårhus är från 1964. 8) Öhrs KG, bårhus
Rivning av liten bod i Alvesta
Rivningslov för rivning av liten bod/friggebod.
Ombyggnad av butiksyta i Ljungby
Ombyggnad av butikslokal.
Byte av fogar vid fönster och dörrar, Jäts nya Kyrka
Avser byte av fogar vid fönster och dörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.