Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus vid handelsplatsen Norremark i Växjö
Nybyggnad av moské och förskola i Växjö
Avser nybyggnad av moské samt förskola i Araby, växjö. Byggnaden är på 1100 kvm och förskolan kommer inrymmas på bottenvåningen i 610 kvm. Moskén kommer att ha en höjd på 19 meter upp till kupol.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Projektets omfattning kan ej preciseras.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar och 150 barn samt tillagningskök, östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av padelarena i Växjö
Avser nybyggnad av padelarena som väntas innehålla 13 banor, med en centercourt med läktare och möjlighet att arrangera tävlingar.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Nybyggnad av fotbollsanläggning i Växjö
Avser nybyggnad av fotbollsanläggning, 2 st 11 mot 11 planer, 1 st 7 mot 7 plan samt 6 omklädningsrum, garage, kiosk, materielrum, parkeringar, Läktare och sekretariat.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Nybyggnad av padelhall i Växjö
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning för 6300 kvm kontorslokaler för Visma i Växjö.
Nybyggnad av klubbhus och fotbollsplaner i Växjö
Nybyggnad av klubblokal och 2 utomhusplaner för innebandy. Klubblokalen ska vara på 540 kvadratmeter och byggas i två plan. Planen är att den ska inrymma sex omklädningsrum, toaletter, materialrum, kansli, mötesrum, kök, tvättstuga, samlingssal och även en liten kiosk.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnad av en huskropp i två plan med bla rivning av bef innerväggar, rivning av plastmattor, rivning bef kök, nya innerväggar, ny golvbeläggning, målning av väggar, nya wc och dusch, nya innertak, dörrar, nya undertaksplattor med belysning, ny trappa upp till plan 2, ny installation av hiss m.m. För plan 2 ska en hel ombyggnation utföras. Rivning av väggar, uppbyggnad av nya väggar, nya dörrar, ny golvbeläggning, målningsarbeten, nytt undertak, nya installationer m.m. På detta plan ska medborgarkontoret flytta in som idag sitter i en lokal i höghuset på Alabastern. Alla fönster och ytterdörrar ska bytas. Installation av nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Renovering av spåntak Söraby kyrka.
Avser omläggning av spån – befintliga spån på kyrkans samtliga spånklädda takytor såsom tornhuv, spira, långhus, korabsid och sakristia skall rivas.
Nybyggnad av kontor och förråd i Växjö
Nybyggnad av kontor och förråds-/lagerbyggnad.
Installation av lustgasdestruktionsanläggning Centrallasarettet i Växjö
Avser nyinstallation av anläggning för lustgasdestruktion centrallasarettet Växjö hus G plan 5.
Fasad- och målningsarbete ; Växjö
Avser renovering av fasad, avfärgning och målning av fönster, dörrar och luckor samt förgyllning av kyrkan. Invändig renovering av väggar, tak samt innerdörrar i 2 st
Ombyggnad av ventilation skola i Växjö
Avser nytt fläktrum byggs och ny ventilationsanläggning installeras.
Nybyggnad av tennishall i Växjö
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontors-/affärshus.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av kiosk till personalutrymme och fasadändring.
Nybyggnad av skola i Växjö
Nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av garage i Växjö
Nybyggnad av garage och miljöhus.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontorsmodul, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-06-30.
Utvändigt underhåll av skola i Växjö
Fasadändring, upptagande av fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Fasadändring, upptagande av portar och dörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med skärmtak och uppsättande av skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med lager, nya butiksentréer, uppsättande av skyltar och solskydd samt rivning av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av takkupor.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppförande av plank, uppsättande av skyltar och ändring av ventilation.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor, Tolg Kyrka.
Målning av samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor, samt räcken i anslutning till huvudentré och handikappramp, 1 st dubbel smidesgrind vid kyrkogårdens entr.
Spån- och tjärningsarbeten av klockstaplar och bårhus, Växjö
Avser tjärning och byte av skadad spån på 2 klockstaplar och 3 bårhus, Växjö. Objekten: 4) Tegnérkyrkogården, klockstapel är uppförd 1974. 5) Sjösås gamla KG, klockstapel är uppförd 1931. 6) Furuby KG, bårhus är från 1955. 7) Vederslöv KG, bårhus är från 1964. 8) Öhrs KG, bårhus
Byte av fogar vid fönster och dörrar, Jäts nya Kyrka
Avser byte av fogar vid fönster och dörrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.