Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Växjö
Planer finns för nybyggnad av en 7-9 skola för ca 630 elever, ny idrottshall samt produktionskök.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324. Skolan kommer att vara färdig för inflyttning i årsskiftet 2022/2023.
Tillbyggnad av arena i Växjö, etapp 2
Avser tillbyggnad av arenadelen som rymmer bland annat kansli och en restaurangdel med direktaccess till arenan. Etapp 1 finns på projektid: 1000516.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av Ridhus, domartorn och läktare. Samt nybyggnad för konferens, kontor, personalutrymmen, omklädningsrum, teknik och övriga utrymmen. Stallbyggnad för 32 hästar, boxinredning, uppställningsplatser, sadel och foderkammare. Etapp 2, 2133729
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser renovering och påbyggnad av kontorsbyggnad vid Sandviksverket. Omfattar även markarbeten och iordningställande av ca 400 kvm utemiljö.
Nybyggnad av omklädning och kiosk, Växjö
Avser nybyggnation av omklädningsrum samt nybyggnation av kiosk.
Inhyrning skolpaviljonger i Växjö
Avser inhyrning av provisoriska lokaler för gymnasiesärskolan, Kungsmadskolan Avtalstid 3 år.
Modulbyggnader till Åby Skola, Växjö kommun
Avser inhyrning av två modulbyggnader till Åby Skola. Avtalstid 5 år.
Ombyggnad för daglig verksamhet i Växjö
Avser ombyggnad av befintliga lokaler för daglig verksamhet, ombyggnad av den norra flygeln, ca: 720 kvm, samt i övriga delar förkommer mindre ombyggnader ca: 790 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Installation solcellsanläggningar och takomtäckning på Campus området i Växjö
Avser installation av solcellsanläggningar och takomtäckning på 3 st byggnader som är belägna på Framtidsvägen 10,12 och 16 inom Campusområdet i Växjö.
Renovering av skiffertak på Öja kyrka
Avser renovering av skiffertak inkl avvattning.
Utvändigt underhåll Nöbbele kyrka i Växjö kommun
Avser fasadrenovering med putslagning och avfärgning av hela kyrkobyggnaden samt renovering och målning av portar, takfotslister, vindskivor, ljudluckor, lanternin och fönster på hela kyrkan och tornet. Ingår även målning av smidesdetaljer samt förgyllning av urtavlornas siffror, årtalstavla samt kula och tornkors.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor/lager.
Ombyggnad av personalbyggnad i Vederslöv, Växjö Kommun
Avser ombyggnad av personalbyggnad och skärmtak på ekonomigården och omfattar bland annat byggnads-, målnings-, el, och VVS-arbeten.
Ombyggnad till kontor i Växjö
Avser ombyggnation av biblioteket till kontor , mötesrum , pentry samt en ny handikapp toalett.
Installation av solceller på Campus i Växjö
Avser installation av solceller på hus R som är belägen på Universitetsplatsen 2 inom Campusområdet i Växjö.
Utvändig renovering av Öjaby klockstapel, Växjö
Avser renovering av rötskadad klockstapel.
Byte av värmesystem i Jäts kyrka
Avser byte av värmesystem inkl klimatstyrsystem.
Ny värmeanläggning i Jäts nya Kyrka, Växjö kommun
Avser utbyte av pelletspanna etc till ny värmeanläggning med bergvärmepump inklusive styr-och övervakning.
Tjärning av spåntak på Bergunda kyrka
Avser tjärning av spåntak.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).