Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Planer finns nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av kontor i växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 120 lägenheter samt rivning av tidigare fastighet på området. Lägenheterna kommer att bli äganderätter.
Nybyggnad av affärshus Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus vid handelsplatsen Norremark i Växjö
Nybyggnad av parkeringshus Växjö
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus med 520 p-platser, inklusive platser för elbilar. Id. Detaljplan. . 1569758
Nybyggnad av kontor och bostäder
Planer finns att möjliggöra för idrottsändamål, handel, kontor och bostäder. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Till- och ombyggnad av kontor. Växjö
Avser tillbyggnad och renovering av kontor på Kvarnvägen 1, Växjö.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Kan även bli en ombyggnad av befintlig simhall.
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av stall, två ridhus, servicebyggnad med omklädningsrum och kontor, samt garage/verkstad/lager. Bygget kommer att delas upp i flera etapper.
Nybyggnad av hotell i Växjö
Avser nybyggnad av hotell med 6 våningar och garage under mark, ca 200 rum.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Planer finns för nybyggnad av kontor i Växjö.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Ombyggnad och renovering av kontor, Växjö
Avser ombyggnad och helrenovering av kontor på våning 4. Hyresgästanpassning.
Nybyggnad av klubbhus och fotbollsplaner i Växjö
Nybyggnad av klubblokal och 2 utomhusplaner för fotboll. Klubblokalen ska vara på 540 kvadratmeter och byggas i två plan. Planen är att den ska inrymma sex omklädningsrum, toaletter, materialrum, kansli, mötesrum, kök, tvättstuga, samlingssal och även en liten kiosk.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av industri/kontor.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser tillbyggnad av skola med takkupa och utrymningstrappa, fasadändring samt ändring av brandskydd, ventilation och hiss (hus 04).
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Ombyggnad av idrottshall i Växjö
Ändrad användning av del av affärslokal till träningslokal samt väsentligt ändring av ventilation.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Planer finns för ombyggnad av industrilokal till padelhall och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning för ca 6300 kvm kontorslokaler för Visma i Växjö. Nybyggnad av cykelgarage/miljörum, inbyggnad av del av terrass till vinterträdgård, nya skyltar, kompletterande utvändig belysning, anläggande av padelbana, rivning av cykelskydd och flyttning av miljöhus.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
Avser renovering av hissar modell sänghiss och har namn 13 och 22, dessa finns placerade i hus Q och hus S.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Tillbyggnaden avser personalutrymmen med matsal och kontor.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av personalutrymmen.
Ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö
Avser ny ventilationsanläggning i Mariakyrkan i Växjö.
Utvändigt underhåll av hotell i Växjö
Fasadändring, ändrad takbeklädnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Växjö
Tillbyggnad av entrétak samt fasadändring, ändrad fasadbeklädnad och ändring av fönster.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Installation av ny ventilation i fastighet i Växjö
Avser att installera ny ventilation.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av barack i Växjö
Nybyggnad av modulbyggnad, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skola i Växjö
Nybyggnad av skolpaviljong, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-07-05.
Förstärkning av Araby arena park i Växjö
Avser förstärkning av stålkonstruktion.
Ombyggnad av gym i Växjö
Väsentlig ändrad användning från lokal till gym (lokal 3), tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2030-12-15, Fasadändring, flytt av skylt samt ändring av ventilation och va-anläggning Klockbojen 6.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.