Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Växjö
Planer finns för nybyggnad av en 7-9 skola för ca 630 elever, ny idrottshall samt produktionskök.
Nybyggnad av bostäder, parkeringshus mm, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av affärshus Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus vid handelsplatsen Norremark i Växjö
Nybyggnad av skola, kontor och bostäder
Planer finns att möjliggöra för skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder. Byggstart för etapp 3 kan ej anges. Skola: 1627964
Om- och tillbyggnad av fastighet i Växjö
Avser om- och tillbyggnad a fastighet E56 vid Sigfridsområdet i Växjö. Byggnaden ska anpassas för Hjälpmedelscentralen, arkiv och journalenheten samt regionens transportavdelning. Fastigheten kommer att vara i tre plan. Tillbyggnadens BTA beräknas vara: För plan 1 är tillbyggnaden ca 1384 m2 För plan 2 är tillbyggnaden ca 1472 m2
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar och 150 barn samt tillagningskök, östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola på området Hofs Park. i anslutning till seniorboende. Seniorboende finns på Id Etapp 1: 1048645 Etapp 2: 2050370
Nybyggnad av kontor och handel i Bäckaslöv Etapp 2 , Växjö
Avser nybyggnad av kontor, samt handel. Området som sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön.
Nybyggnad av padelarena i Växjö
Avser nybyggnad av padelarena som väntas innehålla 13 banor, med en centercourt med läktare och möjlighet att arrangera tävlingar.
Nybyggnad av fotbollsanläggning i Växjö
Avser nybyggnad av fotbollsanläggning, 2 st 11 mot 11 planer, 1 st 7 mot 7 plan samt 6 omklädningsrum, garage, kiosk, materielrum, parkeringar, Läktare och sekretariat.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Avser nybyggnad av ett kyrkligt centrum vid Östra Torsås kyrka i Ingelstad. Byggnadsytan i det nya huset beräknas bli omkring 440 kvadratmeter.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnad av en huskropp i två plan med bla rivning av bef innerväggar, rivning av plastmattor, rivning bef kök, nya innerväggar, ny golvbeläggning, målning av väggar, nya wc och dusch, nya innertak, dörrar, nya undertaksplattor med belysning, ny trappa upp till plan 2, ny installation av hiss m.m. För plan 2 ska en hel ombyggnation utföras. Rivning av väggar, uppbyggnad av nya väggar, nya dörrar, ny golvbeläggning, målningsarbeten, nytt undertak, nya installationer m.m. På detta plan ska medborgarkontoret flytta in som idag sitter i en lokal i höghuset på Alabastern. Alla fönster och ytterdörrar ska bytas. Installation av nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Ändrad användning av industrilokal till padeltennishall, anläggande av utomhusbanor och parkeringsplatser, fasadändring, nya skyltar samt ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Fasad- och målningsarbete ; Växjö
Avser renovering av fasad, avfärgning och målning av fönster, dörrar och luckor samt förgyllning av kyrkan. Invändig renovering av väggar, tak samt innerdörrar i 2 st
Nybyggnad av kontor och förråd i Växjö
Nybyggnad av kontor och förråds-/lagerbyggnad.
Installation av lustgasdestruktionsanläggning Centrallasarettet i Växjö
Avser nyinstallation av anläggning för lustgasdestruktion centrallasarettet Växjö hus G plan 5.
Spån- och tjärningsarbeten av klockstaplar och bårhus, Växjö
Avser tjärning och byte av skadad spån på 2 klockstaplar och 3 bårhus, Växjö. Objekten: 4) Tegnérkyrkogården, klockstapel är uppförd 1974. 5) Sjösås gamla KG, klockstapel är uppförd 1931. 6) Furuby KG, bårhus är från 1955. 7) Vederslöv KG, bårhus är från 1964. 8) Öhrs KG, bårhus
Renovering av spåntak Söraby kyrka.
Avser omläggning av spån – befintliga spån på kyrkans samtliga spånklädda takytor såsom tornhuv, spira, långhus, korabsid och sakristia skall rivas.
Nybyggnad av skola i Växjö
Nybyggnad av skolpaviljong.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035-01-01 för padelverksamhet i industribyggnad och uppsättande av skyltar.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Växjö
Fasadändring, byte av fönster till dörr (hus f).
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport och cykelskydd samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Växjö
Nybyggnad av garage och miljöhus.
Utvändigt underhåll av skola i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr och tillbyggnad med trappa.
Utvändigt underhåll av skola i Växjö
Fasadändring, upptagande av fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Fasadändring, upptagande av portar och dörr.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Växjö
Fasadändring, upptagande av utrymningsdörr/trappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av befintlig entré.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från kontor till caféservering.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av takkupor.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppförande av plank, uppsättande av skyltar och ändring av ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med lager, nya butiksentréer, uppsättande av skyltar och solskydd samt rivning av förrådsbyggnad.
Byte av fogar vid fönster och dörrar, Jäts nya Kyrka
Avser byte av fogar vid fönster och dörrar.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor, Tolg Kyrka.
Målning av samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor, samt räcken i anslutning till huvudentré och handikappramp, 1 st dubbel smidesgrind vid kyrkogårdens entr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.