Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser nybyggnad av F-6-skola med tre paralleller för ca 525 elever, samt rivning av befintliga Furutåskolan. 2 250 kvm solceller på taken till skola och sporthall
Ombyggnad av Hus 1 och 2 i Sigfridsområdet i Växjö
Avser en ombyggnation på Sigfridsområdet Hus 1 (ca 7700 m2 BTA) och rivning i stora delar av Hus 2 (ca 3840 m2 BTA). Ombyggnationen omfattar samtliga fem plan som ska byggas om för Barnhabilitering, Lokalvård, administration, konferens och nytt fläktrum. Hus 2 ska rivas med undantag av Restaurang Helgonet. Kompletteringar av anslutande byggnader ska utföras samt återställande av mark, nya gångstråk och terapiträdgård.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Kan även bli en ombyggnad av befintlig simhall.
Påbyggnad av kontor i Växjö
Byggnaden blir totalt fem meter högre i nock och övervåningen är på 1200 m². Det kommer också byggas en hiss i huset.
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Objektet avser nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad med liten källare och däröver 1 3/4 plan med total ca BTA=461 m2 samt yttre finplanering.
Ombyggnad till kontorslokaler på Linnéuniversitetet i Växjö
Projektet avser ombyggnation av ca 800 kvm lokaler till ny planlösning för fler kontorsplatser. Objektet är beläget på P G Vejdes väg 29 på Campus, Växjö. Avser delar av hus C och D.
Ombyggnad till kontor och lunchrum i Växjö
Projektet avser renovering och ombyggnad av plan 2 i hus Delta (05) i kv. Uppfinnaren på Framtidsvägen 16, Växjö.
Hyresgästanpassningar i affärshus i Växjö
Hyrsegästanpassningar i affärshus.
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av el i skola i Växjö, etapp 1
Avser ombyggnation av TN-C system till ett TN-S system i Hus 03 på Kungsmadskolan. Arbetet omfattar i korthet att byta ut huvudledningar och centraler. Pga. entreprenadens storlek kan den komma utföras under två etapper.
Ombyggnad av el i skola i Växjö, etapp 2
Avser ombyggnation av TN-C system till ett TN-S system i Hus 03 på Kungsmadskolan. Arbetet omfattar i korthet att byta ut huvudledningar och centraler. Pga. entreprenadens storlek kan den komma utföras under två etapper.
Fasadändring på kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av färgsättning, igensättning av fönster och ändring av fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).