Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Strömsnäsbruk, Markaryds kommun.
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun. Förskolan ska inrymma ca 150 personer.
Nybyggnad av LSS- boende i Markaryd
Avser nybyggnad av LSS-boende, komplementbyggnader samt anläggning av parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Uppförande av moduler för förskola i Markaryd
Uppförande av modulbyggnad förskola i två plan. Rivning av matsal Id: 1654133
Om- och tillbyggnad av matsal i Markaryd
Avser till- och ombyggnad av matsal.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Ombyggnad matsal i Markaryd
Ombyggnad matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av fritidshem i Markaryd
Rivningslov för rivning av fritidshem.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsrum på tak.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Ansökan om teknikbod samt fackverkstorn.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för kontorsmoduler.
Rivning av kontorsmodul i Markaryd
Demontering av kontorsmoduler.
Utvändigt underhåll av kontor i Markaryd
Nybyggnad av carport och garage samt fasadändring på kontorsbyggnad.
Rivning av matsal och del av gymnastiksal i Markaryd
Rivning av blå gamla matsalen och delar av gamla gymnastiksalen vid Hagaskolan.
Rivning av gymnastiksal i Markaryd
Rivningslov för rivning av gymnastikhall.
Uppförande av modulbyggnad Markaryd
Avser moduler för personalutrymme på Alandsköp i Markaryd
Ombyggnad paviljongen i Markaryd
Ombyggnad paviljongen, Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsalsbyggnad på Huneskolan
Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av skolbyggnad i Markaryd
Projektet avser rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad kök i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad förskola i Markaryd
Upptaget i investeringsbudget
Belysning motionsspår i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.