Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av ishall i Tingsryd
Planer finns för om- och tillbyggnad av befintliga ishallen i Tingsryd.
Nybyggnad av förskola i Tingsryd , etapp 2
Avser att bygga ett till plan på förskolan.
Ombyggnad av omklädningsrum i Tingsryd
ingår i investeringsbudget 2022.
Ombyggnad av grundsärskola i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025.
Ombyggnad av lägenheter till dagverksamhet i Tingsryd
Avser ombyggnad av 4 lägenheter till dagverksamhet.
Uppförande av moduler vid skola i Tingsryd
Avser att uppföra moduler vid Trojaskola som kommer ersätta lokal som blev förstörd efter brand.
Till och ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av b.la en stor sal till 4 mindre salar, samt ett förråd till personal/handikapp toaletter. Tillbyggnaden avser ett skydd på 4x2 meter för hissen.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Tingsryd
Avser byte av takmaterial på idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för ändring av ventilation.
Nybyggnad av skola i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov nybyggnad skolbyggnad.
Ombyggnad av gym i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för att tillfälligt ställa om badverksamhet till gym/motionsverksamhet.
Rivning av telestation i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för rivning av teknikhus.
Upprustning av omklädningsrum i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2025.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2022.
Rivning av gymnastiksal i Tingsryd
Avser rivning av befintlig gymnastikhall. Nybyggnad av idrottshall id: 1628797
Ombyggnad av ventilation på kontor i Tingsryd
Avser ombyggnation ventilation,.
Utvändigt underhåll av kontor i Tingsryd
Avser att byta färg på fasaden.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.