Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Ramavtal avseende ventilationsarbeten, Lessebo kommun
Ramavtal avseende ventilationsarbeten service, reparation och underhåll inom Lessebo kommun. Avtalstid 2021-11-01 - 2023-10-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändring av konstruktion.
Rivning av samlingslokal i Lessebo
Ansökan om rivningslov rivning.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov komplettering med fler moduler.
Rivning av telestation i Lessebo
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning.
Ombyggnad av hotell i Lessebo
Ansökan om bygglov ombyggnad och utvändig ändring.
Nyinstallation av brandlarm i fastighet i Hovmanstorp
Avser demontering av befintlig brandlarminstallation samt nyinstallation av brand- och utrymningslarm i fastighet Metallen 9 belägen i Hovmantorp, Lessebo kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.