Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Miljöbyggnad Silver. Tre hus med 8-10 våningar samt ett hus på 3 våningar.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 63 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m², behandlad tomtarea: 3200 m². Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Nybyggnad av bostäder etappvis.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
Byggnaden ska rymma 40 lägenheter både hyres- och bostadsrätter och i bottenplanet, lokaler för butiker, kafé och garage.
Nytt bostadsområde i Nyköping
Byggrätt om 10 000kvm.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Planer för bostäder på cirka 12 000 kvadratmeter mark på fastigheten Sandbäcken 3:1, vid Lokstallarna.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torshälla
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av rad- & parhus i Forssjö Katrineholm
BoKlok har förvärvat mark med plats för cirka 50 nya bostadsrättshus i tätorten Forssjö, Katrineholms kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lgh. Längor om två våningar. Och växthus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Trosa
Bonum Brf Stensundet kommer att innehålla 43 lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av demensboende i Katrineholm
Entreprenaden omfattar hus B-F och renovering till verksamhetsklass 5B med installation av sprinkler, nya ventilationsaggregat med kyla, samt ombyggnation och nya ytskikt i samtliga hus. A-huset (admin) får ny vent, ny rumsbildning med nya ytskikt.
Nybyggnad av radhus i Trosa
Nybyggnad av 17 radhus samt en kvartersgata. Första etappen av fyra med totalt 170 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av köken och vitvaror, fönsterbyte, värmestammar och radiatorer, FTX Aggregat med återvinning, takbyte inkl solceller, energieffektiviseringar. En Huvuddel på 122 Lgh uppdelad på 8 st Etapper Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264426 samt 2264431.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Flex) i Flen
Planer för 15-20 lägenheter. Pokalen 7 & 8.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Avser nybyggnad av 41 radhuslägenheter i två plan. Bostadsrätter. kv Hovrättsnotarien 2 kv Drevkarlen 1.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Gökropet 4 & 5, 38 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av gruppboende i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av LSS-boende i Ärla, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnation bestående av: 8 st singelboende varav 2 med förhöjd tillgänglighet, en huvudbyggnad för gemensamma aktiviteter, kök samt personalutrymmen bestående av kontor, omklädningsrum samt sovrum, utvändigt förråd, parkering och grönytor. BTA huvudbyggnad: ca 230 kvm, BTA Singelboende: 2 st på vardera ca 70 kvm 6 st på vardera ca 50 kvm, BTA Förråd: 10 kvm. Behandlad tomtarea: 5 200 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Strängnäs
Totalt fem hus, varav tre stycken bostäder i radhusform om 122 kvm styck, ett friliggande hus om 122 kvm samt ett friliggande enplanshus om 79 kvm.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser Stambyte inkl. ny ventilation och tak med solceller på Storgatan 6A-B, Katrineholm. Huset är byggt 1948 och består av två trapphus. Renovering av badrum. Utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC-ledningar i badrum och kök. Nytt FTX-aggregat med nya till-och frånluftskanaler. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Byte av elcentraler, förbereda för laddstolpar i UC. Nytt tak, ny plåt samt ny driftsatt solcellsanläggning. Fönsterbyte samt nya balkongdörrar.
Ombyggnad av radhus i Nyköping
Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm. Objektet är beläget i Nyköping på adress: Sellerigången 17–47.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt förråd samt nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 radhus samt garage och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ändring från kontor till lägenheter.
Nybyggnad av singelboende i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av singelboenden samt huvudbyggnad belägen på fastigheten Valtomta 1:11 utanför Eskilstuna. BTA Singelboende: 2 st på vardera 49,5 kvm samt 1 st på 63,8 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Byte av hissar i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av 4 st hissar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus samt ändring av ventilation.
Tillgänglighetsanpassning vid flerbostadshus i Eskilstuna
Tillgänglighetsanpassning av entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Nybyggnad av truckgarage i Katrineholm
Nybyggnad av truckgarage
Hissbyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hiss (byte).
OVK besiktning i flerbostadshus i Gnesta
Avser OVK besiktning i flerbostadshus i Gnesta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser installation av ventilationssystem i 1 lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av insynsskydd/plank vid uteplatser vid flerbostadshus i Nyköping
Rivning av befintligt insynsskydd/plank vid uteplatser samt nybyggnation med motsvarande utförande.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).