Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping
Avser nybyggnation av flerbostadshus i nytt bostadsområde i Nyköping.
Nytt bostadsområde i Nyköping
Avser nybyggnation av flerbostadshus i nytt bostadsområde i Nyköping.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Nybyggnad av bostäder etappvis.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Fastigheten har en byggrätt för bostäder som omfattar 5 700 kvadratmeter BTA och planeras omfatta ca 78 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Nyköping, kv. 4
Avser nybyggnation av flerbostadshus i nytt bostadsområde i Nyköping.
Nybyggnad av äldreboende i Flen
70 lägenheter och sju avdelningar med vardagsrum, matsal, kök och gemensamma utrymmen. Byggnaden ska vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och förberedd för solceller på taken. Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3.
Nytt bostadsområde i Nyköping
Byggrätt om 10 000kvm.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Planer för bostäder på cirka 12 000 kvadratmeter mark på fastigheten Sandbäcken 3:1, vid Lokstallarna.
Nybyggnad av kasern, utspisningslokal, varmförråd mm i Härad/Kolartorp, Strängnäs
Projektet avser delarna: Varmförråd: Typbyggnad TB001-191 som är 1600m2 med viss modifiering (som tex portar, dörrar, tälttork mm.). Varmförrådet ska delas upp i två olika hallar (en vårdhall och en förrådshall). Utspisningslokal för 150 samtidigt sittande personer. Del av matsalen ska kunna användas som utbildningslokal och för att genomföra olika genomgångar. BTA på 754 m2. Utanför i direkt anslutning till byggnaden anläggs ca 650 m2 hårdgjorda ytor för verksamhet utomhus. Kasern: Typbyggnad TB001-194 som är 6500m2 med viss modifiering. 240-260 st förläggningsplatser, 40 st kontorsplatser för befäl, lektionssalar, vapenvårdslokaler, hygienrum, dagrum, torkrum m.m. Infra: I nyetableringen av området i Kolartorp saknas idag infra. I detta projekt ingår framdragning av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) med kommunalt vatten, avlopp, el och fiber till området till en avsättningspunkt. En ny transformatorstation ska byggas. All infra inom området ingår också från avsättningspunkt till respektive byggnad. I detta projekt ingår också vägar och planer i området. Grov skiss finns framtagen för att kunna uppskatta ytor innanför stängslet (ca 22 000m2). Områdesstaket och grindar: För att säkerställa ett grundläggande områdesskydd (basskydd) och för att hålla obehöriga utanför det militära området uppförs ett stängsel runt hela området (1000m). För att säkerställa säker in- och utpassering skapas ett skyddssystem med fordonsgrindar och persongrindar.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
Byggnaden ska rymma 40 lägenheter både hyres- och bostadsrätter och i bottenplanet, lokaler för butiker, kafé och garage.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torshälla
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lgh. Längor om två våningar. Och växthus.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte av 106 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus med boende för 55+.
Rivning och nybyggnad av äldrecenter i Malmköping
Avser rivning och nybyggnad av äldrecenter, ca 60 enheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Nybyggnad av flerbostadshus, 26 st bostadsrätter.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av köken och vitvaror, fönsterbyte, värmestammar och radiatorer, FTX Aggregat med återvinning, takbyte inkl solceller, energieffektiviseringar. En Huvuddel på 122 Lgh uppdelad på 8 st Etapper Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264426 samt 2264431.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Flex) i Flen
Planer för 15-20 lägenheter. Pokalen 7 & 8.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Saxen 31, Stenkvistavägen 21-Vasavägen 38, Eskilstuna som innehåller totalt 24 st lägenheter, byggt 1959. 3 st våningsplan med lägenheter, samt lokal i källarvåning.
Uppförande av byggnad i Södermanlands län
Entreprenaden omfattar totalt 5 byggnader som ska uppföras. 2 stycken byggnader kommer uppförs i Blekinge län, 2 stycken byggnader kommer uppföras i Gotlands län, 1 stycke byggnad kommer att byggas i Södermanlands län.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Nybyggnation av trygghetsboende, förråd, miljöbod samt iordningställande av mark.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av LSS-boende i Ärla, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnation bestående av: 8 st singelboende varav 2 med förhöjd tillgänglighet, en huvudbyggnad för gemensamma aktiviteter, kök samt personalutrymmen bestående av kontor, omklädningsrum samt sovrum, utvändigt förråd, parkering och grönytor. BTA huvudbyggnad: ca 230 kvm, BTA Singelboende: 2 st på vardera ca 70 kvm 6 st på vardera ca 50 kvm, BTA Förråd: 10 kvm. Behandlad tomtarea: 5 200 kvm
Förtätning med rad- och kedjehus i Eskilstuna
Förtätning med 10 st byggnader av rad- och kedjehuskaraktär.
Ombyggnad samt stamrenovering av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser stamrenovering i Kv. Föreningen 17 som är fördelat på två huskroppar i kvarteret. Adress: Östra Storgatan 16A-B samt Östra Kyrkogatan 20C i Nyköping.
Renovering av flerbostadshus i Vingåker
Lägenheterna kommer att få nytt ytskikt både på väggar, golv och tak. Nya köksluckor och garderobsdörrar kommer att monteras. Alla lägenheter blir utrustade med säkerhetsdörrar och nya el centraler. Avloppsstammar samt värmestammar byts ut och badrummen renoveras.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och garage.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Strängnäs
Totalt fem hus, varav tre stycken bostäder i radhusform om 122 kvm styck, ett friliggande hus om 122 kvm samt ett friliggande enplanshus om 79 kvm.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser Stambyte inkl. ny ventilation och tak med solceller på Storgatan 6A-B, Katrineholm. Huset är byggt 1948 och består av två trapphus. Renovering av badrum. Utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC-ledningar i badrum och kök. Nytt FTX-aggregat med nya till-och frånluftskanaler. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Byte av elcentraler, förbereda för laddstolpar i UC. Nytt tak, ny plåt samt ny driftsatt solcellsanläggning. Fönsterbyte samt nya balkongdörrar.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Kidet 5,4,Lästringe-brink 1:28.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Katrineholm
18 balkonger, inglasning, nya balkongplattor.
Byte av tak, fönster mm för Tekniska Verken i Katrineholm
Projektet avser att på totalentreprenad utföra fönsterbyte, byte av värmestammar och radiatorer i omfattning enligt VVS-beskrivning. Byte av takpannor inkl underliggande läkt och papp, plåtarbeten, in- och utvändiga målningsarbeten, lagning fasad etc. Asbestsanering, ljud och brandtätningar i samband med rivningar och nya håltagningar förkommer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Renovering av balkonger och loftgångar i flerbostadshus i Gnesta
Avser renovering av balkonger och loftgångar.
Tillgänglighetsanpassning vid flerbostadshus i Eskilstuna
Tillgänglighetsanpassning av entré.
Tillbyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av LSS gruppboende.
Utvändigt underhåll av radhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av radhus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av hiss i flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan för fasadändring av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning i flerbostadshus (stambyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Nyköping
Anmälan om ändring av hiss i flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Gnesta
Rivningslov för rivning flerbostadshus.
Utvändingt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser utvändig målning av stuprännor, vindskivor samt fönsterbleck på flerbostadshus i Eskilstuna.
Spolning av stammar i radhus i Eskilstuna
Avser spolning av stammar i 6 radhus.
Ombyggnad av garage i Eskilstuna
Avser renovering av betonggolv i garage.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Eskilstuna
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Byte av armaturer i garage vid flerbostadshus i Strängnäs
Avser byte av armaturer (till LED) i underjordiskt garage i flerbostashus.
OVK besiktning i flerbostadshus i Gnesta
Avser OVK besiktning i flerbostadshus i Gnesta.
Byte av fjärrvärmeväxlare i flerbostadshus i Eskilstuna
Avser byte av 2 fjärrvärmeväxlare.
Målning av takfot på flerbostadshus i Strängnäs
Avser skrapning och målning av takfot på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).