Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (56)
Flen (3)
Gnesta (7)
Nyköping (54)
Oxelösund (13)
Trosa (9)
Vingåker (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 169 st.

Nya bostäder i Åkers Styckebruk
Ca 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
3 huskroppar som är hopbyggda. 208 st lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Miljöbyggnad Silver. Tre hus med 8-10 våningar samt ett hus på 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter med en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av 370 lägenheter i flerbostadshus i upp till fem våningar.
Rivning & nybyggnad av bostäder samt butiker i Oxelösund
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad, ev. kan delar sparas skyddsrum, stålstomme och bottenplatta, samt uppförande av nya butikslokaler ca 2 200 m2 LOA och nya bostäder i plan ovan delar av butikslokalerna. Bostäderna kan omfatta 2000–4200 m2 BTA fördelade på tre plan och utgörs av 30–60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3
Kung Göstas väg/Regementsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Amasten fortsätter att växa i Eskilstuna och bygger 152 hyreslägenheter.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 1
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 1a etappen består av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny bostads-bebyggelse och att stärka allmänhetens tillgänglighet till Kapellbacken och Munktellstråket.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Nybyggnad av villor, parhus och flerbostadshus. Området är inramat av Södergatan, Västergatan, Värmbolsvägen och Järnbanevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av äldreboende & flerbostadshus i Torshälla
Ett nytt äldreboende ska placeras mot Eskilstunavägen med plats för cirka 88 lägenheter. I byggnaden kan också kontor och verksamhetslokaler i bottenvåningen byggas. För övriga tomten ska bostäder byggas i ett hus längs Holmenleden och två mindre punkthus vid Torshällaån.
Nybyggnad av lamellhus i Oxelösund
I två hus med fyra våningar fördelas 34 bostadsrätter. Lägenheterna får 2–3 rum och kök. Alla med öppna planlösningar, stora fönsterpartier och balkong, terrass eller trädgård med utsikt mot småbåtshamnen och skärgård. Parkering för 34 bilar i carport samt gästparkering & cykelparkering.
Nya bostäder i Skogstorp
50-60 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter, tekniska utrymmen samt parkeringsplatser i markplan. Objektet är beläget i kvarteret Golfaren 1 & 2, Eskilstuna, mellan Hammarbyvägen och Edvardslundsgatan i Torshälla.
Stamrenovering i flerbostadshus i Torshälla
Objektet avser stambyte i två byggnader som innehåller totalt 151 lägenheter samt en förskola i portar 3 B-C som omfattas av installationsåtgärder.
Ombyggnad till flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kasernhus till bostäder eldsund 6.23.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nybyggnad av trygghetsboende i Strängnäs
Nybyggnad av trygghetsboende lärkan 2.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av radhus i Skogstorp
40 st radhuslägenheter. De 40 radhusbostäderna uppförs i två storlekar varav 8 stycken är tvårummare på 59 kvadratmeter och 32 stycken fyror på 104 kvadrat. Byggnaderna kommer att levereras färdiga av företaget Götenehus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Inom ramen för projektet Stavlund kommer 27 radhus uppföras i ett nytt familjevänligt bostadsområde med närhet till centrum och den omkringliggande naturen. Radhusen byggs i två olika utföranden med 82 eller 102 kvm boyta och har en flexibel planlösning som köparna själva kan anpassa utifrån hushållets egna behov.
Nybyggnad av radhus i Trosa
Avser nybyggnad av radhus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
LSS-boendet kommer att inrymma 6 st lägenheter och allmänna utrymmen med en total yta på ca 600 m2. Radhusen kommer att utföras som 2-planshus med 2 olika typer, 16 st mindre lägenheter (106 m2) och 8 st större (130 m2). Projektet ska starta under juni månad 2021 och ska vara färdigställt 31 mars 2022 och radhusen 17 oktober 2022.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Råbergstorp ska utvecklas med fler bostäder och en förskola. Det är en del i kommunens stadsläkningsarbete som syftar till att koppla samman stadens delar bättre. De nya bostäderna i Råbergstorp delas upp i tre delar. Längs Domaregatan och Råbergsparken handlar det om bebyggelse om 4-5 våningar. Vid Kronskogen föreslås mindre hus om 2-3 våningar. Det behövs även en förskola i området.
Nybyggnad av villaområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2
Nybyggnad av bostäder, 27 st småhustomter.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 23 st radhus och miljöhus.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 2
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 1
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus. Första etappen avser 28 parhus och villor.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av seniorboende stockenström 2.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Nybyggnation av trygghetsboende, förråd, miljöbod samt iordningställande av mark.
Nybyggnad av radhus i Enstaberga, Nyköping
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för exploatering av bostäder i en eller två våningar samt tillfartsväg till området.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 15 st enbostadshus, jaktlaget 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Strax öster om centrala Nyköping precis intill inloppet till Nyköpings hamn ligger det natursköna området Brandholmen. De 12 st lägenheterna är utformade som 2-4 ROK i storlekarna 59-96 kvm.
Nybyggnad av radhus i Oxelösund
Planer för att bygga radhus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nyyggnad av flerbostadshus och carportlänga samt servicehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbete.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 radhus och 3 parhus samt förråd.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna etapp 2
Nybyggnad av radhus och parhus samt enbostadshus och carport. Byggs i 3 etapper under en 2-års period.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus Åldfrun 1.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 11 st enbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av loge till lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus, vildsvinet 1.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Spaden 2, Spaden 3, Spaden 4 och Spaden 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad).
Tillbyggnad av gruppboende i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Totalt planeras nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus. Denna del avser villatomter som kommer säljas styckevis.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus, språnget 2.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus, legan 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Förhandsbesked för ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus. 4-6 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Planer finns på renovering av lagerlokal samt ombyggnad till övernattningslägenhet.
Renovering av bostäder i Oxelösund
Totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad och renovering på Kryddvägen 28-42 i Oxelösund.
Invändig renovering av Ådö Kaptensboställe, Sparreholm Flen
Ådö Kaptensboställe uppfördes 1746 och är byggd i 1,5 plan och utförd av putsad och vitfärgad sten med säteritak. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne. Entreprenaden avser rivning golv, tilläggsisolering bottenbjälklag, ombyggnad av kök, groventré, WC och bad samt tilläggsisolering av vindsbjälklag/yttertak. Nya rör- och elinstallationer.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad och renovering av befintligt äldreboende från 1995. Avser ytskiktsrenovering, nya rumsbildningar, anpassningar av befintliga rum, sprinkler, nya vvs-installationer, nya elinstallationer, rivning etc.
Takbyte på flerbostadshus i Nyköping
Kv. Svetsaren 6, Höglundavägen 7–45 består av 5 st. huskroppar med totalt 178 lgh. Hus-2, På Höglundavägen 15–21 lades taket om 2015 så det huset kommer inte att omfattas av takomläggning i det här projektet. Nyköpingshem har för avsikt att lägga om med ny papp på taken på de fyra huskroppar som inte blev omlagda 2015.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Invändigt underhåll flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ny hiss, Föreningen 13.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Oxelösund
Entreprenaden omfattar byte av fönster och fönsterdörrar inklusive karm i två av fyra huslängor på området Humlen 9. Avser totalt 24 lgh på Höjdgatan 65-91 och Höjdgatan 93-111 i Oxelösund.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Oxelösund
Entreprenaden omfattar byte av fönster och fönsterdörrar inklusive karm i två huskroppar på kv Fullriggaren 2 och 3. Avser totalt 83 fönster och 34 fönsterdörrar på Björntorpsvägen 59-65 och Björntorpsvägen 75-77 i Oxelösund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Planer för ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus.
Utbyte av brandlarm på vårdhem i Malmköping
Avser utbyte av brandlarm på Hedens vårdhem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov balkonginglasning, 92 lgh, strängnäs 2:45-47.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.