Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (23)
Flen (4)
Gnesta (4)
Nyköping (18)
Trosa (1)
Vingåker (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Här planeras för 100 nya bostäder i klassisk svensk stil i trä. Samtliga hus byggs i trä med maximalt tre plan. Ägandeformen blir både hyresrätt och bostadsrätt. I huvudsak planeras för 2, 3 och 4 rums bostäder.
Rivning & nybyggnad av bostäder samt butiker i Oxelösund
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad, ev. kan delar sparas skyddsrum, stålstomme och bottenplatta, samt uppförande av nya butikslokaler ca 2 200 m2 LOA och nya bostäder i plan ovan delar av butikslokalerna. Bostäderna kan omfatta 2000–4200 m2 BTA fördelade på tre plan och utgörs 48 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Fastigheten har en byggrätt för bostäder som omfattar 5 700 kvadratmeter BTA och planeras omfatta ca 78 lägenheter. Ansökan om bygglov för nybyggnad av trygghetsboende samt gemenskapsytor.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 63 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m², behandlad tomtarea: 3200 m². Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av äldreboende i Flen
70 lägenheter och sju avdelningar med vardagsrum, matsal, kök och gemensamma utrymmen. Byggnaden ska vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och förberedd för solceller på taken. Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3.
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 1 hus 11-14) samt Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 2 hus 21-25) samt Nybyggnad av 7 flerbostadshus samt 8 radhus. (Del 3 hus 41-44) samt nybyggnad av flerbostadshus och radhus (Del 4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus på Spoven 1 och Strängnäs 3:1.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torshälla
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar.
Nybyggnad av bostadsområde i Oxelösund
Området skall byggas med 9 tvåvåningshus med totalt 82 lgh. Lägenheterna är tänkta att fördelas från ettor till fyror och byggas med träfasader.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus, livsmedelsbutik i Katrineholm
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus & livsmedelsaffär i Backaområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa, etapp 3
Totalt 150 lägenheter i 4 etapper.
Nya tomter i Katrineholm
30-tal tomter.
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av köken och vitvaror, fönsterbyte, värmestammar och radiatorer, FTX Aggregat med återvinning, takbyte inkl solceller, energieffektiviseringar. En Huvuddel på 122 Lgh uppdelad på 8 st Etapper Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264426 samt 2264431.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, fönsterbyte, FTX Aggregat med återvinning, enerigieffektiviseringar, takbyte inkl solceller. En huvuddel med 122 Lgh, uppdelad på 5 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264426, 2264429 samt 2264431.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Flex) i Flen
Planer för 15-20 lägenheter. Pokalen 7 & 8.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
Oxelö 8:53, 8:20, Barken 2. Nu 23 villatomter.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av kedjehus i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Bordet 9 vilken är 3049m2 stor och omfattar en maximal byggrätt om 1828m2 BTA. Största tillåtna byggandsarea är 914m2.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.
Ombyggnad till bostäder i Torshälla
Den gamla industribygganden Gjutaren ligger längs ån i centrala Torshälla i en äldre stads- och kulturmiljö. Här finns potential att inrymma både bostäder och ny verksamhet samtidigt som tillgängligheten till Torshällaån förbättras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ett nytt litet bostadsområde kan växa upp längs med Sundavägen i Oxelösund, granne med äldreboendet börjar det nu planeras för flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus och förråd.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av korttidscentrum i Eskilstuna
85 platser. Nybyggnad av 2 gruppbostadshus (trygghetsboende) samt 2 garage och 3 förråd samt installation av eldstad.
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Upprustning av flerbostadshus i Tystberga
Avser fasad och stamrenovering av Stationsvägen 7A-B Tystberga i Nyköpings kommun.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av radhus i 2 längor om 3 bostäder i varje.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gnesta
Stamrenovering Torggatan 17-19 och 21-23 Stamrenovering samt renovering av badrum är inplanderat med byggstart efter sommaren 2023. Torggatan 19 Byggstart är beräknat till januari 2024 Torggatan 21-23 Arbete kommer påbörjas efter färdigställande av Torggatan 19.
Stambyte i flerbostadshus i Flen
Avser ombyggnad av badrum och kök i 6 st 1 RoK,6 st 2 RoK,9 st 3 RoK,1 st 4 RoK och 3 st 5 RoK samt utföra ett utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC- ledningar i två st byggnader. Objektet är beläget på Salstagatan 12 samt Sveavägen 10 i Flen.
Rotrenovering/stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser traditionellt stambyte, byte av kök och vitvaror, värmestammar och radiatorer, ej fönsterbyte, enerigieffektiviseringar, takbyte samt förstärkning för att förbereda för solceller, 29 st lägenheter. En huvuddel med 2 st etapper. Projektet handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekt 2264411, 2264429 samt 2264431.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 radhus samt garage och förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ändring av fasad på flerbostadshus på Fölet 2, Hingsten 2, Hingsten 3 och Hingsten 4.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Oxelösund
Entreprenaden omfattar byte av fönster och fönsterdörrar i två huskroppar på kv Fullriggaren 3. Avser totalt 177 fönster och 53 fönsterdörrar på Björntorpsvägen 79-91 i Oxelösund.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus på Södra Skogen 1:95, Södra Skogen 1:107, Södra Skogen 1:112 och Södra Skogen 1:113.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ändring från kontor till lägenheter.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Stambyte inkl. ny ventilation och tak med solceller på Läroverksgatan 8 A-C, Katrineholm. Huset är byggt 1949 och består av tre trapphus. Option 1: El - Rivning av- samt ny trådning av hela huset exkl. lägenheterna. Option 2: Solcellsanläggning fullt färdig och inkopplad. Objektet är beläget i Kv. Pantern, Läroverksgatan 8 A-C i Katrineholm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planer på renovering av flerbostadshus med dörrar & målning m.m.
Nytt garage till ÅVC Kvitten i Strängnäs
Entreprenaden omfattar en komplett leverans och montage av en garagelösning med plats för 20 st fordon och utrymme för teknik (värme, ventilation, elcentral) samt markarbeten.
Installation av stationärt reservkraftverk vid Isabellagården i Strängnäs
Detta projekt avser att installera en ny stationär reservkraftanläggning i direkt anslutning till Isabellagården. Entreprenaden omfattar även att bygga en ny byggnad där reservkraftanläggningen kan stå. I entreprenaden ingår att anpassa befintligt ställverket i källare för automatisk inkoppling av reservkraft.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Anmälan om ändring av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för fasadändring av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser målning av 4 flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Katrineholm
Avser byta av tak på flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser fönsterbyte (ca 100st) på flerbostadshus i Eskilstuna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för rivning av befintliga balkonger samt uppförande av nya, flerbostadshus.
Uppsättning av balkongtak på flerbostadshus i Nyköping
Avser uppsättning av ett (1st) balkong på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).