Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för höghus med bostäder och eventuellt centrumverksamhet. Ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Planer för 337 bostäder. Kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
3 huskroppar som är hopbyggda. 208 st lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nya hyresrätter, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler i Eskilstuna
Objektet utgör en tredimensionell fastighetsbildning innehållande två fastigheter enligt nedan: Skola (Munktellskolan) med skolgård, nybyggnad. Bostäder med lokaler, nybyggnad och garage, ny- och ombyggnad. BTA för respektive fastighet är enligt följande: BTA skola: ca 7 310 m². Skolgård: ca 4 150 m². BTA bostäder: ca 1 880 m². BTA lokaler: ca 330 m². BTA garage: ca 10 820 m².
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter med en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Amasten fortsätter att växa i Eskilstuna och bygger 152 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Objektet består av 2 byggnader som utgör varsin huvuddel. Byggnad 1, angiven som Nougaten, utgör huvuddel 1. Den omfattar Trygghetsboende, Hyresrätter, Förskola och Lokaler för handel. Byggnad 2, angiven som Nosen, utgör huvuddel 2. Den omfattar Hyresrätter. BTA nybyggnad exkl källare: ca 13 600 m². BTA nybyggnad källare: ca 5 300 m². Behandlad tomtarea: ca 7 000 m². Adress: Nordvallgatan 2/Verkstadsgatan 13-17/ Spårgatan 1.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av bostadsbebyggelse som möjliggör för handel och kontor i bottenvåningen inom fastigheten Speditören 1 och att pröva ny användning för den f.d. macktomten i anslutning till rondellen.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Handsken 1 samt Hattmakaren 1-2, Carl Johansgatan 2-14 som innehåller totalt 139 st lägenheter. Lägenheter finns i markplan samt tre våningsplan. Byggnaderna innehåller krypgrund där avlopp är placerat.
Nya bostäder i Skogstorp
50-60 bostäder.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av i huvudsak bostadsbebyggelse samt lokaler för handel och kontor.
Stamrenovering i flerbostadshus i Torshälla
Objektet avser stambyte i två byggnader som innehåller totalt 151 lägenheter samt en förskola i portar 3 B-C som omfattas av installationsåtgärder.
Nybyggnad av radhus i Skogstorp
40 st radhuslägenheter. De 40 radhusbostäderna uppförs i två storlekar varav 8 stycken är tvårummare på 59 kvadratmeter och 32 stycken fyror på 104 kvadrat. Byggnaderna kommer att levereras färdiga av företaget Götenehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Precis intill Eskilstunaån, med endast ett promenadstråk mellan huset och vattnet, planeras det för Brf Åstråket. Moderna och smakfulla lägenheter i bostadsrättsform i Västra Munktellstaden, Eskilstuna.
Nybyggnad av bostäder och utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Här planeras för nya bostäder längs Vasavägen och Stenkvistavägen och för att bygga ut Kälkbacksvägens förskola.
Nya bostäder mm i Eskilstuna
I ett centralt läge nära Eskilstunas resecentrum planeras nu bl.a. för bostäder.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i Östra Åsgatan 15 A-I som innehåller 75 st lägenheter, Lägenheter i markplan mot gården samt tre våningsplan med underliggande centralgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av två flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Råbergstorp ska utvecklas med fler bostäder och en förskola. Det är en del i kommunens stadsläkningsarbete som syftar till att koppla samman stadens delar bättre. De nya bostäderna i Råbergstorp delas upp i tre delar. Längs Domaregatan och Råbergsparken handlar det om bebyggelse om 4-5 våningar. Vid Kronskogen föreslås mindre hus om 2-3 våningar. Det behövs även en förskola i området.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 radhus och 3 parhus samt förråd.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
I Snopptorp planeras bostäder. För Hökaren 14 vill sökande uppföra två punkthus.
Nybyggnad av äldre- & vårdboende i Eskilstuna
Detaljplanen ska pröva möjligheten till äldre- och vårdboende.
Förtätning av bostadsområde i Skiftinge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Gökropet 4 & 5.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Nordstjärnan 9.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Saxen 31.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Eskilstuna
Fastigheten är på 2000 m2.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
I Snopptorp planeras trygghetsboende. För Haken 1 vill sökande ändra befintlig byggrätt från 1 våning till 6 våningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Skogstorp
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus på Hallsta 6:35, 6:44, 6:33, 6:43, 6:39, 6:34, 6:40, 6:41, 6:42, 6:36, 6:37 och 6:38.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbete.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad).
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna etapp 2
Nybyggnad av radhus och parhus samt enbostadshus och carport. Byggs i 3 etapper under en 2-års period.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 11 st enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Totalt planeras nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus. Denna del avser villatomter som kommer säljas styckevis.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, portar och dörrar.
Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbete, portar & dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus, portar och dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering), portar och dörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus på Dirigenten 2 och Dirigenten 4.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av evakueringsboende (radhus) samt bodetablering t o m 2024-08-19.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkong på enbostadshus samt takkupa.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 10 balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt 2 förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av tvåbostadshus samt förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.