Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål på platsen.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i stadsdelen Flacksta i Eskilstuna.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torshälla
Nybyggnad av trygghetsboende.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Handsken 1 samt Hattmakaren 1-2, Carl Johansgatan 2-14 som innehåller totalt 139 st lägenheter. Lägenheter finns i markplan samt tre våningsplan. Byggnaderna innehåller krypgrund där avlopp är placerat.
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 1 hus 11-14) samt Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 2 hus 21-25) samt Nybyggnad av 7 flerbostadshus samt 8 radhus. (Del 3 hus 41-44) samt nybyggnad av flerbostadshus och radhus (Del 4).
Nya bostäder och vård-omsorgsboende i Eskilstuna
Här planeras för bostäder i form av par-, rad-, kedjehus och friliggande villor samt vård- och omsorgsboende. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ett LSS-boende inom fastigheten Mesta 6:40 utmed Borsöknavägen.
Nya bostäder i Eskilstuna
Här planeras för att kunna bygga par-, rad- och flerfamiljshus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Gökropet 4 & 5, 38 lägenheter.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Eskilstuna
Fastigheten är på 2000 m2.
Nybyggnad av gruppbostad i Skogstorp
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 12 radhus och 2 parhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av korttidscentrum i Eskilstuna
85 platser. Nybyggnad av 2 gruppbostadshus (trygghetsboende) samt 2 garage och 3 förråd samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på kv Nordstjärnan 9 av 28 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad samt tillbyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus på Dagfjärilen 10 och Dagfjärilen 11.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 9 radhus samt miljöhus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Installation av solceller på särskilda boenden i Eskilstuna
Installation av solceller på 3 särskilda boenden i Eskilstuna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorslokaler till bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på 2 flerbostadshus på Fodralet 8 och Fodralet 9.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).