Alla aktuella bostadsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
3 huskroppar som är hopbyggda. 208 st lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Entreprenaden består av nybyggnad av äldreboendet Skiftingehus. Objektet är placerat i Eskilstuna på Karl Hovbergsgatan 43, del av kvarteret.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter med en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av 370 lägenheter i flerbostadshus i upp till fem våningar.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Torshälla
Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter, tekniska utrymmen samt parkeringsplatser i markplan. Objektet är beläget i kvarteret Golfaren 1 & 2, Eskilstuna, mellan Hammarbyvägen och Edvardslundsgatan i Torshälla.
Nybyggnad av radhus i Skogstorp
40 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av två flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1532966 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007, 1402964, 1406016, 1406023, 1406026.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 8 radhus och 4 parhus samt 2 enbostadshus och carport på Lejonsvansen 1 och nybyggnad av 12 radhus och 4 parhus samt carport på Lejonsvansen 2.
Stamrenovering i flerbostadshus i Torshälla
Objektet avser stambyte i två byggnader som innehåller totalt 151 lägenheter samt en förskola i portar 3 B-C som omfattas av installationsåtgärder.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i två byggnader, Ådalsvägen 2-4, som innehåller 28 lägenheter vardera. Lägenheter i markplan samt tre våningsplan. Varje fastighet har ett skyddsrum samt en veckotvättstuga, allmänna utrymmen såsom matkällare, förråd, cykelrum, elrum etc. BTA ombyggnad: ca 5 200 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nyyggnad av flerbostadshus och carportlänga samt servicehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Yttre renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov sökt för utvändigt underhåll av flerbostadshus, fasadarbete.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i Östra Åsgatan 15 A-I som innehåller 75st lägenheter, Lägenheter i markplan mot gården samt tre våningsplan med underliggande centralgarage.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna etapp 1
Nybyggnad av radhus och parhus samt enbostadshus och carport. Byggs i 3 etapper under en 2-års period.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad) t o m 2024-04-20.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Planer för ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus på Uddaskogen 1:24 och Uddaskogen 1:25.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Fasadändring av flerbostadshus (takrenovering).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus på Snickaren 10 & Snickaren 14.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus samt renovering av balkonger.
Nybyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Tillbyggnad av bygglovsbefriad gäststuga samt installation av VA.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (takrenovering) på Skölden 1 och Skölden 2.
Byte av el i flerbostadshus i Eskilstuna
Planer finns för byte av el i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.