Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Nyköping
Avser att pröva möjligheten att kunna bygga olika typer av bostäder inom området. På de två fastigheterna föreslår sökanden en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och ett äldreboende för 60-80 personer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet omfattar 91 hyreslägenheter om 1-4 rok i kvarteret Johannesörten.
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 1
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 1a etappen består av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och cykelförråd/soprum.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 4
Ca 50 lgh, hyresrätter med boende för 55+.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
LSS-boendet kommer att inrymma 6 st lägenheter och allmänna utrymmen med en total yta på ca 600 m2. Radhusen kommer att utföras som 2-planshus med 2 olika typer, 16 st mindre lägenheter (106 m2) och 8 st större (130 m2). Projektet ska starta under juni månad 2021 och ska vara färdigställt 31 mars 2022 och radhusen 17 oktober 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och undercentral/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enstaberga, Nyköping
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för exploatering av bostäder i en eller två våningar samt tillfartsväg till området.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Intresseanmälan skickas elektroniskt och ska ha inkommit senast 2021-08-20 till e-post: mex@nykoping.se.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Koncept Låghus och populära Punkthus, kommer att fördelas om 2 – 4 rum och kök, på 100 stycken lägenheter totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Strax öster om centrala Nyköping precis intill inloppet till Nyköpings hamn ligger det natursköna området Brandholmen. De 12 st lägenheterna är utformade som 2-4 ROK i storlekarna 59-96 kvm.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Nybyggnad av stugby i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 fritidshus Svärdsklova 2:90,2:91,2:92.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av fritidshus.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.