Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen
Vid Tessinområdet i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik.
Nybyggnad av bostäder mm i Nyköping
Avser att pröva möjligheten att kunna bygga olika typer av bostäder inom området. På de två fastigheterna föreslår sökanden en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och ett äldreboende för 60-80 personer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 2
Sammanlagt 145 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och undercentral/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enstaberga, Nyköping
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för exploatering av bostäder i en eller två våningar samt tillfartsväg till området.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av villor i Nyköping
Mark avsedd för villor.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Takbyte på flerbostadshus i Nyköping
Kv. Svetsaren 6, Höglundavägen 7–45 består av 5 st. huskroppar med totalt 178 lgh. Hus-2, På Höglundavägen 15–21 lades taket om 2015 så det huset kommer inte att omfattas av takomläggning i det här projektet. Nyköpingshem har för avsikt att lägga om med ny papp på taken på de fyra huskroppar som inte blev omlagda 2015.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus Björnroten 1, Blåduvan 1, Bolmörten 1.
Nybyggnad av stugby i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 fritidshus Svärdsklova 2:90,2:91,2:92.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus (solceller).
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av fasad / inglasning av balkonger.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.