Alla aktuella bostadsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet omfattar 91 hyreslägenheter om 1-4 rok i kvarteret Johannesörten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser uppförande av 1 punkthus i 4 våningar och 12 låghus i 2 våningar, samt miljöhus/förråd. Total BTA 9022 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 23 st radhus och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och frd/cykel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Strax öster om centrala Nyköping precis intill inloppet till Nyköpings hamn ligger det natursköna området Brandholmen. De 12 st lägenheterna är utformade som 2-4 ROK i storlekarna 59-96 kvm.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av lägenheter på Mejramvägen 2-40 Kv. Långsätter 76. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet och som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt dränering mm.
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus Bergshammars-ekeby 6:75,6:76,6:78.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad Bergshammars-ekeby 6:80,6:77,6:69.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och garage Lästringe-brink 1:25,1:26,1:27.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Nya balkonger & balkonginglasning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad med små tak över ytterdörrarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.