Alla aktuella bostadsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Stallarholmen
Totalt ca 80 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av radhus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kasernhus till bostäder eldsund 6.23.
Nybyggnad av trygghetsboende i Strängnäs
Nybyggnad av trygghetsboende lärkan 2.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Inom ramen för projektet Stavlund kommer 27 radhus uppföras i ett nytt familjevänligt bostadsområde med närhet till centrum och den omkringliggande naturen. Radhusen byggs i två olika utföranden med 82 eller 102 kvm boyta och har en flexibel planlösning som köparna själva kan anpassa utifrån hushållets egna behov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse. Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Nybyggnad av 35 bostäder; 29 radhus på 120 kvadratmeter samt tre parhus på 137 kvadratmeter.
Nybyggnad av villaområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2
Nybyggnad av bostäder, 27 st småhustomter.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 2
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 1
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus. Första etappen avser 28 parhus och villor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planområdet är beläget på Tosterö, längs Oxhagsvägen i Stavlund, Strängnäs kommun. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för större byggrätter för fastigheterna Kremlan 1, 2 och 3.
Tillbyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med planarbetet är att möjliggöra för befintlig bostadsbebyggelse inom fastigheterna Kråkvilan 1:20-1:21 samt att utöka byggrätten på Kråkvilan 1:22.
Nybyggnad av stadsradhus i Mariefred
Nybyggnad av stadsradhus.
Nybyggnad av gruppboende i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av gruppboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 4.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett gruppboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stallarholmen
Förslaget syftar till att göra befintlig markanvändning vid industrihuset planenlig samt prova möjligheten till kompletteringsbebyggelse med verksamheter och bostäder.
Dränering och markarbeten vid fastigheter i Strängnäs
I projektet ingår dränering och källarisolering för 3 st byggnader samt nyanläggning av entréytor, gångar, parkering, planteringsytor, sittplats med pergola, träd m.m. på Lohe 11 och 12. Nya dagvattenledningar och brunnar tillkommer också.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Planens syfte är att möjliggöra för 3-4 byggrätter för bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49.
Ombyggnad, stambyte i flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om utbyte av avloppsledningar samt byte av fläktaggregat & nya ventilationskanaler ytterselö-östa 1:56.
Invändigt underhåll flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ny hiss, Föreningen 13.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för 5 tomter enbostadshus och komplementbyggnad åkers-järsta 9:1.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Strängnäs 2:50, Strängnäs 2:51, Strängnäs 2:54 och Strängnäs 2:55.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Strängnäs
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.