Alla aktuella bostadsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
Ca 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 15 st enbostadshus, jaktlaget 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av trygghetsboende lärkan 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av loge till lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus, vildsvinet 1.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Planens syfte är att möjliggöra för 3-4 byggrätter för bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus, språnget 2.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus, legan 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus & carport med förråd sanda 1:53.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändad användning, från kontor till bostad mimer 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.