Alla aktuella bostadsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Nybyggnad av bostäder etappvis.
Nybyggnad av kasern, utspisningslokal, varmförråd mm i Härad/Kolartorp, Strängnäs
Projektet avser delarna: Varmförråd: Typbyggnad TB001-191 som är 1600m2 med viss modifiering (som tex portar, dörrar, tälttork mm.). Varmförrådet ska delas upp i två olika hallar (en vårdhall och en förrådshall). Utspisningslokal för 150 samtidigt sittande personer. Del av matsalen ska kunna användas som utbildningslokal och för att genomföra olika genomgångar. BTA på 754 m2. Utanför i direkt anslutning till byggnaden anläggs ca 650 m2 hårdgjorda ytor för verksamhet utomhus. Kasern: Typbyggnad TB001-194 som är 6500m2 med viss modifiering. 240-260 st förläggningsplatser, 40 st kontorsplatser för befäl, lektionssalar, vapenvårdslokaler, hygienrum, dagrum, torkrum m.m. Infra: I nyetableringen av området i Kolartorp saknas idag infra. I detta projekt ingår framdragning av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) med kommunalt vatten, avlopp, el och fiber till området till en avsättningspunkt. En ny transformatorstation ska byggas. All infra inom området ingår också från avsättningspunkt till respektive byggnad. I detta projekt ingår också vägar och planer i området. Grov skiss finns framtagen för att kunna uppskatta ytor innanför stängslet (ca 22 000m2). Områdesstaket och grindar: För att säkerställa ett grundläggande områdesskydd (basskydd) och för att hålla obehöriga utanför det militära området uppförs ett stängsel runt hela området (1000m). För att säkerställa säker in- och utpassering skapas ett skyddssystem med fordonsgrindar och persongrindar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus med boende för 55+.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Strängnäs
Totalt fem hus, varav tre stycken bostäder i radhusform om 122 kvm styck, ett friliggande hus om 122 kvm samt ett friliggande enplanshus om 79 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan för fasadändring av flerbostadshus.
Byte av armaturer i garage vid flerbostadshus i Strängnäs
Avser byte av armaturer (till LED) i underjordiskt garage i flerbostashus.
Målning av takfot på flerbostadshus i Strängnäs
Avser skrapning och målning av takfot på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).