Alla aktuella bostadsprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Planer för bostäder på cirka 12 000 kvadratmeter mark på fastigheten Sandbäcken 3:1, vid Lokstallarna.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Katrineholm
Planer för 70 nya bostäder samt en ny förskola med sex – åtta avdelningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnation av äldreboende som innefattar bl.a. ytskikt, kyla, sprinkler, belysning samt certifiering enligt Miljöbyggnad Silver för befintlig byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av tidigare industrihus till flerbostadshus samt uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Yttertak, fönsterrenovering, målning m.m.
Nybyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning (inredande av tre nya bostadslägenheter).
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus, Pennan 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus pionen 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av uteplatser samt balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för montage av skärmtak över entrétak på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.