Alla aktuella bostadsprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Miljöbyggnad Silver. Tre hus med 8-10 våningar samt ett hus på 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Här planeras för 100 nya bostäder i klassisk svensk stil i trä. Samtliga hus byggs i trä med maximalt tre plan. Ägandeformen blir både hyresrätt och bostadsrätt. I huvudsak planeras för 2, 3 och 4 rums bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Nybyggnad av villor, parhus och flerbostadshus. Området är inramat av Södergatan, Västergatan, Värmbolsvägen och Järnbanevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
60-65 lägenheter, Malmgatan.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
10 villatomter samt ca 14 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 30 nya enbostadshus i form av parhus, radhus och friliggande villor.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad och renovering av befintligt äldreboende från 1995. Avser ytskiktsrenovering, nya rumsbildningar, anpassningar av befintliga rum, sprinkler, nya vvs-installationer, nya elinstallationer, rivning etc.
Nya tomter i Katrineholm
30-tal tomter.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Nybyggnation av trygghetsboende, förråd, miljöbod samt iordningställande av mark.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Möjliggöra för bostäder på fastigheten.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad från äldreboende till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändring av balkonger samt tillbyggnad av ytterligare balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för skjutbar inglasning av befintlig altan på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus hus a, b och c.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av 1 balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage och förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.