Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Utbyggnad av stadsdel i Linköping
En fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel. Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6000 bostäder inom planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende på Oxelbergen
Nybyggnad av ca 70 lägenheter, trygghetsboende samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mantorp
4 hus med 60 lägenheter
Nybyggnad av bostäder, café och bageri i Sandtorp, Norrköping
4 delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 71 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 69 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
6 våningar mot Kunskapslänken, 5 våningar mot Paradisgatan, Gårdshus 2 våningar. Tilldelningsområdet ska delas in i två fastigheter mot Kunskapslänken. Samma arkitektkontor får inte rita de två fastigheterna. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus med bland annat 54 lägenheter och tillhörande markanläggningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
3 hus och 69 lägenheter. 1 hus blir byggt i trä. Johan Berg arkitekter AB har har ritat följande hus A1, C1 och C2. Måns Tham har ritat hus B.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Ca 60 lägenheter + 1 övernattningslägenhet Elittruppen 8 ,9
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende inom området Kränge
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 40-50 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
46 st nya Kombohuslägenheter i trevåningshus av trä
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 30 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av radhus i Vikingstad etapp 2
38 radhus Bankeberg 11:139 m fl
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Nybyggnad av seniorbostäder i Vadstena
36 lägenheter 50 + boende, med vinterträdgård och gemensamhetslokal med gästrum, dusch och toalett
Ut och invändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Renovering av fasadputs, byte av dörrar, fönster och ventilation
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
Nybyggnad av ca 30 lägenheter. Nybyggnad av två flerbostadshus och fyra parhus samt komplementbyggnader.
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång
Rot renovering av sammanlagt ca190 lägenheter. Kommer att delas upp i optioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vadstena
Johan III:s väg 2-4. Tre hus i fyra våningar med en femte indragen takvåning. Alla lägenheter får uteplats eller balkong med utsikt över Vättern och högst upp i husen finns lägenheter med takterrass.
Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 4
Ombyggnad av äldreboende, demensboende
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende ca 30 hus
Nybyggnad av bostäder i Ekkällan
Ellipsen 7, Innerstaden 1:14 och 1:28. Planområdet ligger utmed Lasarettsgatan och mitt emot Trädgårdsföreningen. Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7. I samband med detta kan också nya bostäder prövas mot Lasarettsgatan som en del av att utveckla innerstaden. I prövningen ska också ingå att utreda förutsättningar och möjligheter för den befintliga bebyggelsen vid Backeberg.
Renovering av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad/omfattande renovering av SOL-boende innefattandes lägenheter, allmänna utrymmen och personaldelar.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
22 bostäder fördelat på parhus, radhus och lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
15 radhus om 107 kvadratmetrar, samt 7 radhus om 120 kvadratmetrar. Askgatan och Emblagatan.
Renovering av flerbostadshus i Norrköping
Renoveringen på S:t Persgatan 125–131 och Hantverkaregatan 48–50 omfattas av stambyte, badrum, nya fönster, renovering av tvättstuga samt ny ventilation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Fastighet: - Fastighetsstorlek: 1 029 kvm - Byggrätt (bya): 360 kvm - Byggnadshöjd: 12 m
Nybyggnad av radhus i Motala
Nybyggnad av 19 st enplans lägenheter och 29 st radhus i tre byggnader. Boa 1303 kvm.
Nybyggnad av villor i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nya bostäder i Åtvidaberg
1-2 nya bostadsfastigheter genom komplettering och förtätning
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 20 enbostadshus och komplementbyggnad Agetomta 2:29,2:30,2:28,2:38,2:39,2:31,2:37,2:36,2:58,2:61,2:51,2:52,2:53,2:54,2:55,2:56,2:57,2:62,2:59,2:60.
Nybyggnad av radhus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 1
ca 19 radhus Näringsvärdet 1 och Näringsvärdet 2.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
15 st radhus i Björkalund
Nybyggnad av bostäder i Boxholm
Villor och kedjehus
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av 27 lägenheter och påbyggnad med ca 7-8 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av marklägenheter i Ödeshög
8 tomter Fastigheten är 3 052 m2 och är belägen i norra delen av Hästholmens tätort med närhet till Vättern
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av källare till 6-8 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Silverräven 10, Atlasgatan 14 i Linköping. Projektet omfattar 30 lägenheter och flertalet utrymmen i källare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Ändrad användning av lokaler till bostäder samt ombyggnad av befintliga lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Avser nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av äldreboende i Valdemarsvik
Ombyggnad för demensboende
Nya bostäder i Rimforsa
Ny bebyggelse för bostadsändamål inom fastigheterna Håkantorp 1:5 och 1:24
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus, strandskyddsdispens.
Fasadåtgärder längs järnväg mellan Jakobshyttan-Degerön
Fönsteråtgärder, fönsterbyten, dörrbyten, ventilbyten och tilläggsisolering.
Badrumsrenovering i lägenheter i Linköping
Badrumsrenovering av 92 enheter inkl. byte av elcentral och takarmaturer i lägenheterna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för ändrad användning av samlingslokal till flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Ektorp
Stambyte på 119 lägenheter
Nybyggnad av parhus i Finspång
Nybyggnad av fem stycken parhus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Anmälan för invändig ändring av flerbostadshus, ventilation.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Agetomta 2:32,2:34,2:35,2:33.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa, tomtstorlek 344 kvadratmeter
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa tomtstorlek 292 kvadratmeter
Konvertering av ventilation i flerbostadshus i Motala
Konvertering från F-luft till FTX i 36 lägenheter
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Agetomta 2:33,2:35,2:34,2:32.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).