Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar och ombyggnad av affärslokaler. Utöver bostäderna ska området förbättras med en grönskande innergård, en vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Linköping
90 nya bostäder och en förskola med tillhörande förskolegård för cirka 30 barn
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av bostäder, café och bageri i Sandtorp, Norrköping
4 delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Mässhaken 9, 10 & 11. 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 71 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping
46 lägenheter i 2 huskroppar, även butiker och verksamheter. 4 radhus Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av flerbostadshus och restaurang i Linköping
1 hus med 60 talet lägenheter med restaurang och bageri i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
114st lägenheter med storlekar från 1 ROK till 3 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 2st kommersiella lokaler, en gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet. Huskroppar ovan det gemensamma garageplanet benämns som hus 1 och hus 2 där hus 2 kommer att hyras ut som konceptboende senior, ämnat för personer över 65år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
3 hus och 69 lägenheter. 1 hus blir byggt i trä. Johan Berg arkitekter AB har har ritat följande hus A1, C1 och C2. Måns Tham har ritat hus B.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Området är ca 15 000 m2
Invändig renovering och tillbyggnad av äldreboende i Hällestad
Tre huskroppar som dockas, skapar äldreboende om 20 lägenheter. Ombyggnation av befintiliga huskroppar.Tillbyggnad av äldreboende med ny matsal. Renovering av äldreboende med nya tät- och ytskikt, mm
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Nybyggnad av radhus i Vikingstad etapp 2
38 radhus Bankeberg 11:139 m fl
Ombyggnad till trygghetsboende i Finspång
Ombyggnad av de 2 översta våningarna till trygghetsboende.
Nybyggnad av seniorbostäder i Vadstena
36 lägenheter 50 + boende, med vinterträdgård och gemensamhetslokal med gästrum, dusch och toalett
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 1-6
Rot renovering av sammanlagt ca 190 lägenheter. Kommer att delas upp i optioner.
Nybyggnad av villor och rad/parhus i Slaka
Ca 35 rad eller parhus och ca 14 st villor
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 1 hus med 25 lägenheter byggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Detta är den första etappen inom Knektgatan och Luftvärnsgatan och avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten 2201, Kv: Löjtnanten 1. Projektet omfattar befintliga hyresrätter, lokaler, dränering och kulvertarbeten.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
22 radhus á 116 kvm i boa
Ombyggnad av lokaler och lägenheter i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av befintliga bostäder, ombyggnad av lokaler till lägenheter samt markarbeten på Adamstorpsvägen 10 och 12.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Nybyggnad av äldreboende i Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer och äldreboende i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimforsa
16 stycken lägenheter på fastigheten Rimforsa 9:62
Nybyggande av kedjehus i Mjölby, etapp 2
9 st kedjehus Dolken och Narren
Nya bostäder i Ljungsbro
Planen möjliggör för ca 12 rad/par/kedjehus.
Utbyggnad av LSS boende i Motala
Tillskapande av 18 nya platser inom särskilt boende för äldre genom tillbyggnad av Åkervallen
Nybyggnad av LSS-boende i Åtvidaberg etapp 2
LSS-boende med 6 platser som planeras vara klart för inflyttning under november 2023.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 5
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Nybyggnad av radhus samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte av ca 50 lägenheter
Nybyggnad av servicebostad i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av serviceboende samt rivning samt installation av eldstad samt strandskyddsdispens.
Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 5
Ombyggnad av äldreboende, demensboende
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Smart front system, tak och ftx anläggning
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Återuppbyggnad av 8 st radhus efter brand, idag återstår endast pålad betongplatta, lägenhetsavskiljande stombetongväggar, samt mellanbjälklag av betong.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Bostäder i form av villatomter. Ca 13.5 hektar mark
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus - gruppbostad, nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på Kolmården 1:290, Kolmården 1:291 och Kolmården 1:293.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Finspång
Ombyggnad från lokal till 8 st lägenheter.
Badrumsrenovering i lägenheter i Linköping
Badrumsrenovering av 92 enheter inkl. byte av elcentral och takarmaturer i lägenheterna.
Nybyggnad av radhus i Åtvidaberg
Tomt ca 1700 kvm. Byggrätt ca 340 kvm
Ombyggnad av äldreboende i Motala
En renovering och hyresgästanpassning är därför planerad att utföras. Efter renovering och anpassning ska korttidsboendet ha ytterligare 12 boendeplatser.
Renovering av ytskikt i flerbostadshus i Linköping etapp 1
Avser att på totalentreprenad utföra ytskiktsrenovering inom byggnaderna L6 och L7 inom Kv Aspen 11, Barfotegatan 1-3 i Linköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger på Muren 2, 3 och 4 samt Elden 4 och Lybeck 22.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boxholm
Bygglov för tillbyggnad balkonger, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Finspång
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad i radhus i Linköping
Ombyggnad till 4 st lägenheter.
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Linköping
Solceller, låssystem, laddstolpar
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).