Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stadsutveckling i Linköping
250-300 st nya bostäder samt skapa attraktiva och trygga mötesplatser
Nybyggnad av bostäder i Ljungsbro
cirka 160 bostäder i form av par-, radhus och friliggande villor i två våningsplan. I förslaget inryms även flerbostadshus i 3-4 våningar längs med Hällestadsvägen. Bostäderna som föreslås i planförslaget genererar ett behov av en förskola med plats för 140 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
I hela projektet byggs det 127 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
Innehåller 111 lägenheter med storlekar från1 ROK till 5 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 5 st lokaler. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Miljöbyggnad Silver.
Ny stadsdel i Linköping
Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Kommer att delas upp i 2 etapper. 100 st lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Kommer att delas upp i 2 etapper. 100 st lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
109 st lägenheter. Nybyggnad av flerbostadshus på Intellektet 13, Intellektet 11 och Intellektet 9.
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 2
I denna etapp är det ca 100 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 3
I denna etapp är det ca 100 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Linköping
100 lägenheter, 9 radhus, trygghetsboende
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av 80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus-28 lgh på Iterationen 1, nybyggnad av flerbostadshus - 22 lgh på Iterationen 7, nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 8 , nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 9 , Nybyggnad av 23 lgh på Iterationen 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Tilldelningsområdet består av tre fastigheter, Intervallet 7, 8 & 9. Samma arkitektkontor får inte rita två fastigheter som gränsar mot varandra. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Lärdomsgatan/Paradisgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 40-50 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av bostäder med centrumändamål i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av bostäder i Berg, Linköping
Ca 5 st radhus/parhus ev flerbostadshus. 48 bostäder
Nybyggnad av studentbostäder i Linköping
Nybyggnad av 50 st studentbostäder. Ellipsen 5 och 6
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nya bostäder i Linköping
Utbyggnad av radhus och mindre flerbostadshus.
Nya bostäder i Ljungsbro
Planen möjliggör för ca 12 rad/par/kedjehus.
Ut och invändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Renovering av fasadputs, byte av dörrar, fönster och ventilation
Ombyggnad till studentlägenheter i Linköping
Omfattar renovering och ombyggnation av studentkorridorer till studentlägenheter. 96 st korridorsrum skall renoveras och 36 st nya bostäder ska tillskapas från befintliga kök och gemensamhetsutrymmen och befintliga lägenheter som byggs om på plan 3. Objektet är beläget på Alsättersgatan 3 och Rydsvägen 242.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Linköping
Byte av 4236 st fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 26 st enbostadshus samt komplementbyggnad.
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av flerbostadshus inom fastigheterna kv Obducenten 3 samt kv Obducenten 7. Fastigheterna innehåller 79 st lägenheter samt 2 st mindre lokaler. I entreprenaden ingår byte av ventilationssystem, nya installationer, renovering av badrum/kök och ytskiktsrenovering. Utvändigt byts yttertak. Fasad tilläggsisoleras och putsas om.
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus (8 lgh) samt rivning.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Ekollonet 4 i Linköping. Fastigheten innehåller 17 lägenheter med storlekar från 1 ROK till 7 ROK. Projektet omfattar tvättstuga och källarutrymmen. Option avseende 4 nya vindslägenheter samt fönsterrenovering.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter i ett plan.
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Joensuugatan 2A, 2B, Isafjördursgatan 2A, 2B, Tönsbergsgatan 2A, 2B, Roskildevägen 2A, 2B, Prästbolsgatan 17, Vasavägen 41 samt Hjälmsätersgatan 6B, 6C.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
2 radhustomter på Inspirationen 13 & 14.
Nybyggnad av villor i Linköping
Nybyggnad av 3 st styckebyggda enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus (3 st) samt fasadändring av bef. hus samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Inredning av vindar till lägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus - 14 st. samt fasadändring och parkering.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivning 36 lägenheter med tillhörande uteplatser och förrådsbyggnader på Skattegården 101-106, Linköping efter en omfattande tak-/vindsbrand. Byggnaden är uppförd i tre våningar med ett lägre vindsplan, vindsplanet är bortrivet pga branden
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Dränering samt fuktisolering vid flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra dränering samt fuktisolering för flerbostadshus på Furirgatan 10 samt Överstegatan 5 i Linköping.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad av ventilationskanalerna och anläggningen.
Omfärgning av putsfasad på flerbostadshus i Linköping etapp 3
I denna etapp: Bockhornsvägen, Vårdkasvägen 11-15
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad. Rappestad 6:16,6:17.
Utvändigt underhåll av grupphus i Linköping
Fasadändring av 8 st. enbostadshus - ändrad kulör entréer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus - inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus, garage, förråd samt tvättstuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt anläggande av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus - uterum samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av parhus i Linköping
Tillbyggnad av tvåbostadshus - uterum.
Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivning av enbostadshus och komplementebyggnad på Kallerstad 1:2 samt rivning av 2 st enbostadshus och komplementbyggnader på Ramshäll 1:2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av 4 st balkonger.
Rivning av spårnära fastighet i Linghem
Rivning av banvaktarstuga/bostadshus, vedbod med hönshus, gästhus samt lekstuga.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Linköping
Fasadarbeten, fönster på vinden och takkupor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.