Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av stadsdel i Linköping
En fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Det övergripande syftet med planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området. Utvecklingen ska bidra till att Linköping blir en långsiktigt hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig stad, kommun och regiondel. Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också cirka 6000 bostäder inom planområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av ca 300 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Kommer att delas upp i 2 etapper. 100 st lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
90 studentbostäder och 22 trygghetsbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
6 våningar mot Kunskapslänken, 5 våningar mot Paradisgatan, Gårdshus 2 våningar. Tilldelningsområdet ska delas in i två fastigheter mot Kunskapslänken. Samma arkitektkontor får inte rita de två fastigheterna. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
3 hus och 69 lägenheter. 1 hus blir byggt i trä. Johan Berg arkitekter AB har har ritat följande hus A1, C1 och C2. Måns Tham har ritat hus B.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Ca 60 lägenheter + 1 övernattningslägenhet Elittruppen 8 ,9
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
Nybyggnation av 63 lägenheter samt 4 lokaler
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende inom området Kränge
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus ca 40-50 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
46 st nya Kombohuslägenheter i trevåningshus av trä
Nybyggnad av radhus i Vikingstad etapp 2
38 radhus Bankeberg 11:139 m fl
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende ca 30 hus
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
22 bostäder fördelat på parhus, radhus och lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad, del av etapp 2
Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. I Vikingstads östra delar byggs idag en ny skola och bostäder som beräknas vara klara för inflyttning under våren 2021. Det är snart dags för första delen av etapp 2 att gå ut på markanvisning och Linköpings kommun letar efter byggherrar som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vikingstad. Totalt ska cirka 200 bostäder byggas där rad-, kedje- och flerbostadshus i två plan dominerar.
Nybyggnad av radhus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 1
ca 19 radhus Näringsvärdet 1 och Näringsvärdet 2.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av 27 lägenheter och påbyggnad med ca 7-8 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa tomtstorlek 292 kvadratmeter
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa, tomtstorlek 344 kvadratmeter
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st).
Ombyggnad av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 11 hissar på: Prästbolsgatan 11, Prästbolsgatan 19, Evastigen 21, Mårdtorpsgatan 43, Mårdtorpsgatan 47, Mårdtorpsgatan 49, Engelbrekstgatan 5, Repslagaregatan 9, Repslagaregatan 7 A, Kungsatan 21 A samt Kungsgatan 21 B.
Nytt ventilationssystem till flerbostadshus i Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra, installera samt driftsätta ett nytt ventilationssystem i byggnaderna L6 och L7 inom Kv Aspen, adress Barfotegatan 1-3 i Linköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus (2st) - byte av fasadkulör samt ändring av balkonger.
Utbyte av portlås i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av portlås/låssystem
Byte av dörrar och fönster på flerbostadshus i Linköping
Byte av fönster och lägenhetsdörrar
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Ändrad användning av förskola till bostäder.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).