Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Linköping etapp 1
Projektet är uppdelat i 2 etapper. - Etapp 1 består hus A och Hus B. 132 lgh och 7 st lokaler. - Etapp 2 består av hus C. 40 lgh, Vårdcentral samt Folktandvård. Hus B är ritat för möjlig träbyggnation. På bottenplanen kommer vårdcentralen och åtta lokaler från 52 till 2 400 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Linköping
90 nya bostäder och en förskola med tillhörande förskolegård för cirka 30 barn
Nybyggnad av bostäder mm i Linköping
Förtätning med bostäder i flerfamiljshus, förskola och verksamheter såsom kontor och handel samt natur
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 3
Markanvisningen för Skogsvallen etapp 3 avser 100 hyreslägenheter och 12 radhus. ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
Nytt villaområde i Linköping
31 villor och 24 bostadsrätter i radhus/parhus.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter i fyra etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 62 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
Avser 9 stycken friliggande hus i Hjulsbro.
Nybyggnad av småhus, förskola mm i Vårdsberg
Fastigheten Vimarka 2:8 som består av Vimarka fritidshusområde som är bebyggt med 20 fritidshus som skulle kunna bli permanentboende. Inom planområdet finns även fastigheten Vimarka 1:8 som är bebyggd med ett småhus, del av fastigheten Vimarka 2:19 som är obebyggd och består av skog samt en del av fastigheten Gammeltorp 1:1 som är obebyggd.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 50 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Garage under mark.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 20-25 enbostadshus.
Fasadarbeten mm på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av kök -och badrum inkl. VVS-arbete i totalt 79 lgh. Projektet har placering Bohemsvägen 2-12 Ljungsbro, Linköping, fastighet: Malfors 4:94, Malfors 4:95.
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad renovera 96 st balkonger av 9 st olika typer. Byggnaden Hus F i kvarteret Luftslottet 2 omfattar adresserna Lerlyckegatan 1 – 13, Solvändan 2 & 4 samt Vistvägen 36 i Linköping.
Modernisering av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Hjälmsätersgatan 4a, 8a, 8b, Skattegården 3,4,5,6, Vasavägen 20,22 samt Vallavägen 6.
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa, tomtstorlek 344 kvadratmeter
Nybyggnad av parhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Intervallet 10 och Intervallet 11. • Inom fastigheten Intervallet 10 ska det uppföras ett parhus bestående av två bostadsenheter. • Inom fastigheten Intervallet 11 ska det uppföras tre radhus. • Fastigheten Intervallet 10 ska delas in i två fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Fastigheten Intervallet 11 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Intervallet 10 ska vändas mot Lärdomsgatan. • Entréer inom fastigheten Intervallet 11 ska vändas mot öster. • I kvarteret Intervallet pågår byggnation inom fastigheterna Intervallet 2 och 15 (parhus, inflyttning beräknad vår 2023), fastigheten Intervallet 3 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknad sommar 2023), fastigheterna Intervallet 4, 16, 17 (3 radhus inflyttning beräknad vår 2023), fastigheterna Intervallet 7, 8, 9 (ca 110 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023) och fastigheten Intervallet 12 (ca 30 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023). Byggnation inom fastigheten Intervallet 5 (ca 10 lägenheter), fastigheten Intervallet 6 (ca 15 lägenheter) och fastigheten Intervallet 14 (ca 10 lägenheter) beräknas starta våren 2023.
Nybyggnad av villor i Vikingstad
Vikingstad Fem stycken villatomter. Fålåsa 1:42, Askgatan 2 med tomtstorlek 774 kvm Fålåsa 1:44, Askgatan 6 med tomtstorlek 830 kvm Fålåsa 1:48, Askgatan 10 med tomtstorlek 838 kvm Fålåsa 1:49, Askgatan 12 med tomtstorlek 849 kvm Fålåsa 1:50, Askgatan 14 med tomtstorlek 860 kvm
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering innehållande utvändig linoljemålning av kopplade spröjsade fönsterpartier i flerbostadshus inom fastigheten Idrottskansliet 1. Fastigheten består av 1 st byggnad som innehåller 8 st bebodda lägenheter. Option 1: Byte till lågenergiglas 4mm i innerbåge.
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning, tillbyggnad, fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Linköping
2023-12-21 Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation flerbostadshus.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation flerbostadshus.
Fasadändring av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).