Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nya studentbostäder i Linköping
600-800 studentbostäder
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 350 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Industribyggnaden 1-2 samt Industrifastigheten 1-3
Nya bostäder i Linköping
Ca 200–250 i form av främst småhus (villor, par-, rad- eller kedjehus) samt mindre lägenhetshus/stadsradhus. Antalet förskoleplatser som möjliggörs är cirka 120-150 platser. Även grönytor avsatts för lek/rekreation, torg, gång- och cykelstråk
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten Ellipsen 6, Föreningsgatan 35-59 i Linköping. Även kallat Kollektivhuset Stolplyckan. Projektet omfattar även samtliga lokaler samt tillhörande mark. Fastigheten innehåller 186 st lägenheter med storlekar från 1 RoK till 6 RoK samt flertalet lokaler i olika variationer både avseende användningsområde och storlek.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad, del av etapp 2
Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. I Vikingstads östra delar byggs idag en ny skola och bostäder som beräknas vara klara för inflyttning under våren 2021. Det är snart dags för första delen av etapp 2 att gå ut på markanvisning och Linköpings kommun letar efter byggherrar som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vikingstad. Totalt ska cirka 200 bostäder byggas där rad-, kedje- och flerbostadshus i två plan dominerar. I den senare delen av etapp 2 ser vi också inslag av flerbostadshus i upp till fyra plan
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Fyra sammanhängande hus på 4–6 våningar, placerade i en hästskoform. Mellan husen planeras en upphöjd innergård ovanpå ett garage.
Nybyggnad av bostäder mm i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
Gruppbebyggda småhus såsom radhus, parhus och kedjehus. Även några få villatomter.
Nybyggnad av bostäder mm i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 1
Här planeras för flerbostadshus, hyresrätt samt radhus i äganderätt. Ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
Innehåller 111 lägenheter med storlekar från1 ROK till 5 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 5 st lokaler. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 2
I denna etapp är det ca 100 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 650 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster skall säljas.
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor i Linköping
Nybyggnad av handel, kontor och bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av 80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ebbepark, Östra Valla etapp 1
Denna etapp kommer att byggas i samarbete med Sankt Kors som är byggherre för verksamhetslokalerna. 20 st lägenheter och ca 800 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Tilldelningsområdet består av tre fastigheter, Intervallet 7, 8 & 9. Samma arkitektkontor får inte rita två fastigheter som gränsar mot varandra. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Lärdomsgatan/Paradisgatan.
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende inom området Kränge
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
57 st hyresrätter. Iniativet 8 och Intervallet 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 1
I denna etapp byggs det 2 hus med 24 resp 20 lägenheter. I hela projektet: 126 lägenheter och 10 LSS-bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Berg, Linköping
Ca 5 st radhus/parhus ev flerbostadshus. 48 bostäder
Stambyten, renovering och ombyggnation av flerbostadshus i Linköping
Projektet är en totalentreprenad och omfattar bl.a. stambyten och renovering och ombyggnation av bostäder med tillhörande utrymmen bl.a. i källare/på vind. Även markarbeten ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Utsedd leverantör av trappor är Forssellstrappan.
Nybyggnad av studentbostäder i Linköping
Nybyggnad av 50 st studentbostäder. Ellipsen 5 och 6
Nya bostäder i Ljungsbro etapp 2
Förtätning av bostäder
Ut och invändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Renovering av fasadputs, byte av dörrar, fönster och ventilation
Ombyggnad till studentlägenheter i Linköping
Omfattar renovering och ombyggnation av studentkorridorer till studentlägenheter. 96 st korridorsrum skall renoveras och 36 st nya bostäder ska tillskapas från befintliga kök och gemensamhetsutrymmen och befintliga lägenheter som byggs om på plan 3. Objektet är beläget på Alsättersgatan 3 och Rydsvägen 242.
Nybyggnad av bostäder i Linköping
Stadsnära lantligt boende ca 30 hus
Nybyggnad av flerfamiljshus i Vallastaden
Ca 20-30 lägenheter i 5 våningsplan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Linköping
Byte av 4236 st fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 26 st enbostadshus samt komplementbyggnad.
Taksäkerhetsarbeten på flerbostadshus i Linköping
Avser taksäkerhet på Trumspelaren1-3
Utvändiga arbeten på flerbostadshus, Linköping
Fasad, fönster och takarbeten
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av flerbostadshus inom fastigheterna kv Obducenten 3 samt kv Obducenten 7. Fastigheterna innehåller 79 st lägenheter samt 2 st mindre lokaler. I entreprenaden ingår byte av ventilationssystem, nya installationer, renovering av badrum/kök och ytskiktsrenovering. Utvändigt byts yttertak. Fasad tilläggsisoleras och putsas om.
Ombyggnad till flerbostadshus i Linköping
Nya bostäder i en befintlig åttavåningsbyggnad vid Skäggetorp centrum som idag inrymmer kontor och verksamheter. Möjligheten till verksamheter i bottenvåningen ska finnas kvar.
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Rot renovering av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Bankeberg 14:67, Fålåsavägen 1-3 i Vikingstad. Projektet omfattar även lokaler, garage, tvättstuga, miljörum samt tillhörande mark
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Avser nybyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter i ett plan.
Byte av fönster i flerbostadshus, Linköping
Byte av fönster i 119 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
3 radhus, äganderätter
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Nybyggand av radhus (två lägenheter) på Integrationen 12 & nybyggnad av radhus (4 lägenheter) på Integrationen 8.
Inredning av vindar till lägenheter i Linköping
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus - 14 st. samt fasadändring och parkering.
Nybyggnad av villor i Linköping
Nybyggnad av 3 st styckebyggda enbostadshus.
Förtätning & tillskapande av trygghetsboende och ny förskola i Vimanshäll
Planen innefattar trygghetsbostäder och en förskola.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Valresultatet 2. Fastigheten innehåller 4 byggnader med totalt 18 st. lägenheter. Dessa varierar i storlek från 1 RoK till 3 RoK.
Renovering av duschrum i påbyggnadslägenheter i Ryd, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering av duschrum i påbyggnadslägenheter på Alsättersgatan 7 och 9 i Ryd i Linköping. (Påbyggnadslägenheter avser översta våningen, tillbyggd i början av 90-talet.) Befintligt ytskikt, installationer och inredning rivs och ersätts med nytt. Klinker på golv, kakel på vägg och ny golvbrunn monteras. Ny El-central med JFB. Arbeten avseende Bygg, El, VVS och målning ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Ombyggnad av ventilationskanalerna och anläggningen.
Ombyggnad av lägenheter i Linköping
Ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter.
Utvändiga arbeten vid flerbostadshus i Linköping
Solceller, låssystem, laddstolpar
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av köksventilationen i 49 lägenheter.
Ny värme mm i flerbostadshus i Ljungsbro
Byte av värmesystem. Förnyad utebelysning mm
Omfärgning av putsfasad på flerbostadshus i Linköping etapp 3
I denna etapp: Bockhornsvägen, Vårdkasvägen 11-15
Dränering och tilläggsisolering av flerbostadshus i Linköping
Dränering och tilläggsisolering av 3 hus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad (etapp 2).
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus-28 lgh på Iterationen 1, nybyggnad av flerbostadshus - 22 lgh på Iterationen 7, nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 8 , nybyggnad av flerbostadshus-21 lgh på Iterationen 9 , Nybyggnad av 23 lgh på Iterationen 10.
Nybyggnad av campingstuga i Linköping
Nybyggnad av campingstugor (5 st).
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Utvändigt underhåll av grupphus i Linköping
Fasadändring av 8 st. enbostadshus - ändrad kulör entréer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus - inglasning av balkong.
Inglasning av balkonger i flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus samt anmälningspliktiga åtgärder.
Byte av dörrar och fönster på flerbostadshus i Linköping
Byte av fönster och lägenhetsdörrar
Utbyte av portlås i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av portlås/låssystem
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Utvändig ändring av flerbostadshus - inglasning av 4 st balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Linköping
Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad.
Hissrenovering i flerbostadshus i Linköping
Renovering av hissar i 4 fastigheter mellan 3-4 våningar.
Byte av belysning mm vid flerbostadshus i Linköping
Utomhusbelysning och staket/grind
Fasadarbeten på flerbostadshus i Linköping
Fasadarbeten, fönster på vinden och takkupor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.