Alla aktuella bostadsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA Projektet går under namnet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger
Nybyggnad av bostäder i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nya bostäder, vårdboende och kontor i Motala
Bostäder, vårdboende och kontor
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Nybyggnad av LSS-fritids och korttidsboende i Motala
I område Bråstorp finns idag en ledig tomt detaljplanerad för bostäder, skola och vårdboende. Motala kommun planerar att på Totalentreprenad utföra ett LSS-fritids och korttidsboende för barn och ungdomar på ca 700 m2 BTA. Byggnaden uppförs på Aspen 1 och på delar av Aspen 2 i ett våningsplan och med omfattningen sovrum, kontor, vardagsrum/kök, lekrum, badrum, teknikrum. Utvändiga miljön består ny markplanering så som lekutrustning, uteplats/altan och nya hämta/lämna-infarter. På Aspen 2 kommer nytt förrad att byggas samt sker en ombyggnad/tillbyggnad av nuvarande miljöhus.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 3
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av av 2 st flerbostadshus med fläktrum samt installation av ftx till alla lägenheter.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Motala
Fasadarbeten på flerbostadshus.
Rivning av villor i Motala
Rivning av 5 st villor Månvägen 26-34 Kremlan1-6
Fönsterbyte och tilläggsisolering på flerbostadshus i Motala etapp 3
Fönsterbyte , ca 200 fönster och tilläggsisolering.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Motala etapp 2
Fönsterbyte , ca 200 fönster.
Utbyte av plasttak på flerbostadshus i Charlottenborg
Platen äger en fastighet (Charlottenborgs centrum Lustigkullevägen 3 A) där vi har ett dagljustak på större del av taket. Plasttaket är generellt i dåligt skick. Ihåligheter och torrsprickor förekommer på kanalplasten. Byte av hela kanalplastpartier på taket inkl. 3 st rökgasluckor som är integrerade i själva plasttaket behöver göras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus i tre byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändrat användningssätt samt ombyggnation av gruppboende till hyresrätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger, Anläggande av parkeringsplatser Tennstopet 12.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av huvudbyggnad samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring flerbostadshus - delning av en lägenhet till två.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Invändiga arbeten i flerbostadshus i Motala
Energisparande åtgärder/värme
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Motala
Ändring av gruppbostad - utbyte av dörrar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.