Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus, kontor mm i Saltängen, Norrköping
På parkeringen vid rondellen där Östra promenaden möter Packhusgatan planeras för omkring 125 lägenheter, kontor, parkeringshus.
Nybyggnad av radhus i Svärtinge, etapp 2A
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad Östra Eneby 1:214,1:208,1:217,1:216,1:215,1:210,1:211,1:212,1:219,1:213,1:218,1:209.
Nybyggnad av bostäder, café och bageri i Sandtorp, Norrköping
4 delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri.
Nybyggnation av flerbostadshus och radhus i Norrköping
4 tomter varav 1 tomt är större för radhus/parhus.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrköping
Förtätning av centrala Arkösund med bostäder och service
Ny och tillbyggnad av lägenheter och kontor i Norrköping etapp 2
Ca 50 lägenheter. Konsthall på 1900 kvm.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 103 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus med bland annat 54 lägenheter och tillhörande markanläggningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 2
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 2 hus med 49 lägenheter byggas.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 2 hus med 40 lägenheter byggas.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping, etapp 1
Ca 45 lägenheter i 2 huskroppar. # butiker och verksamheter
Nya bostäder, verksamhetslokaler mm i Norrköping
Detaljplan för del av fastigheten Jursla 1:26 och del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde inom Jursla och Kvillinge i Norrköpings kommun Möjliggöra skapandet av verksamhetsmark i ett bra skylt- och kommunikationsläge, uppförande av nya bostäder samt utveckling av befintlig skola och vårdboende.
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. I denna del skall 1 hus med 25 lägenheter byggas.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Brf Höjden består av 28 bostäder i par- och radhusform
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning och ombyggnad av lokaler till lägenheter, Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus Ruddammen 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus ca 30 lägenheter
Nya småhus i Skärblacka, Norrköping
Möjliggöra småhusbebyggelse samt att se över hästverksamheten vid Hagneryds gård.
Invändig renovering av flerbostadshus i Norrköping
Installation av stambyte och viss ombyggnad i flerbostadshus.
Nybyggnad av samhällsfastighet i Norrköping
Nybyggnad av samhällsfastighet, ännu ej fastställt vad.
Förtätning av bostäder och kontor i Norrköping
Förtätning i området längs Skarphagsleden. Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3, Ektorp
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping etapp 2
I denna etapp planeras det för 10 st kedjehus
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor Nybyggnad av 5 enbostadshus samt komplementbyggnad Borg 17:61,17:62,17:63,17:64,17:65.
Nybyggnad av trygghetsboende i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus 15 lägenheter
Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Hus E ska byggas om för gruppbostad enligt LSS, med utökad lägenhetsstorlek för 4 st. boende, en jourlägenhet samt tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av källare till 6-8 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Nybyggnad av lss-boende.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 1
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt stambyte.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping
Nybyggnad av kedjehus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Renovering av tak och uppsättning av solceller.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 stycken enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för inredande av kontor och ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning samt fasadändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Sidus 1:71,1:121,1:122.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt ändring av va.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus Östra Eneby 3:139,3:138.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av flerbostadshus, vvs.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Renovering av fönster och tak.
Utbyte av dörrar i flerbostadshus i Norrköping
Utbyte av dörrar, 26 lägenheter.
Tillbyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/parhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.