Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av äldreboende i Norrköping
Nybyggnad av äldreboende. 60-80 platser.
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. kv J2 Inre hamnen I denna del skall 2 hus med 40 lägenheter byggas.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Norrköping, etapp 1
Projektet omfattar byggnation av ett bostadshus i vinkel med 71 lägenheter. Byggnaden ska bestå av sex våningar och storleken på lägenheterna varierar från ett till fyra rum. En del av byggnaden ska förses med takterrass. Fasaden kommer att bestå av betong och trä. Lägenhetshotellet ska byggas enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Kv 4 kommer att innehålla 50 st lägenheter. Totalt fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping
46 lägenheter i 2 huskroppar, även butiker och verksamheter. 4 radhus Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
I kvartern Svanarna planerar BRABO att bevara det gamla stallet och Mattssons fastigheters kontorsbyggnad på Norra promenaden 29 och omfamna dem med nya byggnader.
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Nybyggnad av bostäder i Kimstad, Norrköping
Ny bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och/eller flerbostadshus. Även en utbyggnad av Grebyskolan.
Ändrad användning till kontor och lokaler i Norrköping
Möjliggöra användningen boende, kontor och lokaler i bottenvåningarna samt kärleksparken som allmän plats.
Nya småhus i Skärblacka, Norrköping
Möjliggöra småhusbebyggelse samt att se över hästverksamheten vid Hagneryds gård.
Utbyggnad av stadsbebyggelse i Norrköping
Möjliggöra blandad stadsbebyggelse, säkerställa kopplingar till närliggande kvarter och rekreationsområden samt värna kulturmiljön. Grönstrukturen inom området ska förstärkas
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Nybyggnad av samhällsfastighet i Norrköping
Nybyggnad av samhällsfastighet, ännu ej fastställt vad.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Kv 1 kommer att innehålla ca 30 st stadsradhus. Tvätthuset 1 och Köket 1. Totalt fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 14 parhus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Manhem 2:22,2:17,2:18,2:19,2:21,2:20.
Anpassning för daglig verksamhet i Norrköping
Ombyggnation för lokalanpassning för Nyckelns dagliga verksamhet. Den dagliga verksamheten erbjuder social samvaro och aktivitet för personer med funktionsnedsättning mellan 18–67 år, och det är totalt 30-40 inskrivna. Upp till 30 personer kan komma vitsat samtidigt i byggnaden. Byggnaden kommer få nya ytor med vilorum, kök, träningskök, omklädningsrum, aktivitetsrum, kontorsarbetsplatser, nya ytskikt m.m.. Sammantaget uppgår LOA 762 m2 på två plan
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 4
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av servicebostad i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av serviceboende.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Återuppbyggnad av 8 st radhus efter brand, idag återstår endast pålad betongplatta, lägenhetsavskiljande stombetongväggar, samt mellanbjälklag av betong.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av studentbostäder i Norrköping
Ombyggnad till 14 st studentrum med kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Norrköping
Upphandlingen omfattar uppförande av solceller bestående av en eller flera komplett färdiga anläggningar i Ättetorp (beläget i Åby i Norrköping).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).