Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av äldreboende i Bråvalla, Norrköping
Nybyggnad av äldreboende. 60-80 platser.
Nybyggnad av radhus i Svärtinge, etapp 2A
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad Östra Eneby 1:214,1:208,1:217,1:216,1:215,1:210,1:211,1:212,1:219,1:213,1:218,1:209.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund, Norrköping
Nybyggnad av 116 lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 103 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus med bland annat 54 lägenheter och tillhörande markanläggningar.
Nybyggnad av bostäder, hamn, cafe mm i Ryssnäs Udde
Nya bostäder, badplats, servering och småbåtshamn. Ryssnäs udde, strax väster om Svärtinge
Nybyggnad av radhus i Sandtorp, Norrköping
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping etapp 1
Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det sammanlagt 111 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
35 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 2
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Ändrad användning till kontor och lokaler i Norrköping
Möjliggöra användningen boende, kontor och lokaler i bottenvåningarna samt kärleksparken som allmän plats.
Nybyggnad av bostadsrätter i Östra Husby
Bostadsrättslägenheter i radhusform och eventuellt hyresrätter.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Brf Höjden består av 28 bostäder i par- och radhusform
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
Beställare = markägare. Projektet kallades tidigare för Södra Vrinnevi.
Utbyggnad av stadsbebyggelse i Norrköping
Möjliggöra blandad stadsbebyggelse, säkerställa kopplingar till närliggande kvarter och rekreationsområden samt värna kulturmiljön. Grönstrukturen inom området ska förstärkas
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt stambyte, badrumsrenovering och nya kök.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping etapp 2
I denna etapp planeras det för 10 st kedjehus
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor Nybyggnad av 5 enbostadshus samt komplementbyggnad Borg 17:61,17:62,17:63,17:64,17:65.
Nybyggnad av trygghetsboende i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus 15 lägenheter
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 1
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Ombyggnad av lss boende i Norrköping
Renovering av 5 lägenheter kök och omklädningsrum.
Grundförstärkning av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av konstruktion i flerbostadshus, grundförstärkning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 1
I denna etapp är det Målgränd 1-7. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Nybyggnad av radhus, småhus mm i Fiskeby, Norrköping
Lss boende, äldreboende, radhus och småhus.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping
Nybyggnad av kedjehus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Upprustning av fastighet i Norrköping
Upprustning av Forsteénska gården
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Renovering av tak och uppsättning av solceller.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Norrköping
Byte av fönster i 17 lägenheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning samt fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av lss-boende.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt stambyte.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Sidus 1:71,1:121,1:122.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt garage.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus
Renovering av fönster och tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av före detta advokatkontor till 2 st lägenheter. (ursprungligen har det varit 2 lägenheter) Brandavskiljande åtgärder utförs så att lägenheterna separeras i egna brandceller. Installationer separeras och brandavskiljes, avsättningar för vent, vs och el utförs i respektive lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av en-/tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Agetomta 2:43,2:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Balkonginglasning
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus. Balkonginglasning.
Tillbyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus/parhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.