Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Norrköping
240 hyresrätter och 50 p-platser
Nybyggnad av bostäder, café och bageri i Sandtorp, Norrköping
4 delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 71 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 69 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 103 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det sammanlagt 111 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Renovering av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad/omfattande renovering av SOL-boende innefattandes lägenheter, allmänna utrymmen och personaldelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus ca 30 lägenheter
Invändig renovering av flerbostadshus i Norrköping
Installation av stambyte och viss ombyggnad i flerbostadshus, installation av solceller på tak i hus a och b
Renovering av flerbostadshus i Norrköping
Renoveringen på S:t Persgatan 125–131 och Hantverkaregatan 48–50 omfattas av stambyte, badrum, nya fönster, renovering av tvättstuga samt ny ventilation.
Nybyggnad av rad/par och kedjehus i Norrköping
2 tomter för radhus/parhus/kedjehus
Nybyggnad av rad/par kedjehus i Fiskeby, Norrköping
Byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 20 enbostadshus och komplementbyggnad Agetomta 2:29,2:30,2:28,2:38,2:39,2:31,2:37,2:36,2:58,2:61,2:51,2:52,2:53,2:54,2:55,2:56,2:57,2:62,2:59,2:60.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Nybyggnad av radhus i Norrköping
15 st radhus i Björkalund
Nybyggnad av radhus i Arkösund
10 st radus 120 kvm st
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av källare till 6-8 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus, strandskyddsdispens.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Norrköping
Ca 10 lägenhets renoveringar per månad, 120 per år
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Agetomta 2:32,2:34,2:35,2:33.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 2
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Agetomta 2:33,2:35,2:34,2:32.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om stambyte och ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Utvändig ändring samt tilläggsisolering av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet på studentboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utbyte av dörrar i flerbostadshus i Norrköping
Utbyte av dörrar, 26 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av radhus i Norrköping
Rivning av radhus efter brand
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Byte av fasad och fönster på flerbostadshus.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Norrköping
Byte av 26 st lägenhetsdörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).