Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Ombyggnad av anstalt till bostäder mm i Norrköping
Ide finns att bygga om fd fängelse till bostäder 100-300 st lägenheter.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 2
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Nybyggnad av äldreboende i Bråvalla, Norrköping
Nybyggnad av äldreboende. 60-80 platser.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
Nybyggnad av 100 lägenheter
Nybyggnad av radhus i Svärtinge, etapp 2A
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad Östra Eneby 1:214,1:208,1:217,1:216,1:215,1:210,1:211,1:212,1:219,1:213,1:218,1:209. Inflyttning påbörjas under kvartal 2 2022.
Nybyggnad av bostäder i Ringsta Mo, Norrköping
Cirka 125 stycken bostäder med blandade typer av villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus
Nybyggnation av flerbostadshus och radhus i Norrköping
4 tomter varav 1 tomt är större för radhus/parhus.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 69 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 71 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus med bland annat 54 lägenheter och tillhörande markanläggningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 2
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sandtorp, Norrköping
Tomt på 5535 kvm, byggnaden skall byggas i trä
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 42 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 2
Dessa kvarter är kvar: kv 01 kv 02 och kv 04 Totalt fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 2
49 st bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder, butik mm i Norrköping
Kardusen 14 och Kardusen 15, Ljura Möjliggöra för användning av bostadsändamål, handelsverksamhet och tillhörande garage under mark.
Nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det sammanlagt 111 st lägenheter. Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 3
35 bostäder i form av radhus och parhus.
Utbyggnad av stadsbebyggelse i Norrköping
Möjliggöra blandad stadsbebyggelse, säkerställa kopplingar till närliggande kvarter och rekreationsområden samt värna kulturmiljön. Grönstrukturen inom området ska förstärkas
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus ca 30 lägenheter
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Ombyggnad av lss boende i Norrköping
Renovering av 6 lägenheter kök och omklädningsrum.
Renovering av flerbostadshus i Norrköping
Renoveringen på S:t Persgatan 125–131 och Hantverkaregatan 48–50 omfattas av stambyte, badrum, nya fönster, renovering av tvättstuga samt ny ventilation.
Nybyggnad av rad/par och kedjehus i Norrköping
2 tomter för radhus/parhus/kedjehus
Nybyggnad av rad/par kedjehus i Fiskeby, Norrköping
Byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus
Nybyggnad av radhus i Arkösund
10 st radus 120 kvm st
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Stambyte mm i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte och renovering av badrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Ännu oklart vilka adresser i denna etapp. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Nybyggnad av bostäder i Skärblacka
Friliggande parhus, kedjehus och radhus
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping etapp 2
I denna etapp planeras det för 10 st kedjehus
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor Nybyggnad av 5 enbostadshus samt komplementbyggnad Borg 17:61,17:62,17:63,17:64,17:65.
Nybyggnad av radhus i Norrköping etapp 3
I denna etapp planeras det för 18 st radhus
Nybyggnad av radhus i Norrköping etapp 4
I denna etapp planeras det för 18 st radhus
Ombyggnad av flerbostadshus och kontor i Norrköping
Anmälan om ändring av brandskydd, ventilation och vatten- och avlopp i flerbostadshus.
Fasadåtgärder längs Södra Stambanan i Norrköpings kommun, del 2 etapp 1
Fönsteråtgärder på ca 125 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Hus E ska byggas om för gruppbostad enligt LSS, med utökad lägenhetsstorlek för 4 st. boende, en jourlägenhet samt tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte av ca 50 lägenheter
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Utbyggnad av befintlig bebyggelse i Ensjön, Norrköping
Utbyggnad av befintlig bebyggelse samt möjliggöra för garage. Styckebyggda hus med privata byggherrar
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte i 36 lägenheter Appretören 11 & 21
Ombyggnad av lss boende i Norrköping
Renovering av 5 lägenheter kök och omklädningsrum.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Järstad 2:12,2:13,2:14.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 1
I denna etapp är det Målgränd 1-7. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Byte av fönster på flerbostadshus i Norrköping
280 öppningar som skall sänkas och ca 500 fönster som skall bytas
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Östra Eneby 3:3.
Utvändigt underhåll av radhus i Norrköping
Ommålning av fasad på radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.