Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Norrköping
Förtätning av centrala Arkösund med bostäder och service
Nybyggnad av lägenhetshotell i Norrköping, etapp 1
Projektet omfattar byggnation av ett bostadshus i vinkel med 71 lägenheter. Byggnaden ska bestå av sex våningar och storleken på lägenheterna varierar från ett till fyra rum. En del av byggnaden ska förses med takterrass. Fasaden kommer att bestå av betong och trä. Lägenhetshotellet ska byggas enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Nybyggnad av radhus i Svärtinge
Det planerade projektet omfattar 22 radhusenheter och är en del av ett växande område med främst villor, radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 35 lägenheter Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Kompletterar sina nuvarande äldre byggnader i tegel med nya som knyter ihop hela kvarteret.
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Två tomter i Norrköping föreslås nu för markanvisningstävlingar där fokus är på klimatanpassning. Tävlingarna är en del av ett forskningsprojekt där syftet är att ta reda på hur klimatanpassat ett hus kan bli.
Anpassning för daglig verksamhet i Norrköping
Ombyggnation för lokalanpassning för Nyckelns dagliga verksamhet. Den dagliga verksamheten erbjuder social samvaro och aktivitet för personer med funktionsnedsättning mellan 18–67 år, och det är totalt 30-40 inskrivna. Upp till 30 personer kan komma vitsat samtidigt i byggnaden. Byggnaden kommer få nya ytor med vilorum, kök, träningskök, omklädningsrum, aktivitetsrum, kontorsarbetsplatser, nya ytskikt m.m.. Sammantaget uppgår LOA 762 m2 på två plan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus där man kommer att byta ut fönster, entrépartier, insättning av port, plåtarbeten, underhåll av uteplatser samt balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping
Upphandlingen omfattar uppförande av solceller på två huskroppar i området Ringdansen, Norrköping. Arbetet kommer att genomföras i två delar, där installation per huskropp utgör en huvuddel.
Fasadrenovering på fastighet i Norrköping
Befintlig byggnads fasad består av en putsad yttervägg av tegel. Putssläpp förekommer särskilt vid fönstersmygar. Läckage från takfoten som har orsakat skadorna på fasaden är nu åtgärdade. Alternativ 1: Lagning av puts och avfärgning av fasad. Alternativ 2: Tilläggsisolering samt ny puts och avfärgning av fasad
Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Norrköping
Objektet avser fönster- och balkongdörrsbyte med kvarboende på fastigheten Pokalen 27.
Ombyggnad i restaurang i Norrköping
Avser ändring av planlösning i restaurang.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norrköping
Puts och målning av fasad.
Fasadändring på flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).