Alla aktuella bostadsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende på Oxelbergen
Nybyggnad av ca 70 lägenheter, trygghetsboende samt rivning.
Nybyggnad av bostäder i Ringsta Mo, Norrköping
Cirka 125 stycken bostäder med blandade typer av villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, café och bageri i Sandtorp, Norrköping
4 delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 71 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 69 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bostäder och butiker i Norrköping
46 lägenheter i 2 huskroppar, även butiker och verksamheter. 4 radhus Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus, handel och kontor i Norrköping
Även fastigheten Krokeks-Hult 1:80, del av fastigheten Krokeks Hult 1:13 och del av fastigheten Krokeks Hult 1:144 samt fastigheten Råssla 1:76 inom Krokek
Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.
Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ett ROT projekt totalt 54st lgh fördelat på tre stycken trapphus. Invändigt byts allt i lgh och även en digitalisering i trapphus genomförs. Värme, vatten, avlopp och el byts i sin helhet, ett nytt ventilationsaggregat monteras på vinden
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Renovering av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad/omfattande renovering av SOL-boende innefattandes lägenheter, allmänna utrymmen och personaldelar.
Utbyggnad av stadsbebyggelse i Norrköping
Möjliggöra blandad stadsbebyggelse, säkerställa kopplingar till närliggande kvarter och rekreationsområden samt värna kulturmiljön. Grönstrukturen inom området ska förstärkas
Stambyte i flerbostadshus i Ektorp
Stambyte på 119 lägenheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Stambyte i flerbostadshus i Norrköping
Stambyte av ca 50 lägenheter
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Byte av tak och installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Byte av tak och installation av solceller på samtliga 36 hus. Kommer att delas upp i 3 etapper med en etapp/ år.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Östra Eneby 3:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt invändig ombyggnation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Norrköping
Byte av 26 st lägenhetsdörrar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).