Alla aktuella bostadsprojekt i Hallands län

Falkenberg (18)
Halmstad (28)
Hylte (1)
Kungsbacka (14)
Laholm (8)
Varberg (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Bacchusområdet, Falkenberg
Man vill bygga lägenheter på en 12000 BTA yta.
Nybyggnad av bostäder i Aranäs, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av tre nya kvarter med ca 350 lägenheter i varierad bebyggelse med 6-7 våningar samt butiks- och handelslokaler. Miljöcertifieras enligt miljöbyggnad Solver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
122 lägenheter i 2 hus med 4 våningar + vindsvåning samt gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter. 1 hus med 10 våningar och 1 med 6. Etapp 1 finns på id: 1431153
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser. Vid Sveagatan/Borgmästaregatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 117 bostadsrätter i Fyllinge IV kvadranten. Bostäderna kommer vara svanenmärkta.
Nybyggnad av flerbostadshus på Klackerup i Halmstad
Avser nybyggnation av 2 st flerfamiljshus med 73 lägenheter och tillhörande komplementbyggnader samt mark och finplaneringsarbeten. BTA ca 3635 kvm. Rivning av fd husvärdskontor och garage. husen byggs med grön betong och återvunnen armering och solceller kommer att installeras på taken
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter. Husen är tre st punkthus med parkeringsgarage som hänger ihop under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Omfattar ett 60-tal lägenheter, varav 16 st i trygghetsboende samt parkeringsgarage under husen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 60 boendelägenheter och gemensamhetsutrymmen i Halmstad. Byggnaden uppförs med närhet till havet och Prins Bertils stig. Huset byggs i två plan och förses med ventilerad tunnputsfasad och bandtäckt plåt på tak.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Halmstad
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus i den nya stadsdelen Bacchus i Falkenberg.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Cirka 90 bostäder, blandad bebyggelse med flerbostadshus och radhus/parhus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av seniorboende med cirka 40 nya lägenheter kring en gemensam innergård.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 2. Nybyggnad av lägenheter i två huskroppar med odlingsytor på gemensam utegård. Maximalt kan det bli 45 bostäder inklusive tre i lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Planer finns för ett sexvåningshus på Hjortsberg i Falkenberg.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder och kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Laholm
De 28 radhusen blir cirka 109 kvadratmeter vardera fördelat på två plan med stort fokus på öppna gemensamma ytor på bottenplan med en rumshöjd på tre meter. Husen förses med stora glaspartier mot baksidan och sandgrå träfasad. Med färgsättning och arkitektonisk utformning vill arkitekten återspegla och förena områdets karaktär i en klassisk nordisk trähusarkitektur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Fyllinge, Halmstad
Avser nybyggnad av radhus i Fyllinge, Halmstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parbostadshus 507-508 + komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektering och uppförande av 17 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen och markplanering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av 21 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ranagård i Halmstad
Avser nybyggnad av 23 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 34 lägenheter á max 34 kvm med tillhörande allmännautrymmen. Objektets läge: Måsalyckevägen 6 A-B, Ringvägen 5-7 A-B
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter i etapp 1.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Ombyggnad av fabrik till lägenheter i Varberg
Ombyggnad av gammal marmeladfabrik till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Hör ihop med id: 2113782
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av bef. hus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Blandad bebyggelse med 15 kedjehus och 20 lägenheter. Anläggande av mark och VA-ledningar sker på 1528184.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 enfamiljshus Må 3:134,- 3:144 Tidigare etapp finns på id:2022182
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Duvehed, Kungsbacka
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler för Textilia Tvätt och Textilservice.
Nybyggnad av gruppbostad i Limabacka, Varberg
Nybyggnation av gruppbostad i Limabacka. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvm + 200 kvm med fyra respektive två lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Gruppbostaden ska miljömärkas enligt ”Svanen”, vilket öppnar upp för kreativa och spännande lösningar för ekosystemtjänster och energirelaterade åtgärder.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Boberg 8:27 i Falkenberg kommun. Fastigheten är idag obebyggd och planen föreslår ca 28 småhus. I planförslaget ingår även en ny cykel- och gångbana längs med Marstensvägen samt möjlighet till gemensamhetsytor såsom parkmark inom området.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Nybyggnad av radhus, 20 st.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Brf Skrea gårdar består av två flerbostadshus med totalt 24 bostadsrätter. Husen byggs i tre våningar och får ett modernt och sobert utseende med en ljus träfasad. Varje hus består av tolv lägenheter. Här finns det tvåor om cirka 54 kvadratmeter med balkong och treor om cirka 74 kvadratmeter med en skön terrass där en del är inglasad
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 18 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Projektet hör ihop med id: 2111885
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 15 villor i BRF-format.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Återbyggnad av flerbostadshus efter brand 2021.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Nybyggnad av 6 st parhus
Nybyggnad av LSS-boende i Kungsbacka
Nybyggnad av 12 LSS-lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Falkenberg
Nybyggnad av 6 kedjehus på Täckdiket 2,3,4,5,6.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll i Hylte
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll och omfattar underhålls- och ombyggnadsarbeten inom kommunens och Hyltebostäders fastigheter. Avtalstid 2022-10-01 - 2024-09-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Älvsered, Falkenberg
Nybyggnad av 2 parhus i Älvsered.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Avser nybyggnad 3 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Almen 15, Norra Vägen 4 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6 Enslöv 8:33, Ålängesvägen 31 F Oskarström 2:29, Mossegatan 8 A
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Nybyggnad av 3 enbostadshus samt installation av eldstad samt mur Bergsgård 1:319,1:290,1:289.
Nybyggnad av enfamiljshus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 stycken enfamiljshus. Tågarp 2:12,2:11,2:10.
Installation av solkraftverk på flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser 2 installationer av solkraftverk, ytmonterade på tak.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 enbostadshus. Fortsättning på projekt 2095281.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - takbyte.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus. Arbetet omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel, målningsarbeten. Objektet är beläget på bostadsområdet Vallås i Halmstad. Option finns på projekt ID 2143633 på ytterligare 2 st likadana hus.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus. Arbetet omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel, målningsarbeten. Objektet är beläget på bostadsområdet Vallås i Halmstad.
Renovering av flerbostadshus i Getinge, Halmstads kommun
Avser huvudsakligen betongrenovering på loftgång och trapphus. Löpande arbeten.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad
Avser modernisering av personhiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på fastighet i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papptak, derbigumtak och koppartak inklusive dess takavvattning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Den utvändiga ändringen berör en mur som även är yttervägg till ett underjordiskt garage. Åtgärden är att de ska stänga igen öppna fönster i den här muren med plåtar och brandluckor för de upplever att de parkerade bilarna blir väldigt nersmutsade då denna mur ligger utmed en vältrafikerad väg.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Tillbyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring av takterrass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus. Byte av entréparti och dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).