Alla aktuella bostadsprojekt i Hallands län

Falkenberg (31)
Halmstad (57)
Hylte (5)
Kungsbacka (20)
Laholm (13)
Varberg (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Ny stadsdel i Östra Träslöv, Varberg
Östra Träslöv är en ny kommande stadsdel i Varberg. Här planeras det för bostäder i olika upplåtelseformer, förskolor, äldreboenden, handel samt olika typer av park- och naturområden. En grov uppskattning är att den nya stadsdelen kan ge plats åt cirka 1 900 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 650 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Hyltebruk
Planer finns för nytt bostadsområde i centrala Hyltebruk, avser ca 130-140 lägenheter i 8 huskroppar med 4 till 6 våningar.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av 32 hyresrätter samt 8 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av bostäder, kontor och skoländamål i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, kontor och skoländamål på fastighet Harplinge 1:11 och 1:13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Nybyggnad av ca 80 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Sörse, Varberg
Nybyggnation av 60 lägenheter och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Varberg
Syftet med detaljplanen är att fortsätta förtätning med fler bostäder och tillskapa möjligheter för verksamheter i bottenplan i kvarteret Kasematten.
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på 12 våningar med mellan 50-150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 4. 1 RoK 18 st 2 RoK 25 st 3 RoK 14 st 4 RoK 4 st Total 61 st Möjlig grönytefaktor: 1,30 Lokalarea Totalt entréplan: 811 m2 Kommersiella lokaler: 410 m2
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter och 9 stadsradhus.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Varberg
Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att planlägga den befintliga parken Kilen som ligger intill korsningen Rosenfredsgatan-Ringvägen. Bostadsbebyggelse föreslås mot Södra vägen och Danska vägen, med en öppen innegård som vänder sig mot öster. Parken planläggs som allmän plats, park, i enlighet med befintliga förhållande
Nybyggnad av seniorboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus + rivning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 29 bostadsrätter. Varje lägenhet är ca 84 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Nybyggnad av radhus med 29 lägenheter. Svanenmärkta i bostadsrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Nya Kanalstaden, Hylte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av 21 radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter, minst 2 rum med kök/lägenhet. Husen uppförs som 1-planshus. Partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 34 lägenheter á max 34 kvm med tillhörande allmännautrymmen. Objektets läge: Måsalyckevägen 6 A-B, Ringvägen 5-7 A-B
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Nybyggnad av cirka 20 bostäder. Rivning på : 1581883
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 2 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 9 kedjehus och 22 lägenheter. Må 3:109,3:104,3:103,3:102,3:105,3:106,3:107,3:108,3:110.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av grupp- och servicebostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett boende i Kolla Parkstad med totalt 14 lägenheter. Kungsbacka kommun kommer att vara hyresgäst till hela byggnaden.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Två privata exploatörer.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av 3 villor.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Rivning av bostadskvarter i Falkenberg
Avser rivning av kv. Måsen.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Nya Kanalstaden, Hylte
Avser åtta villor. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av tre fristående 1-plans villor med garage. Planerad byggstart under 2021 Q-2/3. Vallda 4:129,4:130,4:131.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Renovering av innergården inkl omläggning av tätskikt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av halva husets fasadmaterial från puts till skivor samt nya balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Fönsterbyte på 100 lägenheter, uppskattningsvis cirka 600 fönster.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Älvsered, Falkenberg
Nybyggnad av 2 parhus i Älvsered.
Nybyggnad av enfamiljshus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 stycken enfamiljshus. Tågarp 2:12,2:11,2:10.
Renovering av gruppboende i Varberg
Avser invändig renovering av gruppboende. Projektet omfattas av ytskiktsrenovering, komplettering med fiberanslutning och datanät inkl. de elarbeten som erfordras för detta. Projektet omfattar även mindre ventilationsarbeten samt rörarbeten i form av byte av utrustning i samtliga badrum.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Skrea 23:58,23:59,23:60,23:61.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på bostadshus samt gemensamhetshus. Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på Klackens Tvärgränd 2-34 Nonien 2: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 17-33 Fyllinge 2:277: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 35-49
Ramavtal avseende sprutlackeringsarbeten, Halmstads Fastighets AB
Ramavtal avseende sprutlackering av luckor samt målning av stommar. Avtalstid 2021-04-15 - 2022-04-14 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende hisssarbeten, Laholmshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Installation av solceller och fasadrenovering.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 19 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, nya balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus Våxtorp 2:153,2:155,2:156,2:151,2:152,2:154.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Nybyggnad av radhus, sex lägenheter på Steninge 1:53, och nybyggnad av radhus, sex lägenheter på Steninge 1:55.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter, rivning befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hyltebruk
Renovering av sessionssalen i kommunhuset och för att anpassa till dagens utrymningskrav måste en utrymningstrappa byggas.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus. Installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av balkong/er på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Anmälan om utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan för inredande av ytterligare bostad (9.4) enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan för inredande av ytterligare bostad (9.4) i enbostadshus.
Ombyggnad av parhus i Laholm
Anmälan för installation/ändring eldstad/rökkanal i 10 parhus, fastighet Mellby 15:42.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Laholm
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus, nuvarande lokal blir lgh.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Hyltebruk
Bygglov - utvändig ändring av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.