Alla aktuella bostadsprojekt i Hallands län

Falkenberg (24)
Halmstad (53)
Hylte (4)
Kungsbacka (29)
Laholm (19)
Varberg (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 650 lägenheter.
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser. Vid Sveagatan/Borgmästaregatan.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser rivning av 53 lägenheter i ett kvarter och nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnation av bostäder i blandade hustyper. Man planerar småhustomter cirka 40 st och eventuellt radhus/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
122 lägenheter i 2 hus med 4 våningar + vindsvåning samt gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 1
Nybyggnad av 85 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Nybyggnad av ca 80 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Sörse, Varberg
Nybyggnation av 60 lägenheter och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Nybyggnad av seniorboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus. Stomleverantör: Betonwerk Ribnitz, Tyskland.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus + rivning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser flerbostadshus med 30-35 lägenheter. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter i 5 huskroppar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kedjehus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 22 bostadsrättslägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frillesås, Kungsbacka
Planer finns för nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter. Det kommer bli 8 kedjehus som äganderätter och 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Nybyggnad av cirka 20 bostäder. Rivning på : 1581883
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter, minst 2 rum med kök/lägenhet. Husen uppförs som 1-planshus. Partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 34 lägenheter á max 34 kvm med tillhörande allmännautrymmen. Objektets läge: Måsalyckevägen 6 A-B, Ringvägen 5-7 A-B
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 57 lägenheter i 15 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Boberg 8:27 i Falkenberg kommun. Fastigheten är idag obebyggd och planen föreslår ca 28 småhus. I planförslaget ingår även en ny cykel- och gångbana längs med Marstensvägen samt möjlighet till gemensamhetsytor såsom parkmark inom området.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 2 hus.
Nybyggnad av särskilt boende i Våxtorp
Avser nybyggnad av särskilt boende som kommer efter rivningen på 1575427.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupp- och servicebostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett boende i Kolla Parkstad med totalt 14 lägenheter. Kungsbacka kommun kommer att vara hyresgäst till hela byggnaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad 14 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad av 12 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Två privata exploatörer.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av 3 villor.
Ombyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av tre fristående 1-plans villor med garage. Planerad byggstart under 2021 Q-2/3. Vallda 4:129,4:130,4:131.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 10 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
renovering av höghuset på fastigheten Kannan 1, stambyten, balkongutbyggnad och inglasning, byte av ventilation och därmed sammanhängande invändiga arbeten i lägenheter och allmänna utrymmen. Även fönsterbyte, taktäckning och erforderlig fasadrenovering ingår i entreprenaden.Lägenhetshyresgästerna evakueras stamvis/etappvis med 9 lgh per stam/etapp. Max två (2) stammar/etapper kan göras samtidigt. Invändiga arbeten i respektive stam/etapp ska färdigställas senast inom 12 veckor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av halva husets fasadmaterial från puts till skivor samt nya balkongräcken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Man önskar bygga 4-8 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Fönsterbyte på 100 lägenheter, uppskattningsvis cirka 600 fönster.
Renovering av flerbostadshus av i Halmstad
Avser renovering utav 42 st lägenheter fördelat i två huskroppar för att bl.a energieffektivisera. Objektets läge: på Odengatan 23 A-D i Oskarström, Halmstad kommun.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Hyltebruk
Nybyggnad av tre bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Slättvägen 2-4 uppfördes under första halvan av 1970-talet. Byggnaderna ritades av arkitekt Helge Nilsson och uppfördes för Våxtorps kommun. Slättvägen 4 färdigställdes 1971 och Slättvägen 2 1975. Byggnaderna ligger intill flera av Laholmshem övriga byggnader i Våxtorp som ligger samlat på den stora fastigheten Våxtorp 6:33, denna fastighet innehåller ca 70lgh totalt. I varje hus på Slättvägen 2 och 4 finns det 10 stycken lägenheter, dvs totalt 20 stycken. En del renoveringar har gjorts i huset i mitten på 90-talet. I övrigt är husen i originalskick.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på bostadshus samt gemensamhetshus. Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på Klackens Tvärgränd 2-34 Nonien 2: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 17-33 Fyllinge 2:277: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 35-49
Rivning av särskilt boende i Våxtorp
Avser rivning av särskilt boende.
Ramavtal avseende sprutlackeringsarbeten, Halmstads Fastighets AB
Ramavtal avseende sprutlackering av luckor samt målning av stommar. Avtalstid 2021-04-15 - 2022-04-14 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ramavtal avseende hisssarbeten, Laholmshem AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Installation av solceller och fasadrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov för utbyte av fönster i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hyltebruk
Renovering av sessionssalen i kommunhuset och för att anpassa till dagens utrymningskrav måste en utrymningstrappa byggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
ändrad användning av förskola till lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Laholm
Rivningslov rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hyltebruk
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Varberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 2 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.