Alla aktuella bostadsprojekt i Hallands län

Falkenberg (15)
Halmstad (18)
Hylte (1)
Kungsbacka (20)
Laholm (13)
Varberg (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av 1000 bostäder, handelslokaler, kontor samt parkeringshus mot järnvägen. En bensinmack måste rivas innan bygget kan komma igång.
Nybyggnad av bostäder och besöksanläggning för vattensporter i Skummeslövstrand, Laholm
Planen möjliggör uppförande av cirka 200 bostäder i form av flerbostadshus, friliggande enbostadshus (villor) och sammanbyggda enbostadshus (parhus, kedjehus, radhus) inom fastigheten Skummeslöv 5:13. Planen möjliggör även anläggande av en besöksanläggning för vattensporter, såsom wakeboard och vattenskidor, inom fastigheten Skummeslöv 4:5.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus, i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 4-6 våningar och 275-300 lägenheter samt ett parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Linehed, Halmstad
På Linehed planerar HFAB att bygga bostäder i blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Sammanlagt planeras för 280 lägenheter, 275 parkeringsplatser och 900 kvadratmeter lokaler.
Nybyggnad av särskilt boende och förskola i Våxtorp
Avser nybyggnad av särskilt boende samt förskola som kommer efter rivningen på 1575427.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Renovering och ombyggnad av BMSS boende mm i Falkenberg, Huvuddel 1-3
Projektet avser renovering och ombyggnad av SÄBO, dagverksamhet, BMSS, biståndsbedömda lägenheter och trygghetslägenheter. Huvuddel 1: Renovering och ombyggnad av hus 3 - Floragatan 2/Rötbäcksgatan 24 Huvuddel 2: Renovering och ombyggnad av hus 2 - Floragatan 4/Rötbäcksgatan 22 Huvuddel 3: Renovering och ombyggnad av hus 1 - Floragatan 1, 2 och 5
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser rivning av 53 lägenheter i ett kvarter och nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammerö
Projektet avser nybyggnad av ca 100-150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Planområdet är idag planlagt och gällande plan är styrande i sin byggrätt. För att möjliggöra för en nybyggnad på Trädgården 8 och tillbyggnad på Trädgården 16 med en nockhöjd om 18 meter behöver planen ändras. Nybyggnaden på Trädgården 8 ska byggas ihop med befintlig bebyggelse på Trädgården 16.
Nybyggnad av bostadsområde i Skottorp, Laholm
Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde med cirka 350 nya bostäder byggs ut i östra utkanten av Skottorp. Planområdet föreslås innehålla en blandning av bostadstyper; friliggande enbostadshus, sammanbyggda enbostadshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar rivning av två huskroppar där befintlig källare bevaras och anpassas för återbyggnad av husen i fyra våningar. Husen innehåller tillsammans 165 lägenheter med balkong och uteplats samt gemensam källare för förråd och cykelförvaring. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. De båda befintliga källarna innehåller skyddsrum som skall bevaras utan åtgärd och källare i Hus E innehåller bergvärmeinstallation som skall bevaras och som betjäna de båda nya husen tillsammans med befintligt Hus C. Husen är förbundna med befintlig kulvert.
Nybyggnad av studentbostäder i Halmstad
Planer finns för att kunna förvärva tre fastigheter vid Högskolan i Halmstad och på sikt kunna bygga mellan 500-600 studentbostäder.
Nybyggnad av bostäder, grönytor och park i Veddige
Inom planområdet föreslås drygt 60 bostäder i form friliggande villor, parhus och marklägenheter. Inom området föreslås även bland annat grönytor och lekplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 100-150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar lägenheter samt trygghetsbostäder med totalt 83 lägenheter. Avser fem sammanbyggda huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Planer att uppföra bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 55 lägenheter, nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Fastigheten ska kunna bebyggas med underjordiskt garage (antal våningar okänt) och taket föreslås vara utformat med sadeltak och en minsta takvinkel om 30 procent. Mot innergård kan fastigheten ha takkupor utmed högst 50 % av takfotslängden.
Nybyggnad av bostadsrätter & lokaler i Västerport
I etapp 1 bygger vi bostadsrätter i femplanshus samt två lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Halmstad
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Om- eller nybyggnad av bostäder och kontor i Knäred, Laholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och kontor. Detaljplanen ska undersöka möjligheten att bygga om befintliga byggnader till bostäder eller riva och bygga nytt på platsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus eller flerbostadshus.
Upprustning av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet ämnar renovering på fastigheterna Sloalyckan 1 (Utmarksvägen 7A, 7B, 7C, 9D, 9E, 9F), Sloalyckan 2 (Utmarksvägen 1A-E, 3 A-C, 5A-H), Stöveln 1 (Utmarksvägen 11 A -11 B, 13A-13B) och Stöveln 2 (Utmarksvägen 15A- 15B, Västgötavägen 13 A-13D) med totalt 227 lägenheter belägna i Falkenbergs kommun. Syftet med projektet är att höja standarden för befintliga lägenheter för att bibehålla god förvaltning och sunda boenden. Föregående etapp Hus F har objekt nr 942099.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åled/Himmelkulla, Halmstad
Avser flerbostadshus i Åled. En tomt, fyra våningar, ca 6800 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus samt nybyggnad av 3 flerbostadshus samt rullstol/barnvagns förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanen avser att öka bostadsbebyggelsen för att få plats med fler lägenheter, varav de på över plan kan få storslagen utsikt över Varberg och havet. Dessutom ska en del av det angränsande grönområdet planläggas för att säkerställa tillgång till rekreationsområden i framtiden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tvååker
Fortinova planerar för utveckling av sitt område i Tvååker utmed Långåsvägen. På fastigheterna finns idag en större byggnad i ett plan som inrymmer verksamheter. Tanken är att, i linje med översiktsplanen, skapa nya bostäder och förtäta den av oss mycket uppskattade serviceorten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser flerbostadshus med 30-35 lägenheter. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Ätran, Falkenberg
Ansökan om planbesked för fastigheten Esered 1:216, Esered 2:11 och Esered 5:1. Ansökan avser att möjliggöra för nya bostäder i form av flerbostadshus väster om Svenljungavägen samt villor och möjligtvis rad/par- eller kedjehus öster om Svenljungavägen.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser planer på 20-22 bostadrätter.
Nybyggnad av bostäder i Skrea, Falkenberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med en blandning av friliggande villor, sammanbyggda småhus och flerbostadshus i nordvästra delen av Skrea.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenbergs centrum
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, Falkenberg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus som kommer vara beläget sydost om Falkenbergs centrum, vid södra infarten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola till bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av Ekenässkolan till 10 lägenheter med bostadsrätt.
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus i Veinge, Laholm
Ny detaljplan för bostäder i den nordvästra delen av Veinge tätort. Området föreslås bebyggas med sammanbyggda småhus så som radhus, kedjehus och parhus.
Nytt bostadsområde i Simlångsdalen
Detaljplanen medger mellan 20 och 25 nya bostäder i Backen-området i Simlångsdalen. Villatomter samt mindre tomt för grupphusbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns på nybyggnad av ett flerbostadshus med cirka 14 lägenheter, antal lägenheter är ännu ej helt fastställt.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 11 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus med 18 marklägenheter fördelade på 3 radhusbyggnader med 6 lägenheter vardera.
Utbyggnad av äldreboende i Laholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintligt särskilt boende för äldre.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad , nybyggnad av komplementbyggnad samt mur och/eller plank på Må 3:162, 3:164, 3:165, 3:166, 3:167, 3:168, 3:169, 3:170, 3:171 och 3:172.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 15 villor i BRF-format.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning.
Nybyggnad av bostäder, Falkenberg
Planeras för nybyggnation av 10 villor.
Nybyggnad av LSS-boende i Kungsbacka
Nybyggnad av 12 LSS-lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ändrad användning/ombyggnad från enbostadshus till 12 smålägenheter och en kontorslokal samt tillbyggnad av gårdshus. Även punschveranda byggs i enlighet med originalritning på huvudbyggnaden. Ca 566 BTA ink tillbyggnad om ca 23 + 6,5 BTA. Solceller på gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 lgh.
Nybyggnad av parhus i Halmstad
Nybyggnad av 10 parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av maskingård i Fjärås, Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av oisolerad garagebyggnad med platta på mark. Intill garaget görs en spolplatta som kopplas till oljeavskiljare. Maskinparken skall ställas iordning som uppställningsplats för Tjolöholms elbilar och material. Samtliga byggnader inom områdets har ett stort byggantikvariskt värde, vilket måste beaktas under ombyggnaden.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av gemensamma ytor samt personalutrymmen och kontor. Antalet boende platser kommer inte att påverkas.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Valinge, Varberg
Planer finns för ombyggnation av Valinge församlingshem till bostäder.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 radhus/kedjehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Stålgatan 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 samt 28A, 28B, 28C, 34A, 34B och 34C i Halmstad
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Granatvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 och 26 i Halmstad.
Installation av solceller och batterilagring på flerbostadshus i Varberg
VFAB avser upphandla ramavtal avseende solceller och batterilagring. Uppdraget omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av anläggningar i flera fastigheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ombyggnad av skola till 3 lägenheter.
Rivning av bostadshus, Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6
Rivning av byggnader i Frilleås i Kungsbacka
Avser rivning av 5 st byggnader och omfattar: • En huvudbyggnad i två plan med källare med en ytterarea på ca 200 kvm. • En lada med en ytterarea på ca 380 kvm. • Ett nyare garage med en ytterarea på ca 100 kvm. • en mindre bostadsbyggnad bestående av två mindre lägenheter med en ytterarea på ca 120 kvm. • En äldre garagebyggnad med en ytterarea på ca 110 kvm.
Rivning av flerbostadshus, falkenberg
Avser rivning befintlig byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hyltebruk
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning och VA-arbeten av enplanshus i Kungsbacka
Avser rivning av lärarbostad i Kungsbacka. Arbetet omfattar: - Projektera och utföra rivning av huset inkl. markanläggningar, detaljer, VA ledningarsamt utrustning.
Rivning av flerbostadshus i Laholm
Rivningslov av flerbostadshus samt garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Utvändig ändring av flerbostadshus med solceller på tak.
ROT-renovering av lägenhet på Sloalyckan i Falkenberg
Avser renovering av en lägenhet för att skapa en visning/daglägenhet infor kommande ROT projekt på Sloalyckan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus. Detta avser byte av glasparti till täckt vägg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Lokalen kommer att byggas om och anpassas efter hyresgästens önskemål.
Nybyggnad av cykelgarage i Kungsbacka
Avser ett vädertätt cykelgarage med innertak och invändig belysning med plats för 74 st cyklar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).