Alla aktuella bostadsprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser. Vid Sveagatan/Borgmästaregatan.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 80-100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Detaljplanen möjliggör för ca 70 nya bostäder, främst i form av villabebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 2. Nybyggnad av lägenheter i två huskroppar med odlingsytor på gemensam utegård. Maximalt kan det bli 45 bostäder inklusive tre i lokaler i bottenplan.
Ombyggnad av fabrik till lägenheter i Varberg
Ombyggnad av gammal marmeladfabrik till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Nybyggnad av radhus, sex lägenheter på Steninge 1:53, och nybyggnad av radhus, sex lägenheter på Steninge 1:55.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Varberg kommun
Avser konsulttjänster inom detaljplanering enligt plan- och bygglagen (PBL), vilket kan inkludera skisser, förstudier, program och planutredningar. Avtalstid 2022-03-01 - 2024-02-29 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Avser nybyggnad 3 enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av 5 parhus, komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Tak och fasadunderhåll. Åtgärder omfattar målning av putsade fasader, trädetaljer, betongpannor på tak och all plåt inklusive takkupor.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus Varberg. Adress: Apelvikshöjd 1 - Apelviksvägen 7-13, Rödaledstigen 4
Takbyte på äldreboende i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papp- och plåttak. Det ingår även byte av fasader i en mindre omfattning, samt byte av takavvattning, takluckor, huvar och luftare. Ny taksäkerhet ska monteras.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Kungsbacka
Avser att laga hål i taket, läcker in vatten. Gärdskullevägen 5 A och B samt 7 A och B.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).