Alla aktuella bostadsprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 86 lägenheter i fyra huskroppar om 4 våningar. 60 p-platser under husen + p-anläggning 2 plan 150 platser. Vid Sveagatan/Borgmästaregatan.
Nya flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola och bostäder i Varberg
Detaljplanearbetet syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostadsbebyggelse i varierande former, samt utveckling av kommunal service i form av en förskola. Planarbetet syftar även till att möjliggöra för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen.
Nybyggnad av flervåningshus i Varberg
Nybyggnad av 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Planer finns för 71 bostäder på Håsten där Posten ligger idag.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Varberg
Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att planlägga den befintliga parken Kilen som ligger intill korsningen Rosenfredsgatan-Ringvägen. Bostadsbebyggelse föreslås mot Södra vägen och Danska vägen, med en öppen innegård som vänder sig mot öster. Parken planläggs som allmän plats, park, i enlighet med befintliga förhållande
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 11 bostäder som äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 12 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. ca 924 kvm + förråd och carport
Nybyggnad av gruppbostad i Limabacka, Varberg
Nybyggnation av gruppbostad i Limabacka. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvm + 200 kvm med fyra respektive två lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Gruppbostaden ska miljömärkas enligt ”Svanen”, vilket öppnar upp för kreativa och spännande lösningar för ekosystemtjänster och energirelaterade åtgärder.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Varberg
Nybyggnad av 11 kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 lgh.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i en våning.
Om och tillbyggnad av elevbostäder i Tvååker, Varbergs kommun
Avser om och tillbyggnad, samt installation av FTX-ventilation i 8 elevbostäder.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 1 -Rödaledstigen 6-14 i Varberg. Etapp 2 beräknas utföras år 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).