Alla aktuella bostadsprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Fortinova äger fastigheten i korsningen Träslövsvägen och Västkustvägen i Varberg, där livsmedelsaffären Willys nu ligger. I framtiden är förhoppningen att kunna bygga sex huskroppar här, varav den högsta blir sju våningar hög. Totalt skulle detta kunna tillföra 168 nya lägenheter med ett attraktivt läge i centrala Varberg.
Nybyggnad av flervåningshus i Varberg
Nybyggnad av 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sörse, Varberg
Husens klimatskal har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas ut. I samband med renovering av flerbostadshusen behöver även utemiljön i form av innegårdar, komplementbyggnader, allmänna ytor m.m. ses över. Under entreprenadtiden kommer hyresgästerna att bo kvar, vilket ställer höga krav på kommunikationsförmåga i mötet med hyresgästerna.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 11 bostäder som äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Antal lägenheter är ännu ej fastställt.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter i etapp 1.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 12 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. ca 924 kvm + förråd och carport
Nybyggnad av gruppbostad i Limabacka, Varberg
Nybyggnation av gruppbostad i Limabacka. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvm + 200 kvm med fyra respektive två lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Gruppbostaden ska miljömärkas enligt ”Svanen”, vilket öppnar upp för kreativa och spännande lösningar för ekosystemtjänster och energirelaterade åtgärder.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Avser nybyggnad 3 enbostadshus.
Installation av solceller och batterilagring på flerbostadshus i Varberg
VFAB avser upphandla ramavtal avseende solceller och batterilagring. Uppdraget omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av anläggningar i flera fastigheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 1 -Rödaledstigen 6-14 i Varberg. Etapp 2 beräknas utföras år 2023.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Fönsterbyte. 40-tal fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ombyggnad av elcentral och installation av solpaneler på carportlänga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).