Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnation av bostäder i blandade hustyper. Man planerar småhustomter cirka 40 st och eventuellt radhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
61 lägenheter i första etappen.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus-, handel-, kontor i Halmstad
På fastigheten planeras för flerbostadshus i varierande höjd. I markplan avses i mindre omfattning även handel, service och kontor kunna inrymmas.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet byggs i Harplinge, norr om Halmstad, och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré, hobbyrum och gemensam tvättstuga. Lägenhetsförråd och teknikutrymmen för ventilation placeras på vindar och cykelförråd i en komplementbyggnad på gården.
Nybyggnad av seniorboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter i 5 huskroppar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Nytt bostadsområde i Simlångsdalen
Detaljplanen medger mellan 20 och 25 nya bostäder i Backen-området i Simlångsdalen.
Nybyggnad av studentlägenheter på Östra stranden, Halmstad
Avser nybyggnad av ca 21-24 studentlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Anläggande av mark och VA-ledningar sker på 1528184.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Två privata exploatörer.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av 3 villor.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
renovering av höghuset på fastigheten Kannan 1, stambyten, balkongutbyggnad och inglasning, byte av ventilation och därmed sammanhängande invändiga arbeten i lägenheter och allmänna utrymmen. Även fönsterbyte, taktäckning och erforderlig fasadrenovering ingår i entreprenaden.Lägenhetshyresgästerna evakueras stamvis/etappvis med 9 lgh per stam/etapp. Max två (2) stammar/etapper kan göras samtidigt. Invändiga arbeten i respektive stam/etapp ska färdigställas senast inom 12 veckor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Fönsterbyte på 100 lägenheter, uppskattningsvis cirka 600 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av halva husets fasadmaterial från puts till skivor samt nya balkongräcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Ramavtal avseende sprutlackeringsarbeten, Halmstads Fastighets AB
Ramavtal avseende sprutlackering av luckor samt målning av stommar. Avtalstid 2021-04-15 - 2022-04-14 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning, Halmstads kommun
Avser konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning för Högskoleområdet i Halmstad. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byte av papptak samt installation av solceller.
Rivning av pensionärsbostad i Halmstad
Rivning av f.d äldreboende-soldalen.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Träfasadsarbete. Laddstolpar. 2023-03.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
2021-10 Laddstolpar Bil 2021-10 Porttelefon/kodlås/passer-/låssystem 2022-04 OVK-besiktning
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad/lokal till bostäder.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av tak, hängrännor, stuprör- byte av färg - flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus - inglasning av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av flerbostadshus, en befintlig lägenhet delas till två.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
OVK-besiktning. Utomhus solskydd/markiser.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Låssystem. Laddstolpar. OVK-besiktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.