Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
122 lägenheter i 2 hus med 4 våningar + vindsvåning samt gemensamt garage.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av 110 bostäder i Folkets park, Halmstad. Omfattar 2 punkthus i 10 våningar samt 2 lamellhus i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
I Fyllinge IV kvadranten eftersträvar Halmstads kommun en blandad bebyggelse och efterfrågar bostäder i form av bostads- och äganderätter. Det är totalt tio kvarter som skall marktilldelas. Dessa områden kommer i tävlingen slås ihop och utgöra fem olika tilldelningsområden.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Klackerup i Halmstad
Avser nybyggnation av 2 st flerfamiljshus med 73 lägenheter och tillhörande komplementbyggnader samt mark och finplaneringsarbeten. BTA ca 3635 kvm. Rivning av fd husvärdskontor och garage. husen byggs med grön betong och återvunnen armering och solceller kommer att installeras på taken
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Nybyggnad av ca 80 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av 32 hyresrätter samt 8 radhuslägenheter. Avser även förråd och miljöstation.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Halmstad
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter och 9 stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av radhus och punkthus i Halmstad
3 punkthus och 7 radhus. Man har ännu inte fastställt exakt hur många radhus och lägenheter det blir, mer information väntas i slutet av året.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åled/Himmelkulla, Halmstad
Avser flerbostadshus i Åled. En tomt, fyra våningar, ca 6800 kvm BTA.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet omfattar nybyggnad av Äldreboende för 60 boende med restaurang och tillagningskök. Nybyggnaden motsvarar ca 5 600 kvm BTA och kommer till största delen utföras som en 3,5-plansbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Ranagård, Halmstad
Det egenutvecklade projektet Kv. Morgonrock kommer att byggas i Ranagård, som ska bli en helt ny stadsdel i Halmstad. De 15 radhusen och tre kedjehusen blir vardera 114 kvadratmeter fördelat på fem rum. Husen förses med stora glaspartier, sandgrå träfasad och mörkgrå plåttak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i 2 längor samt rivning komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Bergsgård 1:411,1:412,1:413,1:414,1:379.
Nybyggnad av bostadsrätter i Åled, Halmstad
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i Åled.
Nybyggnad av radhus i Ranagård, Halmstad
Avser nybyggnad av 18 radhus i Ranagård, Halmstad.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22.
Nybyggnad av bostäder i Hallands län
Söker tomter i Halmstad samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern. Byggnaden utgörs av logement för ca 200 personer, lektionssalar, kontor med pentryn och sittytor samt omklädnadsrum. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen, korridorer, trappor och förråd m.m.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av halva husets fasadmaterial från puts till skivor samt nya balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på bostadshus samt gemensamhetshus. Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på Klackens Tvärgränd 2-34 Nonien 2: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 17-33 Fyllinge 2:277: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 35-49
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av en befintlig lägenhet samt nybyggnad av fyra stycken lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Nybyggnad av 3 enbostadshus, rivning av befintligt samt installation av eldstad Hulabäck 1:56,Villshärad 9:30,Gullbranna 1:40.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för återbyggnad av flerbostadshus efter brand 2021.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändring av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för rivning samt tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av trästomme och plasttak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och plank Eketånga 2:29,15:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt mur och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fritidshus.
Tillbyggnad av gruppbostad i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av lss-boende samt tillkommande yta för vilplan , utrymningstrappa.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning samt installation av eldstad.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
tillbyggnad av uterum för två-bostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
tillbyggnad av ett uterum för flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.