Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Plnaer finns för klimatsmart bostadsområde i Fyllinge, Halmstad. Tanken är att utbyta värme/kyla med intilliggande Hallarna då de producerar mycket överskottsvärme.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
122 lägenheter i 2 hus med 4 våningar + vindsvåning samt gemensamt garage.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnation av 2 st flerfamiljshus med 73 lägenheter och tillhörande komplementbyggnader samt mark och finplaneringsarbeten. BTA ca 3635 kvm. Objektets läge: Gullhönan 1 och beläget på Klackerupsområdet cirka 1 km utanför Halmstads stadskärna.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Halmstad
Avser nybyggnation av 3 st flerfamiljshus och 12 st radhus samt tillhörande komplementbyggnader. BOA-yta är ca 4358 kvm. Ranagårdsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av två flerbostadshus med 45 lägeneheter. HSB har optionsavtal på markområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av 2 flerbostadshus med 50-60 lägenheter. HSB har option på markområdet som är beläget intill vattnet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Nybyggnad av ca 80 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på 12 våningar med mellan 50-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter och 9 stadsradhus.
Nybyggnad av seniorboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett seniorboende, med ungefär 40 nya bostadsrättslägenheter i fem tvåplanshus.
Nybyggnad av radhus och punkthus i Halmstad
3 punkthus och 7 radhus. Man har ännu inte fastställt exakt hur många radhus och lägenheter det blir, mer information väntas i slutet av året.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Fastigheten Trönninge 11:130 har fått ett positivt planbesked för att möjliggöra en utveckling med bostäder i flerbostadshus i fyra till fem våningar inom fastigheten.
Nybyggnad av bostadsrätter i Åled, Halmstad
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i Åled.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byggherren har fått markanvisning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först vid andra halvåret 2021.
Nybyggnad av bostäder i Hallands län
Söker tomter i Halmstad samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern. Byggnaden utgörs av logement för ca 200 personer, lektionssalar, kontor med pentryn och sittytor samt omklädnadsrum. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen, korridorer, trappor och förråd m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Två privata exploatörer.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av 3 villor.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
renovering av höghuset på fastigheten Kannan 1, stambyten, balkongutbyggnad och inglasning, byte av ventilation och därmed sammanhängande invändiga arbeten i lägenheter och allmänna utrymmen. Även fönsterbyte, taktäckning och erforderlig fasadrenovering ingår i entreprenaden.Lägenhetshyresgästerna evakueras stamvis/etappvis med 9 lgh per stam/etapp. Max två (2) stammar/etapper kan göras samtidigt. Invändiga arbeten i respektive stam/etapp ska färdigställas senast inom 12 veckor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Fönsterbyte på 100 lägenheter, uppskattningsvis cirka 600 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av halva husets fasadmaterial från puts till skivor samt nya balkongräcken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på bostadshus samt gemensamhetshus. Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på Klackens Tvärgränd 2-34 Nonien 2: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 17-33 Fyllinge 2:277: Avser utbyte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar på Jaktfalksvägen 35-49
Ramavtal avseende sprutlackeringsarbeten, Halmstads Fastighets AB
Ramavtal avseende sprutlackering av luckor samt målning av stommar. Avtalstid 2021-04-15 - 2022-04-14 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Installation av solceller och fasadrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
utvändig ändring av flerbostadshus. Installation av solceller.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av parhus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av tvåbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - ändrad användning affärsbyggnad-studentlägenheter/rum-20220110-20320110.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, rivning av befintligt samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus-takskikt.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av en del av affärsbyggnad/lokal till bostad.
Ombyggnad av parhus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i tvåbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.