Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Getinge, Halmstad
Området föreslås inrymma runt 200 bostäder i blandade former, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar rivning av två huskroppar där befintlig källare bevaras och anpassas för återbyggnad av husen i fyra våningar. Husen innehåller tillsammans 165 lägenheter med balkong och uteplats samt gemensam källare för förråd och cykelförvaring. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. De båda befintliga källarna innehåller skyddsrum som skall bevaras utan åtgärd och källare i Hus E innehåller bergvärmeinstallation som skall bevaras och som betjäna de båda nya husen tillsammans med befintligt Hus C. Husen är förbundna med befintlig kulvert.
Omvanling av verksamheter till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syft e är att omvandla området från verksamheter till bostadsområde med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är att skapa möjligheter för ca 100 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 hyresrätter i två våningar med tillhörande parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Fastigheten Getinge-Brogård 1:249 har en area på 2231 kvm. Fastigheten är planlagd för flerbostadshus i två våningar. Vind får inredas men ingen källare får finnas. Byggnadsarean som får uppföras enligt detaljplanen är på 669 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder i Sofieberg. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till nya lägenheter med en yta på ca 2000 m2 bta, inkluderande lägenheter samt trapphusplan.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av gemensamma ytor samt personalutrymmen och kontor. Antalet boendeplatser kommer inte att påverkas.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Ramavtal avseende byggservice och byggprojekt. Avtalstid 2024-05-01 - 2028-04-30.
Renovering av frånluftssystem i flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av frånluftssystem på fyra flerbostadshus på Fågelvägen 4 A-E och 6 A-F.
Betong- och takrenovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar renovering av tak. Balkonger som skall betongrenoveras samt nya balkongfronter som skall monteras. Samt en del fasadåtgärder.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av 5 personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Fastighet: Breared 1:246 Adress: Brearedsvägen 30 Fastighet: Siken 6 Adress: Bredgatan 7 Fastighet: Flundran 4 Adress: Kaptensgatan 9D Fastighet: Hajen 6 Adress: Kungsgatan 13 och Viktoriagatan 6A (2 hissar)
Byte av FTX och Styr i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av 8 st FTX aggregat till nya. Ny styr och övervakning för ventilation, värme och varmvatten.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Arbetena utgörs bland annat av betongrenovering på loftgångar och balkonger, fasadunderhåll, renovering loftgångs- och balkongräcken. Upphandlingen avser utvändig renovering av bostadshus inom fastigheten Vallmon 1, Nyvången 22-24 i Halmstad.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad, etapp1
Avser modernisering av 5st personhissar i flerbostadshus i Halmstad. Objektens läge: Gråstenen 3,4,5 Adress: Nyhemsgatan 24, 30, 34, 40, 42.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning med 2 värmepumpar 60 + 60 kW. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup/spets betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Källvägen 16 som betjänar Källvägen 15 A-C och 16 A-C med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning med en värmepump 60 kW. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup/spets betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Eldsbergavägen 44 F som betjänar Eldsbergavägen 44 A-F och Kyrkobergsvägen 1-7 med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation av en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Dalavägen 11 som betjänar Dalavägen 5-13 via ett kulvertsystem för värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Ekebergsvägen 13 som betjänar Ekebergsvägen 13-15 med värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Elvavägen 15 som betjänar Elvavägen 15 A-J via ett kulvertsystem med värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Renovering av fasad och byte av fönster.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstads kommun
Avser modernisering av 2st personhissar i flerbostadshus i Halmstad. Objektens läge: Fastighet: Landfästet 2 Adress: Landfästet 11 Fastighet: Getinge Brogård 1:4 Adress: Mellangatan 6
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser installation/ändring ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av 10-11 fönster på ett flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).