Alla aktuella bostadsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus-, handel-, kontor i Halmstad
På fastigheten planeras för flerbostadshus i varierande höjd. I markplan avses i mindre omfattning även handel, service och kontor kunna inrymmas.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av radhus och punkthus i Halmstad
3 punkthus och 7 radhus. Man har ännu inte fastställt exakt hur många radhus och lägenheter det blir, mer information väntas i slutet av året.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus samt nybyggnad av 3 flerbostadshus samt rullstol/barnvagns förråd.
Nyggnad av bostäder i Halmstad
Planbesked för att uppföra ett 30-tal lägenheter i 2-5 våningar längs Stenvinkelsgatan på fastigheterna Baronen 3 och 4.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Halmstad
Nybyggnad av bostäder och kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Fasadrenovering i Linehed, Halmstad
Projektet omfattar putslagningar samt ommålning av fem putsade hus på Linehed i Halmstad. Objekten är belägna på: * Hinden 1, Linehedsvägen 47–53 * Hinden 2, Linehedsvägen 21–27 * Hembygden 1, Linehedsvägen 4–10 * Häggen 2, Åttingsstigen 5–11 * Häggen 3, Åttingsstigen 31–37
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ändrad användning/ombyggnad från enbostadshus till 12 smålägenheter och en kontorslokal samt tillbyggnad av gårdshus. Även punschveranda byggs i enlighet med originalritning på huvudbyggnaden. Ca 566 BTA ink tillbyggnad om ca 23 + 6,5 BTA. Solceller på gårdshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad från lokaler till lägenheter. Backhausgatan 13 och 15 och stenvinkelsgatan 2a, 2b och 2c Biet 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Byte av fönster på flerbostadshus i Halmstad
Uppdraget är att genomföra ett fönsterbyte där cirka 200 stycken ska bytas ut.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Klackerupsgatan 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 och 23 Kungsgatan 20A och 20B Fredsgatan 6, 8 och 8A Omfattar totalt i 396 st lägenheter.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Stålgatan 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 samt 28A, 28B, 28C, 34A, 34B och 34C i Halmstad
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Granatvägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 och 26 i Halmstad.
Ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison
Avser ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison. Projektet består av byggnation av, för området, ny mottagningscentral för fjärrvärme, utbyte av delar av intervärmenätet (~1000 m) samt ombyggnation av ett fyrtiotal värmeundercentraler och arbetet kommer att vara uppdelad i etapper mellan 2023-2027.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad
Avser modernisering av personhiss i flerbostadshus. Objektens läge: Almen 15 Adress: Norra Vägen 4 Enslöv 8:33 Adress: Ålängesvägen 31 F Oskarström 2:29 Adress: Mossegatan 8 A
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - takbyte.
Byte av fjärrvärmeundercentral och värmepump i flerbostadhus i Halmstad
Avser installation av nya fjärrvärmecentral, ny frånluftsvärmepump samt ny styr och övervakning med tillhörande referensgivare i vissa lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning och planlösning i flerbostadshus. Lägenhet 1 ROK (vindsplan) - 43m2, lägenhet 3 ROK (plan) - 94,6m2
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).