Alla aktuella bostadsprojekt i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Laholm
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt äldreboende samt en ny förskola som ska ersätta Solgårdens och Bullerbyns lokaler.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Nybyggnad av ekoby, Laholm
Planer finns på att bygga miljöanpassade bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Nybyggnad av tvåbostadshus - 10 st radhus.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Nybyggnad av 6 st parhus
Ombyggnad av silo till bostadshus i Laholm
Kontor finns idag i silons bottenplan. Utreds huruvida man kan bygga bostäder i våningsplan över.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Nybyggnad av 8 st parhus.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Nybyggnad av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, nya balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan för inredande av ytterligare bostad (9.4) i enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Laholm
Anmälan för inredande av ytterligare bostad (9.4).
Rivning av fritidshus i Laholm
Anmälan för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan för ändring av bärande konstruktion samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan om tillbyggnad av max 15 kvm på småhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage Ränneslöv 8:112,8:75.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus med uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av flerbostadshus i Laholm
Rivning av fastighet efter brand (källare).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.