Alla aktuella bostadsprojekt i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, äldreboende och kontor i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av ca 480 lägenheter, 55 radhus, ett äldreboende, 22 000 kvm verksamhetslokaler och ca 700 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Fortsatt utbyggnad av området Kolla Parkstad. Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås
ca 150 bostäder, både enbostadshus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 85 hyresrättslägenheter i flerbostadshus med 5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Sintorp, Kungsbacka
Nytt bostadsområde inom fastigheterna Sintorp 4:26 i Frillesås. 20 bostäder, varav 12 i Brf-form och 8 äganderätter.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Åsa
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av boende med särskild service i Vallda, Kungsbacka
Avser nybyggnation av boende med särskild service, I två våningar. Boendet innehåller 12 lägenheter med tillhörande ytor för personal. Till boendet hör även komplementsbyggnader, cykelgarage, parkeringsytor samt en utemiljö av blandat innehåll.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Kungsbacka
8 privata aktörer kommer att bygga stycke byggda hus. Kontakta planansvarig för mer information.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av seniorhusområde, 19 bostäder i parhus.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirka 10 lgh.
Nybyggnad av grupp- och servicebostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ett boende i Kolla Parkstad med totalt 14 lägenheter. Kungsbacka kommun kommer att vara hyresgäst till hela byggnaden.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 enbostadshus samt 22 hyresrätter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 11 grupphus samt 16 hyresrätter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 9 enbostadshus. Må 3:109,3:104,3:103,3:102,3:105,3:106,3:107,3:108,3:110.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
När etapp 4 av strandgården (id: 2031118) startar så kommer 21 villatomter att göras.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 10 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10; Nya fönster, laddstolpar bil. 2021-04; OVK-besiktning, tvättmaskin/tumlare&torkskåp. 2021-10; Takomläggning. 2022-04; Solceller/-paneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Fasadrenovering. Putsarbeten och ommålning av fasad med delvis tegel. Loftgångar av betong ska slipas och lagas.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal servicehus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och/eller plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt rivning samt mur och/eller plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Rivning av enbostadshus i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.