Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Polisstation i Västerås
Polishus och ett häkte om sammantaget ca 52 300 m2.
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Spår- och ballastbyte på sträckan Ängelsberg-Snyten
Bandel 344, ca 4 km lång sträcka. Byte av ballast, sliprar och räler.
Exploatering av mark för industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Irsta
Exploateringsområde för ca 300-400 lgh.
Ny sjöledning för dricks- & spillvatten inkl landstigningar i Mälaren i Köping
Entreprenaden avser nedläggning av ett sjöledningssystem som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten som ska pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska pumpas från Köping. Även bräddledningar ut i Mälaren ingår i entreprenaden. Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Ombyggnad av torg i Fagersta
Avser ombyggnad av Järntorget i Fagersta. I projektet ingår även fontänanläggning, belysningsanläggning och förberedelse för laddstolpar.
Anläggande av fiberoptiskt nät i Lersäter, Köping
Entreprenaden omfattar utförande av markarbete, förläggning av kanalisation/fiber, installation av fiberkabel inom Köpings kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av: • Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19); Kontraktsarbetena innefattar övergripande mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Kungsör
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av park och lekplats i Västerås
Avser ombyggnation av grannskapspark med lekplats. Lövhagen byggs i två etapper, etapp 1 under 2022 och etapp 2 under 2023.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Nybyggnad av panncentral i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av panncentral inom Åvestbo 18:24, Fagersta kommun.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Leverans/installation av Syralut-anläggning till Kraftvärmeverket i Västerås
Avser leverans och installation av Syralutanläggning, Kraftvärmeverket.
Anläggande av vågbrytare, muddring samt uppfyllnad av holme Öster Mälarstrand i Västerås
Vågholme 2 - 4 ska i färdigt utförande bli ett utflyktsmål för Västeråsarna med promenadslinga, sittplatser, utsiktsplatser mm. Visionen är flacka öar ö med en låg buskvegetation, gräsytor och stor öppenhet. Vågholme 2 - 4 ska byggas av muddermassor från muddring av hamnbassäng för fritidsbåtshamn som är tänkt att utföras innanför vågholmarna och de ska bilda vågbrytare som skyddar fritidsbåtshamnen. Denna entreprenad som omfattar Del 1 av 2 som ska genomföras för att skapa vågbrytare för småbåtshamnen samt muddring för att erhålla tillräckligt djup. Viktig i entreprenaden är att finna tekniska lösningar, inte minst geotekniskt, så att fullföljandet av projektet i en andra etapp som innebär finplanering av vågholmarnas överyta och därmed färdigställandet av friluftsområdet kan utföras 2026.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Nytt styr- & övervakningssystem för reservkraft SOS:53001 i Västerås stad
Styrsystemet till reservkraftanläggningen ska byts ut.
Nybyggnad av begravningsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av gravplatser.
Byggnation av bryggor i småbåtshamnen, del 2, Öster Mälarstrand i Västerås
Del 2 avser bryggor som ska utgöra småbåtshamn. I denna entreprenad ingår inte finplanering av öns överyta utan endast att bygga dess ”grundform”
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad träspång i naturreservatet Gnien, Länsstyrelsen Västmanland
Upphandlingen avser en tillgänglighetsanpassad träspång i naturreservatet Gnien för Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Asfaltering och uppsnyggande av handikapparkering och gångstig i Sala kommun, etapp 2
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).