Alla aktuella anläggningsprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Nybyggnad av biofuel anläggning i Köping
Avser nybyggnad av en biofuel anläggning för träpellets.
Anläggande av fiberoptiskt nät i Lersäter, Köping
Entreprenaden omfattar utförande av markarbete, förläggning av kanalisation/fiber, installation av fiberkabel inom Köpings kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av: • Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19); Kontraktsarbetena innefattar övergripande mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer.
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Renovering av bro 19-595-1 över GC-väg, Ullvileden i Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-595-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Impregnering av kantbalkar, broplatta, vingmurar, del av frontmurar, Slamning av kantbalkar, Markarbeten kring vingmurar- schakt, fyllning samt Betongreparationer, räckesinfästningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).