Alla aktuella anläggningsprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förläggning av VA-ledningar vid Galten/Mälaren i Köpings kommun
Entreprenaden avser nedläggning av ett ledningssystem på land som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten. Även nedläggning bräddledning och optoslang samt montage av pumpstationer, brunnar och övriga anordningar ingår. Totalt rör det sig om 227 anslutningar och uppskattningsvis cirka 12,8 kilometer ledningsschakt.
Renovering av bro 19-595-1 över GC-väg, Ullvileden i Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-595-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Impregnering av kantbalkar, broplatta, vingmurar, del av frontmurar, Slamning av kantbalkar, Markarbeten kring vingmurar- schakt, fyllning samt Betongreparationer, räckesinfästningar.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Kompletterande muddring av hamn i Köping
Huvuddelen kunde slutföras hösten 2022, men ett delområde på ca 500 meter öster om Djuphamnen kvarstår, området benämns delområde 2.
Reparation av broar 1983-2-1 (Lötbron) och 19-588-1 (U588) i Köping
Arbetenas omfattning i huvudsak följande för Bro 1983-2-1: Trafikanordningar, Erosionsskydd, Betongreparation, ändtvärbalkar samt Rostskydd av brolager. För Bro 19-588-1: Trafikanordningar, Markarbeten kring vingmurar, Impregnering av brodelar samt Betongreparationer, kantbalk och räckesinfästningar.
Nybyggnad av lastficka i Köping
Avser uppställning av vattenkiosk/tankstation samt nybyggnad av lastficka för lastbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).