Alla aktuella anläggningsprojekt i Norberg

Just nu finns inget projekt i Norberg som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Renovering av bro 19-595-1 över GC-väg, Ullvileden i Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-595-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Impregnering av kantbalkar, broplatta, vingmurar, del av frontmurar, Slamning av kantbalkar, Markarbeten kring vingmurar- schakt, fyllning samt Betongreparationer, räckesinfästningar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Ny kraftdistribution till by 07, Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av ny kraftdistribution i befintlig byggnad 07 plan 0 och 00 samt projektering, leverans och installation av transformatorer samt transformatorbyggnad som placeras utomhus vid byggnad 07. I entreprenaden ingår även ledningar i mark samt omläggningsarbeten. Objektet är beläget vid Byggnad 07 Västmanlands sjukhus Västerås.

Se övriga projekt i Västmanlands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).