Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Nybyggnad av vätgastankstation vid lastbilshållplatsen STOP128 i Västerås.
Spänningsomläggning sträckan Västerås-Eskilstuna-Frövi
Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna inom Västerås C, Arboga (Jädersbruk) och Eskilstuna-Frövi, byte av BL Trafo Frövi. Kanalisations- och markarbeten, byggande av stolpställverk, byggande av yta för utmatningstransformatorer, utbyte av transformatorer, rivning av gamla transformatorer och splitterskydd i betong. Bandel 493 i Södermanlands län, bandel 351 i Örebro län och bandel 347, 490, 350, 345 och 490 i Västmanlands län.
Exploatering av bostadsområde i Västerås
Avser exploateringsområde för Eriksbo Trädgårdsstad. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 5
Föreliggande upphandling avser den femte sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin. Etappen omfattar ca 4,2 hektar deponiyta.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av 3 kulvertar i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Nybyggnad av gång och cykelväg i Västerås
Avser nybyggnation av gång. och cykelväg från Eriksbo Trädgårdsstad till Bäckarö. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72.
Markanläggning för byte av fordonsvågar på Vafabmiljös anläggningar i Västerås
Avser mark- och anläggningsarbeten samt el- och datainstallationer för att byta ut totalt sex fordonsvågar på fem anläggningar i Västerås kommun. Befintliga fordonsvågar och elinstallationer ska rivas. Tillbehör så som belysningsstolpar, terminaler och kameror ska demonteras. Objektets läge: Norsa avfallsanläggning i Köping Sänkmossen avfallsanläggning i Fagersta Annelund avfallsanläggning i Enköping Isätra avfallsanläggning i Sala. Gryta avfallsanläggning i Västerås
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 2
Avser hållplatserna Billsta, Rönnby vägskäl, Lista, Åkesta, Södra Nackby och Norra Läjde.
Ny undercentral till Kraftvärmeverket i Västerås
Mälarenergi avser byta UC som försörjer delar av Kraftvärmeverket med värme samt tappvarmvatten.
Asfaltering vid flerbostadshus i Västerås
Asfaltering utanför husen.
Ombyggnad av brandstation i Västerås
Bygglov för utvändig ändring av lokal samt ändring av planlösning och ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).