Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Utbyggnad av infrastruktur vid Malmabergsgatan, Västerås
Omfattar ledningsarbeten för fjärrvärme, VA och el (förnyelse av VA- och fjärrvärmeledningar ca 1200 m + mindre anslutande ledningar, förnyelse av elkablar) samt byggnation av nytt busskörfält. Objektet är beläget i Malmabergsgatan, Profilgatan, Korsängsgatan och Tråddragargatan i Västerås.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Irsta
Exploateringsområde för ca 300-400 lgh.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Totalt 18 hållplatser. Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet, Bergslagsvägen, Hagbyholm läge A och cirkulationsplats Gäddeholmsvägen läge B. Tillgänglighetsanpassning, breddning och förlängning. Nya anslutningar, cykelparkering och viss upprustning.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 4
Föreliggande upphandling avser den fjärde sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin vid Gryta avfallsanläggning i Västerås. Etappen omfattar ca 4,5 hektar deponiyta.
Sluttäckning av deponi 2009 IFA 1A i Gryta, Västerås, etapp 1
Entreprenaden omfattar i huvudsak sluttäckning av ca 2,4 hektar deponiyta på deponing "Deponi 2009" vid Gryta avfallsanläggning i Västerås.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Avveckling av avsvavlingsanläggning vid kraftvärmeverk i Västerås
Avser rivning av avsvavlingsanläggning med tillhörande utrustning: avsvavlingsbyggnad, slangfilterbyggnad, rökgasfläktbyggnad samt rökgaskanaler till och från skorsten.
Ombyggnad av park och lekplats i Västerås
Avser ombyggnation av grannskapspark med lekplats. Lövhagen byggs i två etapper, etapp 1 under 2022 och etapp 2 under 2023.
Renovering av lågreservoar vid Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar installation av nya avskiljande väggar i rostfritt stål, utbyte/renovering av 4 st befintliga avstängningsluckor vid Hässlö vattenverk.
Omkoppling av lakvatten till SBR-anläggning vid avfallsanläggning i Västerås
Avser ombyggnationer för att förbättra reningen i anläggningen och öka kapaciteten. Ombyggnation ska ske så att inkommande vatten alltid passerar en av de nya dammarna innan vattnet leds in till SBR-anläggningen.
Leverans/installation av Syralut-anläggning till Kraftvärmeverket i Västerås
Avser leverans och installation av Syralutanläggning, Kraftvärmeverket.
Ombyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, planlösning och användningssätt.
Nybyggnad av gc-väg i Västerås
Avser nybyggnad av GC-väg.
The second stage of automated and manaul inconel weld overlay in Boiler 6, Kraftvärmeverket i Västerås
This tender refers to the second stage of automated and manual inconel weld overlay in Boiler 6 at CHP. The works shall executed during the shut down operations after the summer in the existing CFP waste boiler on the empty pass. Target areas for automated overlay is on the four intermediate walls, front wall and rear wall with a total area of 761m2 extended. Target areas for manual overlay are the collecting pipes which has a total area of 45m2 extended.
Anläggande av vågbrytare, muddring samt uppfyllnad av holme Öster Mälarstrand i Västerås
Vågholme 2 - 4 ska i färdigt utförande bli ett utflyktsmål för Västeråsarna med promenadslinga, sittplatser, utsiktsplatser mm. Visionen är flacka öar ö med en låg buskvegetation, gräsytor och stor öppenhet. Vågholme 2 - 4 ska byggas av muddermassor från muddring av hamnbassäng för fritidsbåtshamn som är tänkt att utföras innanför vågholmarna och de ska bilda vågbrytare som skyddar fritidsbåtshamnen. Denna entreprenad som omfattar Del 1 av 2 som ska genomföras för att skapa vågbrytare för småbåtshamnen samt muddring för att erhålla tillräckligt djup. Viktig i entreprenaden är att finna tekniska lösningar, inte minst geotekniskt, så att fullföljandet av projektet i en andra etapp som innebär finplanering av vågholmarnas överyta och därmed färdigställandet av friluftsområdet kan utföras 2026.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Konsult för ibruktagandebesiktning för järnvägsprojekt i Mälardalen
Uppdrag 1: Björnlunda och Stjärnhov spårväxelbyte. Uppdrag 2: Västerås västra. Uppdrag 3: Kimstad spårväxelbyte.
Nybyggnad av bensinstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av begravningsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av gravplatser.
Byggnation av bryggor i småbåtshamnen, del 2, Öster Mälarstrand i Västerås
Del 2 avser bryggor som ska utgöra småbåtshamn. I denna entreprenad ingår inte finplanering av öns överyta utan endast att bygga dess ”grundform”

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).