Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av logistikanläggning om 9000 kvm i ett plan med entresolplan för kontor, Västra Pilängen i Örebro. Anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Ett automatiserat robotsystem kommer att installeras i byggnaden.
Vägmarkeringar inom Örebro län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option)
Nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, korsningen Termikgatan – Rotorgatan, Örebro. P-huset ska rymma 265 parkeringsplatser.
Nybyggnad av solcellspark i Hällefors
Avser nybyggnad av solcellspark i Hammarens industriområde strax söder om Hällefors. Den beräknas bli en av Sveriges största och kommer att ha en installerad effekt på cirka 12MWp och en årlig produktion på cirka 12 GWh/år, vilket motsvarar ca 4 500 lägenheters årliga behov av elenergi.
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Spår- och växelbyte på sträckan Örebro-Frövi
Rälsbyte USP och NSP. Spår och räl. Byte av spårväxlar i Ervalla ingår (växel 21a, 21b och 36b). Ballastrening.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Ombyggnad till rondell, tunnel under vägen för gc-trafik med trappor och stödmurar.
Nybyggnad av förbifart i Hjulsjö
Ombyggnad av ca 4,6 km lång sträcka.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser exploateringsarbeten inför kommande nybyggnation av ca 500 bostäder på Heden i Örebro. Nybyggnad av bostäder finns på projektid: 1324687.
Ny gång- och cykelväg längs väg 63 mellan Grythyttan-Hällefors
Ca 6,3 km gång- och cykelväg vid väg 63 och väg 244, tillgänglighetsanpassning av 6 hållplatser. Trumåtgärder längs väg 244.
Utbyte av centralenheter längs järnväg mellan Vedevåg-Kopparberg
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Exploatering av nytt industriområde, Lindesberg
Avser exploateringsarbeten av industrimark på ca 30 hektar .
Gårdsrenovering och uteplatser i Västhaga, Örebro kommun
Avser renovering av gårdar och uteplatser inklusive nya förråd och altaner/uterum. Objektets läge: Spannlandsgatan 2–12, 14–24, 26–36 och 38–48 i Örebro.
Ny- och ombyggnad av infrastruktur inom Östra Mark, Örebro
Avser bygga nya och samt förbättra befintliga gator, Gc -banor, Va serviser och belysning för tomter inom planlagt område Almby 12:56 m.fl. Östra Mark, Örebro.
Exploateringsarbete inför nytt bostadsområde i Askersund
Avser exploatering av tomter i nytt område vid Gustavlund/Nordhangen i Askersund. På området planeras det för ca 25 villatomter och 2 tomter med byggrätter för flerbostadshus.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Annelund ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Flytt av kraftledningar i Tälle mellan Hallsberg-Stenkumla
Flytt av tre matarledningar i Tälle. Ledningarna korsar Västra Stambanan vid ca km203+243 -- slut 206+602, bandel 419.
Nybyggnad av ställverk i Karlskoga
Avser nybyggnad av 40kV Ställverk C2 i Karlskoga.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Gällersta kyrkby ska anslutas till det kommunala VA-nätet, med dricksvatten och spillvatten. Både öster och väster om riksväg 51.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 2
Avser utbyggnad av ca 3 km distributionsnät för anslutning av framtida va-nät för samlad bebyggelse vid Tisarstrand. Denna etapp påbörjas efter etapp 1 är färdigställd. Etapp 1 finns på projektid: 1128521
Om- och tillbyggnad av biogasanläggningen vid Kumla reningsverk.
Avser ny gasanläggning och omfattar ombyggnad av befintlig biogasanläggning med bland annat ny gasklocka, gasfackla, tryckhöjningsutrustning och ledningsdragning på Kumla reningsverk.
Nybyggnad av el- och laddinfrastruktur till Bettorp, Örebro kommun
Avser anläggande av el- och laddinfrastruktur för 46 st elbussar på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp Örebro.
Stängselåtgärder i distrikt Öst, etapp 1
Stängsling på olika sträckor i distrikt Öst.
Förnyelse av VA-ledningar i Askersund
Avser förnyelse av va-ledning genom infodring och rörspräckning av befintligt ledningsnät, del av Stöökagatan mellan Lilla bergsgatan och Väderkvarnsgatan.
Förnyelse av VA-ledningar i Åmmeberg
Avser förnyelse av va-ledning genom infodring och rörspräckning av befintligt ledningsnät, område vid Lind- och Lidavägen i Åmmeberg.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av mindre reningsverk.
Upprustning av teknikutrymmet i simhallen i Nora
Avser utbyte av befintlig vattenreningsutrustning och i samband med detta renovera ytskikt och övriga installationer i teknikutrymmet.
Utbyte av överbyggnad på bro i Lindesberg
Avser omfattande utbyte av överbyggnad samt anpassning av befintliga landfästen för Västra Loppholmsbron i Lindesberg.
Etablering av markplatser för ATK, region Mellersta
Anläggande av 14 mätplatser och utmärkning för trafiksäkerhetskameror på 5 sträckor i Värmlands län, Örebro län, Södermanlands län och Östergötlands län.
Kollektivtrafikåtgärder i Örebro län
Omfattar 6 hållplatslägen. Tillgänglighetsanpassning. Lanna Centrum, Lanna Vintrosa och Lanna Golfbanan.
Nybyggnad av väg och cirkulationsplats i Örnsro, Aspholmen
Avser ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen
Byte av LSP-ställverk m.m. vid reningsverk i Örebro
Avser leverans och installation av komplett, funktionsfärdig ställverksanläggning till reningsverket i Skebäck, Örebro kommun.
Nybyggnad av spolhall i Halssberg
Ayser nybyggnad av spolhall i Kommunal Tekniska huset för tvätt av kommunens samtliga fordon. Hallen ska dimensioneras för cirka 3500 tvättar per år.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Åholmen kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Omläggning av Va- ledningar i Örebro
Avser byter ut gamla VA-ledningar på Östra Bangatan, i korsningen mellan Olaigatan och Resecentrum.
Omläggning av Va- ledningar i Garphyttan, ,Örebro
Avser byter ut gamla VA-ledningar på Mossvägen och Nygatan
Marksanering i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Avser marksanering på fastigheten Heden 6:32 i Kopparberg. Ytor som ska saneras: Ej bärande mellanväggar i källarutrymmen i samtliga byggnader. (blåbetong)
Installation av laddstolpar i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad start och kostnad.
Åtgärder av gatubelysning i Lekeberg
Upptaget i kommunens investeringsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).