Alla aktuella anläggningsprojekt i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av mark i Askersund
Avser marksanering f.d. Rönneshytta sågverk i Askersunds kommun. Avtäckning, stubbrytning, schaktning, borttransport, återfyllning och återställning.
Muddring av sjö i Askersund
Avser miljösanering, muddring av förorenade bottensediment inom sjön Tisaren och Estaboån, båda belägna i Åsbro i Askersunds kommun.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats och stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Askersund
Bygglov nybyggnad mast.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Bygglov nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Askersund
Marklov utfyllnad/schaktning flerfamiljshus.
Nybyggnad av regionnät i Askersund
Strandskyddsdispens kraftledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.