Alla aktuella anläggningsprojekt i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av mark i Askersund
Avser marksanering f.d. Rönneshytta sågverk i Askersunds kommun. Avtäckning, stubbrytning, schaktning, borttransport, återfyllning och återställning.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Förnyelse av dricks- och spillvattenledningar i Åsbro
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar på Sjö- och Skogsvägen, samt delar av Västansjö- och Estabovägen i Åsbro.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Stängselarbeten i naturreservat i Askersunds kommun
Rivning och uppsättning av stängsel i naturreservat Kopparbergs äng, Askersunds kommun. Rivning: tretrådigt och fyrtrådigt elstängsel. Uppsättning: tretrådigt stängsel för nöt, rovdjursavvisande femtrådigt stängsel för får, traktorgrindar, persongrindar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.