Alla aktuella anläggningsprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottsplats samt föreningslokaler i Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.
Nyläggning av VA-ledningar i Lindesberg
Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar, ny gatubelysning och omläggning av vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden ca 400 meter schaktlängd.
Rivning av bro i Lindesberg
Rivning av Gröna Bron i Lindesberg. Bron kommer att ersättas av Loppholmsbron.
Nybyggnad av GC-bana, torgyta, och parkering i Guldsmedshyttan
Avser ny GC-bana, torgyta och parkering i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Innefattar även rivning av befintlig kommunal belysning, VA-ledningar, brunnar och serviser inom arbetsområdet samt ny belysning med markarbeten och nyanläggning VA.
Nybyggnad av krafttransformator i Lindesberg
Avser nybyggnad av transformator -T22 till MS07 Fellingsbro i Lindesberg.
Nybyggnad av driftscentral i Lindesberg
Nybyggnad av driftcentral samt utökad skyltning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av teknikbyggnad för reservkraft.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för reservkraftscontainrar.
Nybyggnad av gångstråk i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Utökad entreprenörsparkering.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.