Alla aktuella anläggningsprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Installation av pelletseldade hetvattenpannor, Lindesberg
Avser två pelletseldade hetvattenpannor med vardera en värmeeffekt på 3MW vid panncentral Gnistan i Lindesberg med adress Skrinnargatan 6.
Utbyte av centralenheter längs järnväg mellan Vedevåg-Kopparberg
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Exploatering av nytt industriområde, Lindesberg
Avser nybyggnation av industrigata & gc-väg med belysning samt dagvattenhantering. Sättning av 2st pumpstationer för spillvatten
Ombyggnad av ställverk MS06 i Frövi, Lindesbergs kommun
Avser ny mottagningsstation MS06 40kV/10kV. På den befintliga platsen där mottagningsstationen ska byggas finns idag en äldre mottagningsstation MS06. Nya MS06 kommer att ersätta den befintliga och är en mottagningsstation i inomhusutförande med både 40kV- och 10kV-ställverk (luftisolerade), kontrollutrustning samt transformatorer placerade inne i byggnaden. Nya transformatorer T41 och T42 upphandlas separat av beställaren.
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för åren 2021-2025.
Exploatering av nytt bostadsområde Lindesberg
Avser exploateringsarbeten av bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Lindesberg
Avser ombyggnad av gata och va-ledningar vid Klockaregatan, Lindesberg.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Lindesberg
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).