Alla aktuella anläggningsprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyläggning av VA-ledningar i Lindesberg
Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar, ny gatubelysning och omläggning av vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden ca 400 meter schaktlängd.
Nybyggnad av solcellspark i Vässlingby, Fellingsbro
Solvallen i Vässlingby planeras att byggas på en åker norr om Fellingsbro, invid väg 249. Solvallen är till ytan stor som 1,5 fotbollsplan. De drygt 1 300 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 650 000 kilowattimmar per år.
Nybyggnad av GC-väg och nyanläggning av VA i Lindesberg
Avser byte av vattenledning och del av gatubelysning, samt utbyggnad av gc-bana på Banvägen i Lindesberg.
Ombyggnad av omformarstation i Frövi
Ombyggnation i Frövi omformarstation för att möjliggöra kortslutningsprov för roterande omformare.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).