Alla aktuella anläggningsprojekt i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcenter i Via industriområde, Kumla
Avser nybyggnad av logistikcenter samt komplementbyggnad. Anläggningen kommer att byggas med en tydlig hållbarhetsvision och certifieras enligt miljöcertifieringsnivån BREEAM Excellent. Hela anläggningen kommer att vara självförsörjande genom solenergi.
Tillbyggnad för kväverening vid Kumla ARV
Avser komplettera Kumla reningsverk med kväverening.
Ombyggnad av va-ledning i Kumla
Reilining, ledningsnät.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kumla kommun
Avser anläggning av nytt bostadsområde i området Ekeby Prästgård 1:7 till 16 tomter för småhusbebyggelse samt två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.
Byte av industrispår på järnvägsbro över Kumlaån
Utbyte av broöverbyggnad stål, bandel 591 industrispår Närkes-Kvarntorp.
Ombyggnad av vattentorn i Kumla
Vattentorn hällabrottet.
Tillbyggnad av damm i Kumla
Hjälmsättersdammen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kumla
Djupadalsbadet, parkeringsyta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kumla
Skogstorpsskolan, parkeringsyta.
Ombyggnad av järnväg i Kumla
Underhåll industrispår, via och kvarntorp.
Nybyggnad av staket i Kumla
Motorstadion, belysning, luftstaket .
Nybyggnad av belysningsmast i Kumla
Belysning lekplatser.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kumla
Kompostfilter avloppsreningsverk.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kumla
Bullerplank, väg 529 och gamla vägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).