Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094 Nybyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad nivå Silver
Nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, korsningen Termikgatan – Rotorgatan, Örebro. P-huset ska rymma 265 parkeringsplatser. Entreprenaden omfattar allt arbete som krävs för att uppnå ett parkeringshus med utformning, funktion och krav enligt förfrågningsunderlaget. I markplan skall byggnaden även förses med en kommersiell lokal enligt handling. Denna lokal utföres till stoppstandard med förberedelser för vatten och avlopp för RWC samt ett mindre pentry. Samtliga parkeringsplatser skall förberedas med kanalisation för elbilsladdning.
Byte T2 och nytt 40kV ställverk i Vallby
VL-- Vallby Byte T2 och nytt 40kV ställverk.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Ormesta, Örebro, etapp 2
Objektet avser byggande av ca 800 m gata, ca 1500 m GC och vänstersvängfält på Hjälmarvägen. Belysning, vegetationsytor och planteringar.Säkra passager över Ormestagatan och Hjälmarvägen. Byggande av VA-ledningar, spill- vatten och dagvatten.
Anläggande av spillvattenledning utmed Lillån, Örebro
Planen är spillvattenledning utmed Lillån.
Markarbeten för Fortifikationsverket, Örebro län
G6660 E2 - Markarbeten med förberedande kompletteringsarbeten bestående av pålning, betong och smidesarbeten i Närke. Projektet kommer att genomföras på ett skyddsobjekt med krav på Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsavtal.
Om- och nybyggnad av uteplatser mm, Örebrobostäder AB
Entreprenaden består av rivning av befintliga uteplatser, dock ej uterum som är nybyggda. Nybyggnation av nya uteplatser och övrig mark.
Ny cirkulationsplats i Almbro
Ny cirkulationsplats och busshållplats.
Nybyggnad av parkering, renovering av carport, rivning av garage i Örebro
Avser nybyggnad av parkering, rivning av garage och revovering av carportar, på Varbergagatan Örebro.
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Rivning av bensinstation i Örebro
Avser rivning av bensinstation samt ev sanering.
Nybyggnad av fjärrkylanät mm i Örebro
Objektet avser nybyggnation av komplett fjärrkylanät avsedd för att förse förbrukare med fjärrkyla från Navirums fjärrkylanät. Befintlig byggnad med miljöbod ska utökas och en fjärrkylcentral byggas som ska försörja befintlig labbhus, kontorsbyggnad och processhall. Objektet är beläget inom Skebäcks Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av betongslänter vid högreservoar i Örebro
Avser byggnation av betongslänter vid högreservoar Lyran i Örebro.
Sluttäckning av deponi vid Atleverken i Örebro
Objektet avser sluttäckning av deponimassor inom Atleverkens område i Örebro. Sluttäckningen omfattar ca 75 000 m2 av tätskikt och dränlager.
Nybyggnad av väg och cirkulationsplats i Örnsro, Aspholmen
Avser ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).