Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av flygplats i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flygplatsanknutna verksamheter för t.ex. transporter, logistik, service, reparation samt uppställningsytor för flygplan med direktkontakt till flygplatsens landningsbana. Syftet är vidare att möjliggöra kontors- och lagerbyggnader som är kopplade till dessa verksamheter.
Nybyggnad av trafikplats i Marieberg
Avser en ny trafikplats vid Mariebergs köpcentrum mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg. I objektet ingår bland annat trafikplatsens rampvägar samt sekundärväg över E20 med tillhörande droppar, kommunala vägar på vardera sida E20, vägbro över E20 och breddning av två befintliga vägbroar över gång- och cykelväg, nytt additionsfält mellan tpl Marieberg och tpl Marieberg norra, breddning befintlig E20 med mera.
Spår- och växelbyte på sträckan Örebro-Frövi
Rälsbyte USP och NSP. Spår och räl. Byte av spårväxlar i Ervalla ingår (växel 21a, 21b och 36b). Ballastrening.
Ombyggnad av 145 kV luftledning i Örebro län
Avser ombyggnad av 145 kV (konstruktionsspänning) luftledning L1 mellan befintliga stationer Lindbacka och Bäck i Örebro län. Samt rasering av befintlig ledning (faslina 1x3x329 mm2). Totalt ska c:a 35 km ny ledning byggas och befintlig ledning ska raseras.
Markarbeten i kv. Gasklockan i Örebro, etapp 2
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder & förskola i Örebro
Avser exploatering inför kommande nybyggnation av bostäder och förskola i Södra Ormesta, Örebro. Nybyggnation finns på projektid: 1396900
Anläggande av spillvattenledning utmed Lillån, Örebro
Planen är spillvattenledning utmed Lillån.
Utveckling av stadsdelspark Brunnsparken i Örebro
Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Bostäder finns på projektid: 1588087.
Ny gång- och cykelväg längs väg 675 mellan Norra Bro-Almbro/Gällersta
Gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 2,7 km. Anpassning av busshållplatser längs sträckan ingår.
Nybyggnad av Va- ledningar Rinkaby ,Örebro
Avser anslutning till kommunala VA-nätet, Rinkaby
Stängselåtgärder inom region Öst, etapp 2
Stängsling på olika sträckor i distrikt Öst.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Nybyggnad av betongslänter vid högreservoar i Örebro
Avser byggnation av betongslänter vid hörreservoar Lyran i Örebro.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
byter ut gamla VA-ledningar på Hyttvägen, Garphyttan
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte gamla VA-ledningar på Trollbärsgatan, Enbärsgatan, Björnbärsgatan, Slånbärsgatan samt Hasselgatan.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte gamla VA-ledningar på Norrgatan samt korsningen Västra Nobelgatan.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte gamla VA-ledningar på Örnsrogatan-Tomtagatan
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyggnad av VA-ledningar och kompletterar med skyddsåtgärder inför kommande bygge av gång- och cykelbana
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte gamla VA-ledningar på Konvaljgatan 1–11.
Ställverksåtgärder, Elevio AB
Avser ställverksåtgärder i Lindbacka, Bäck, Kil, Munkfors och Forshult. Översiktlig information och objektens läge: Lindbacka stv, Örebro kommun - Ombyggnation av Fack L1-145kV Bäck stv, Karlskoga kommun - Ombyggnation av Fack L1-145kV Kil stv, Kils kommun - Ny kommunikation till fack VL1 S1 Munkfors stv, Munkfors kommun - Reläskyddsbyte för fack VL1 S1 och VL1 S3 Forshult stv, Hagfors kommun - Div anpassningar för VL1

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).