Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (2)
Krokom (3)
Ragunda (3)
Åre (3)
Östersund (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Lugnvik, Östersund
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme i Lugnvik, Östersund. De gamla pannorna kommer att finnas kvar som reservpannor. Det nya kraftvärmeverket är tänkt att placeras på samma område som den redan befintliga anläggningen i Lugnvik.
Nybyggnad av fiskodling i Kall, Åre kommun
Avser nybyggnad av en fiskodling, röding. Fiskodlingen är beräknad upp till 8000 kvm.
Nybyggnad av rötgasanläggning i Östersund
Avser nybyggnad av rötgasanläggning.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Strömsund
Avser nybyggnation av fjärrvärmeverk på industriområdet mellan Risselåsvägen och Industricentravägen.
Ombyggnad av transformatorstation i Östersund
Ombyggnad av transformatorstation 400 kv
Förnyelse och utbyggnad av transformatorstation i Korsselbränna
Korsselbränna förnyelse och utbyggnad 220 kv
Stationsförnyelse vid kraftverk i Rätan
Transformatorstation 400 kv
Ledningsflytt till Rätan
Luftledning 200 kV.
Nybyggnad av vindkraftpark i Ragunda
6 st verk med effekt 15 MW, 150 meter totalhöjd.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av vindkraftverk på Kusberget, Övsjö
Planer finns för uppförande av 12 st vindkraftverk á 2,5 MW och höjd 150 meter. Området är beläget ca 10 km väster om Kälarne i Bräcke kommun. Norr om Gastsjö. Vissa förberedelser har utförts. Byggstart tidigast våren 2018. Byggkostnad uppskattad.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans, montage och driftsättning av ny krosslinje. Omfattar all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. Jämtkraft AB ombesörjer mark och betongarbeten.
Ombyggnad av kopplingsstation i Bräcke
Bräcke KT12, PFK. Kopplingsstation 220 kV
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nyanläggning av överföringsledning i Östersunds kommun
Nyanläggning av en vattenledning i Storsjön, från Vallsundet på Frösön, via Genvalla, till Fannbyn. Installationer i befintlig ventilkammare i Fannbyn byggs om. Total längd ca 8200 m
Ombyggnation av befintlig ledning HL44, Östersunds kommun Etapp 1
Avser ombyggnation av befintliga ledningen mellan Krokom och Lit. HL44 Etapp 1 ingår i denna entreprenad och är mellan Krokom och frånskiljare HL44-F9 i Granbo. Total ny ledningslängd Ca: 12,6km
Rivning- och nybyggnad av betongkanal i Åre
Avser nybyggnad av betongkanal i Mörviksån samt rivning av befintlig kanal, delen E14-väg 638. Huvuddel 1 slutbesiktning senast 2023-03-31. Huvuddel 2 senast 2024-03-29. Huvuddel 3 senast 2025-03-28.
Nybyggnad av bensinstation i Östersund
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av maskinhall i Strömsund, etapp 1
Nybyggnad av en maskinhall.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 2
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Ramavtal avseende beläggningsarbeten, Östersunds kommun
Upphandlingen avser ramavtal för beläggningsarbete asfalt åt Östersunds kommun. Avtalstid:2023-02-01 - 2025-01-31 Option:2025-02-01 - 2026-01-31 Option:2026-02-01 - 2027-01-31
Ombyggnad markarbete i Enafors
Avser ombyggnation av Enafors FS. Från denna ska en högspänningskabel (240mm2, 20kV) förläggas i mark till Storlien. Kabeln ska förläggas i 160mm rör.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk men ligger år framåt i tiden.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 2
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023-2024.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 3
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023–2024.
Utbyte av rörbro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Förbättring av trafik och parkeringsmöjligheter i Sveg
Avser förbättring av trafik- och parkeringsproblem samt utökning för möjligheterna till affärsetablering kring Krysset.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Ombyggnad av markarbete i Östersund
Jämtkraft ämnar att under 2023 att markförlägga nuvarande luftledning från Stora stensjöns kraftverk till Juovevaerie samebys sommarviste vid Stora Stensjön.
Åtgärder av el-ledningar i Östersund
Avser åtgärder på ledningarna, ett stort antal stolpar är rötskadade och utdömda. IL9S3 matas från Odensvik och IL9S2 matas från Midskog. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning på 170 kV.
Ny hållplats m.m i Östersund, etapp 7
Avser nya hållplatser mellan Thoméegränd och Tullgatan. Entreprenaden omfattar markarbeten, trappor/ramp samt övrig möblering enligt förfrågningsunderlaget.
Anläggande av överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen, Etapp 1
Avser bygga etapp 1 av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Kåvan-Flon, ca 5,7 km. Samt 3 st pumpstationer.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port. ALEX vägskyddsanläggning. Bandel 221.
Upphandling av reservkraftsanläggning, Jämtkraft AB
Avser reservkraftanläggning komplett med 2 st. stationära containrar redundanta/parallellarbetande reservkraftaggregat, apparatskåp, bränsle och batteriutrustningar, ljuddämpare, avgasutrustning m.m. skall installeras.
Sanering av förorenad mark i Sveg, Härjedalens kommun
Avser sanering av förorenad mark vid en fd kemtvätt i Sveg.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Nybyggnad av helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av väderskydd/busskurer i Östersund, etapp 5
Avser nybyggnad av åtta väderskydd/busskurer omfattar allt stål och övriga delar av väderskydd.
Anläggande av laddinfrastruktur för Ragunda kommun
Avser uppförande av 24 laddpunkter fördelade på 12 st laddstationer, med 2 st uttag vardera, 3-faskontakt AC. Minsta effekt ska vara 11kW vid laddpunkt. Objektets läge: Hammarstrand, Stugun, Bispgården

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).