Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (4)
Krokom (4)
Ragunda (5)
Åre (4)
Östersund (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Lugnvik, Östersund
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme i Lugnvik, Östersund. De gamla pannorna kommer att finnas kvar som reservpannor. Det nya kraftvärmeverket är tänkt att placeras på samma område som den redan befintliga anläggningen i Lugnvik.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Lit
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1097 km varav grusväg ca 416 km.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sveg
Avser nytt avloppreningsverk som byggs på samma plats som befintlig anläggning.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
Planer finns på uppförande av 12 st vindkraftverk, effekt totalt 12,5 MW. Byggstart ev. 2017. Kostnad kan ej anges. Området beläget ca 14 km nordväst om Hammarstrand i Ragunda.
Nybyggnad av vindkraftspark i Bräcke
6 st vindkraftverk á 2,5 MW, höjd 150 meter. Byggstart tidigast våren 2018. Området beläget ca 6 km norr om Rissna.
Nybyggnad av skidtorg mm i Bruksvallarna
Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna bygga ett skidtorg med lokaler för handel, uthyrning, skidvård och en ny entré på nuvarande baksida av Hotell Bruksvallsliden.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ragunda
Avser nybyggnad 6 vindkraftverk ( 150 meter höga).
Nybyggnad av reningsverk i Östersund
Befintligt avloppsreningsverk (ARV) i Tandsbyn ska ersättas med ett nytt komplett reningsverk inom samma fastighet.
Nybyggnad av vindkraftspark i Ragunda
6 st vindkraftverk. Effekt 12,5 MW. Området beläget ca 10 km väster om Hammarstrand i Ragunda.
Nybyggnad av vindkraftverk på Kusberget, Övsjö
Planer finns för uppförande av 12 st vindkraftverk á 2,5 MW och höjd 150 meter. Området är beläget ca 10 km väster om Kälarne i Bräcke kommun. Norr om Gastsjö. Vissa förberedelser har utförts. Byggstart tidigast våren 2018. Byggkostnad uppskattad.
Nybyggnad av fördelningsstation i Åre
Avser ny fördelningsstation strax öster om Järpen, Åre kommun.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Anläggande av fibernät för bredband på Frösön i Jämtland
Avser utförande av fiberentreprenadsarbeten inom Frösön landsbygd.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 2
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av pumpstation i Krokom
Avser ny pumpstation för utbyggnad av VA.
Nybyggnad av bro i Härjedalen
Nybyggnad av bro.
Nyanläggning av överföringsledning i Östersunds kommun
Avser nyanläggning av en vattenledning i Storsjön, från Vallsundet på Frösön, via Genvalla, till Fannbyn. Installation i befintlig ventilkammare i Fannbyn byggs om. Total längd: ca 8200 m
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Ny 220/130/40/20 kV-station i Hammarstrand
HASD Hammarstrand ny 220/130/40/20 kV-station.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östersund
Avser VA-utbyggnad på Annersia, Östersund. Området som ska anslutas till kommunens allmänna VA-anläggning är inom landsväg 604/592 nära strandlinjen mellan Orrviken och Sörviken.
Nybyggnad av bussparkeringar i Östersund
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser och som ska byggas i sju etapper från 2022–2023. (Bussparkeringar).
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde.
Nybyggnad av bostadsmark i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön.
Nybyggnation av vägar och va-ledningar m.m i Klövsjö
Anläggande av nya vägar och VA-infrastruktur i exploateringsområdet Backstabränna i Klövsjö.
Utbyggnad av fibernätet i Ragunda kommun
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till och i Borgvattnet-Köttsjön och omfattar projektering, tillståndsarbeten och mark- och fiberarbeten.
Nybyggnad av vattenverk i Häggenås, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av vattenverk intill befintlig reservoar inklusive utrustning för avhärdning och desinficering av råvattnet. Ledningsarbeten i mark har utförts av beställaren.
Nytt tak samt målning av fasad på omformarstation i Duved
Nytt tak, målning av fasad, sanering av klotter.
Utbyte av rörbro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Renovering av gång- och cykelbro i Strömsunds kommun
Avser renovering av gång och cykelbro i Backe, Strömsunds kommun
Nybyggnad av ersättningsväg i Såå
Ny ersättningsväg med grusslitlager för att ersätta passage av plankorsning Lödings väg längs bandel 221.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Pilgrimstad, Etapp 1
Avser vädersäkra nätet i Pilgrimstad. Projektet är uppdelat i två etapper Värviken och Anviken, där Anviken ligger som option och finns på projekt ID .2177206
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Nybyggnad av panncentral i Bräcke
Bygglov nybyggnad panncentral.
Sluttäckning av deponi i Härjedalens kommun
Avser sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall vid Risöns avfallsanläggning. Objektet är beläget i Extjärn, Härjedalens kommun.
Nybyggnad av vattenreservoar i Lofsdalen
Avser nybyggnad av vattenreservoar i Uppvallen i Lofsdalen.
Krossning i befintlig bergstäkt , Åre kommun
Avser krossning i befintlig bergstäktetablering och omfattar etablering, avtäckning av berg, avläggs- och uppställningsplatsuppställningsplats. Samt prängning, krossning till avtalade fraktioner, lastning till upplag samt efter att verksamheten slutförts utföra återställning i enlighet med gällande beslut och tillstånd.
Besiktning och geoteknisk undersökning i naturreservat, Jämtlands län
Avser besiktning och geoteknisk undersökning i Hällingsåfallets naturreservat.
Ombyggnad av bensinstation i Strömsund
Ombyggnad av en bensinstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).