Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (4)
Krokom (9)
Ragunda (8)
Strömsund (17)
Åre (9)
Östersund (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 2
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av rötgasanläggning i Östersund
Avser nybyggnad av rötgasanläggning.
Nybyggnad av skidtorg mm i Bruksvallarna
Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna bygga ett skidtorg med lokaler för handel, uthyrning, skidvård och en ny entré på nuvarande baksida av Hotell Bruksvallsliden.
Byte av stationskontroll- och ventilationsutrustning i Östersund och Duved
Huvuddel 1: Duved omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar, bullerdämpande åtgärder. Färdigställt 22-12-01. Huvuddel 2: Östersund omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar. Färdigställt 2023-10-01.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Upprustning av teknikhus längs bandel 211 i Bräcke kommun
Omfattar teknikhusen i Roback, Övsjö, Gastsjön, Karlsberg, Grötingen och Bodsjön på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Byte av befintliga kraftmatningar, allmän elinstallation rivs ut och byts, nya kiosker av typ 1 anordnas i anslutning till befintliga teknikhus. Huvuddel 1 (Roback, Övsjö och Gastsjön) ska slutbesiktas senast 2022-09-30, huvuddel 2 (Karlsberg, Grötingen och Bodsjön) senast 2023-09-30.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Östersund
Avser leverans, montage och driftsättning av ny krosslinje. Omfattar all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. Jämtkraft AB ombesörjer mark och betongarbeten.
Ny tågperrong och BEST arbeten i Nälden
Perrong 110 meter lång, 4 meter bred. Ny driftplats med plattform för resandeutbyte. Ställverk inklusive teknikhus, pendlarparkering, gångpassager samt anslutande GC-vägar och passager. Bandel 221, 618+153 km - 619+061 km.
Spårbyte i Storlien
Spårbyte vid Storliens bangård samt västerut. Två broar över Lilltävlan respektive Stortävlan ingår.
Utbyggnad av 130 kV ställverk i Storåströmmen (SSND)
Projektet avser att förbättra matningen till områdena runt Storåströmmen (SSND) samt reservmatningen till Sveg med hänsyn till framtida elkvalitets krav genom att utöka befintligt 130 kV ställverk. Befintligt stängsel utökas. Utökning av befintlig kontrollutrustning ska även kompletteras i beställarens stationsbyggnad.
Ombyggnation av befintlig ledning, Strand – Järpen, Åre kommun
Avser ombyggnation av befintliga ledningen IL9S6 luftledningssträckan Strand – Järpen bef stolpnr 220 till 241, en sträcka på ca 4,6 km, Åre kommun.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Ny- och ombyggnation av del av luftledning HL46, etapp 1 och 2, Östersund
Avser såväl ny- och ombyggnation av del av luftledning HL46. I etapp 1 och 2 omfattar arbetet två nya ledningar mellan Bynom och Mårdsbodarna FS. Ledningarna utförs parallellt i gemensam ledningsgata. Totalt är det ca 21.2 km nybyggnation och 4.2 km ombyggnation. Konstruktionsspänning 52 kV.
Ombyggnad för reservmatning i Strömsund
Nya 40 kV-apparater till ledningsfack samt två nya 40/20 kV-transformatorer.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Utbyggnad av fiberoptisk nät i Härjedalens kommun
Avser anläggande av ortsammanbindande fibernät från Ytterhogdal till Överhogdal och Lillhärdal till Orrmo Östansjö.
Nyb av exploateringsområde för bostäder i Krokom
50 tomter. Byggstart tidigast om 5-10 år.
Nybyggnad av fördelningsstation i Åre
Avser ny fördelningsstation strax öster om Järpen, Åre kommun.
Nybyggnad av va-ledning i Funäsdalen
Strandskyddsdispens för anläggande av va-ledningar.
Utförande av nedkabling, Östersunds kommun
Detta projekt genomförs för att vädersäkra nätet i Norderåsen.
Leverans och byte av 40/20 krafttransformator i Messlingen
Avser utbyte av befintlig transformator och leverans av ny 10MVA 40/20 transformator i Messlingen, Härjedalens kommun.
Ramavtal grävmaskintjänster, Länsstyrelsen i Jämtlands Län
Avtalstid:2022-03-15 - 2024-02-28 Option:2024-02-29 - 2025-02-27 Option:2025-02-28 - 2026-02-27
Leverans och byte av 40/20 krafttransformator i Ljungdalen
Utbyte av befintlig transformator och leverans av ny i Ljungdalen, Bergs kommun.
Ombyggnad av motorstadion i Ragunda
Ändring till anläggning motorbana, jgy körplan.
Totalombyggnad av 40/20 kV-station i Dorotea
Totalombygnad av 40/20 kV-station.
Utbyte av rörbro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Reservkraftanläggning till äldreboende i Strömsunds kommun
Avser ny reservkraftsanlägg till fastigheten Forsgården och Levinsgården i Gäddede i Strömsunds kommun. Arbetet omfattar även markarbeten.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Nybyggnad av helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av skidlift i Sveg
Nybyggnad skidlift och lifthus.
Nybyggnad av campingplats i Åre
Nybyggnad av husvagnscamping.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av va-ledning i Östersund
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Ragunda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ragunda
Ansökan om bygglov nybyggnad nätstation n155826 tuvmyråsen.
Nybyggnad av nätstation i Ragunda
Ansökan om bygglov nätstation.
Nybyggnad av reservoar i Ragunda
Ansökan om bygglov vattenreservoar.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Rätan
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av plank i Östersund
Bygglov för nybyggnad av plank/staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Bräcke
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sveg
Bygglov nybyggnad annan byggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Rätan
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av elverk i Sveg
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av idrottsplats i Sveg
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Bräcke
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov och rivningslov, nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av mast i Bräcke
Bygglov tillbyggnad mast.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Åre
Ny bomanläggning för GCM-väg samt stängsling.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.