Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (8)
Krokom (18)
Ragunda (10)
Strömsund (18)
Åre (14)
Östersund (31)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 2
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 4
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 5
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 6
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 7
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av rötgasanläggning i Östersund
Avser nybyggnad av rötgasanläggning.
Nybyggnad av vindkraftpark norr om Rätan, Bergs kommun
Planer finns för att bygga en vindkraftpark vid Nordkölen i Bergs kommun. Projektet omfattar upp till 34 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 290 meter.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Svenstavik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sveg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter.
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Upprustning av damm i Burvattnet, Åre
Avser upprustning och renovering av damm med bla renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintligt fiskväg.
Nybyggnad av aktivitetsområde, turistiskt boende och centrum i Gällö, Bräcke
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett aktivitetsområde kring den befintliga skidtunneln och att skapa byggrätter för turistiskt boende och centrumverksamhet. Detaljplanens totala areal uppgår till ca 90 ha
Ny GC-bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222. Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand, nya trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Ca 200 m lång bro med högsta höjd 18 meter. Belysning. Ny hiss upp till gc-bron samt teknikutrymme ingår.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Upprustning av inlandsbanan, Mora - Gällivare
Avser en totalupprustning av järnvägssträckan mellan Mora och Gällivare. Objektets läge Område 1 Jokkmokk-Gällivare, Bdl 161 Storuman-Arvidsjaur, Bdl 164 Område 2 Hoting-Storuman, bdl 165 Mora-Sveg bdl 265 Driftplats Vilhelmina Område 3 Östersund-Hoting bdl 261 Driftplats Jämtlands Sikås
Upprustning av teknikhus längs bandel 211 i Bräcke kommun
Omfattar teknikhusen i Roback, Övsjö, Gastsjön, Karlsberg, Grötingen och Bodsjön på sträckan Bräcke– Långsele, bandel 211. Byte av befintliga kraftmatningar, allmän elinstallation rivs ut och byts, nya kiosker av typ 1 anordnas i anslutning till befintliga teknikhus. Huvuddel 1 (Roback, Övsjö och Gastsjön) ska slutbesiktas senast 2022-09-30, huvuddel 2 (Karlsberg, Grötingen och Bodsjön) senast 2023-09-30.
Nybyggnad av panncentral/värmeanläggning i Duved
Planer finns för ny panncentral/värmeanlägging med upplag/förråd och garage samt personalutrymmen.
Nybyggnad av bostadsmark för i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra att man ska kunna bebygga området med småhus.
Ny tågperrong och BEST arbeten i Nälden
Perrong 110 meter lång, 4 meter bred. Ny driftplats med plattform för resandeutbyte. Ställverk inklusive teknikhus, pendlarparkering, gångpassager samt anslutande GC-vägar och passager. Bandel 221, 618+153 km - 619+061 km.
Spårbyte i Storlien
Spårbyte vid Storliens bangård samt västerut. Två broar över Lilltävlan respektive Stortävlan ingår.
Utbyte av rörbroar i Jämtlands län
Utbyte av 3 st rörbroar.
Ombyggnation av befintlig ledning, Strand – Järpen, Åre kommun
Avser ombyggnation av befintliga ledningen IL9S6 luftledningssträckan Strand – Järpen bef stolpnr 220 till 241, en sträcka på ca 4,6 km, Åre kommun.
Utbyggnad av 130 kV ställverk i Storåströmmen (SSND)
Projektet avser att förbättra matningen till områdena runt Storåströmmen (SSND) samt reservmatningen till Sveg med hänsyn till framtida elkvalitets krav genom att utöka befintligt 130 kV ställverk. Befintligt stängsel utökas. Utökning av befintlig kontrollutrustning ska även kompletteras i beställarens stationsbyggnad.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Ombyggnad av luftledning, Östersund
Avser ombyggnation av HL 46 Etapp 3 Sundsbacken FS – Bynom, 40 kV luftledning. Totalt ca 9km.
Ny- och ombyggnation av del av luftledning HL46, etapp 1 och 2, Östersund
Avser såväl ny- och ombyggnation av del av luftledning HL46. I etapp 1 och 2 omfattar arbetet två nya ledningar mellan Bynom och Mårdsbodarna FS. Ledningarna utförs parallellt i gemensam ledningsgata. Totalt är det ca 21.2 km nybyggnation och 4.2 km ombyggnation. Konstruktionsspänning 52 kV.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Ombyggnad för reservmatning i Strömsund
Nya 40 kV-apparater till ledningsfack samt två nya 40/20 kV-transformatorer.
Fiberförläggning och kundinstallation i Östersund
Projektet avser fiberförläggning och kundinstallation.
Underhåll och nybyggnation av regionnätsledningar, Jämtkraft AB
Avser underhåll och nybyggnation av regionnätsledningar Jämtkraft AB.
Reparation av bro i Östersund
Avser byte av övergångskonstruktion nr1 i huvudbrodelen i sin helhet och återställning med korrekt slitlager. Orientering om objektet: Frösöbrons anslutning mot Bergsgatan.
Utbyggnad av fiberoptisk nät i Härjedalens kommun
Avser anläggande av ortsammanbindande fibernät från Ytterhogdal till Överhogdal och Lillhärdal till Orrmo Östansjö.
Nyb av exploateringsområde för bostäder i Krokom
50 tomter. Byggstart tidigast om 5-10 år.
Stängselbyte vid fördelningsstationer, Jämtkraft AB
Avser nytt stängsel vid fördelningsstationerna Odensvik och Duvedsbyn. Objektets läge: Odensvik fördelningsstation är belägen i Östersund Duvedsbyn fördelningsstation är belägen i Åre kommun
Nybyggnad av va-ledning i Funäsdalen
Strandskyddsdispens för anläggande av va-ledningar.
Leverans och byte av 40/20 krafttransformator i Ljungdalen
Utbyte av befintlig transformator och leverans av ny i Ljungdalen, Bergs kommun.
Ombyggnad av motorstadion i Ragunda
Ändring till anläggning motorbana, jgy körplan.
Leverans och byte av 40/20 krafttransformator i Messlingen
Avser utbyte av befintlig transformator och leverans av ny 10MVA 40/20 transformator i Messlingen, Härjedalens kommun.
Nybyggnad av bro i Härjedalen
Tidigast byggstart under år 2021.
Markarbete vid flerbostadshus i Krokom, etapp 2
På marken Aspås-Nygården 2:21 skall det byggas 6 lägenheter i radhusliknande stil, 1½-plan. Krokomsbostäder ska därför bygga parkeringsplatser, gångyta, belysning, gröna växter samt ledningsdragning för VA och El. Total tomtyta ca 2800 m2.
Totalombyggnad av 40/20 kV-station i Dorotea
Totalombygnad av 40/20 kV-station.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Fiberutbyggnad i Trångsviken, Krokom
Avser fiberutbyggnad i Trångsviken i Krokom
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Utbyggnad av fibernätet i Ragunda kommun
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till och i Borgvattnet-Fullsjön i Ragunda kommun.
Utbyggnad av fibernätet i Ragunda kommun
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till och i Ragunda Östra och omfattar projektering tillståndsarbeten och mark- och fiberarbeten. Upphandlingen är indelad i två delområden: Delområde 1: Hammarstrand-Västeråsen Delområde 2: Hammarstrand-Överböle Anbud kan lämnas på en del eller båda delarna.
Renovering av liftsystem Litsbacken, Östersunds kommun
Avser modernisering och renovering av den befintliga släpliften i Litsbacken. Liftsystemet ska uppdateras till modern standard för att förenkla start, stopp och drift av systemet.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Reservkraftanläggning till äldreboende i Strömsunds kommun
Avser ny reservkraftsanlägg till fastigheten Forsgården och Levinsgården i Gäddede i Strömsunds kommun. Arbetet omfattar även markarbeten.
Underhåll av bro över Faxån vid Smedsåsen
Betongreparationer, fyll under bron.
Underhåll av bro över Indalsälven vid Kattstrupeforsen
Förstärkningsarbeten, betongreparation.
Nybyggnad av gärdesgård i Härjedalen
Omfattningen är cirka 550 meter på fäbodvallen Nyvallen, Hede samt cirka 467 meter i Hammarvallen och cirka 290 m i Bodrösta inom Hamrafjällets naturreservat.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Nybyggnad av helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av campingplats i Åre
Nybyggnad av husvagnscamping.
Ombyggnad av parkeringsplats i Åre
Ombyggnad av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åre
Marklov för anläggande av bullervall och infartsväg.
Ombyggnad av markanläggning i Krokom
Marklov för schaktning.
Upphandling av reservkraftscontainer Lillhärdal, Sveg
Skalskyddad reservkraftscontainer för försörjning av el (reservkraft).
Utvändigt underhåll av nätstation i Östersund
Bygglov för fasadändring av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Rätan
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av plank i Östersund
Bygglov för nybyggnad av plank/staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Bräcke
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Sveg
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av värmestuga i Östersund
Bygglov nybyggnad av värmestuga.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad markstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Bräcke
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov och rivningslov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Ragunda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ragunda
Ansökan om bygglov nybyggnad nätstation n155826 tuvmyråsen.
Nybyggnad av nätstation i Ragunda
Ansökan om bygglov nätstation.
Tillbyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om förhandsbesked för utökning av befintlig transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.