Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (3)
Krokom (3)
Ragunda (0)
Åre (5)
Östersund (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Bräcke
Tillstånd har beviljats för 15 turbiner med en installerad effekt på totalt 105 MW. Vindkraftspark Fasikan, vid Ås-Långmyrberget, ligger ca 15 km söder om Bräcke. Tillstånd har också getts att bygga en ny 145kV kraftledning mellan transformatorstationen i Ånge och Fasikan för att kunna överföra den förnybara energi som parken ska producera.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Nybyggnad pumpstation.
Anläggande av ny cirkulationsplats, vägar och dagvattenlösningar i Östersund
Avser nybyggnation av: • Cirkulationsplats med anslutande vägar, inklusive väg mellan Körfältsvägen och ny cirkulationsplats. • Tillhörande anläggningsdelar och dagvattenlösningar. • Bullerplank. Objektet är beläget vid norra Odenskog, mellan trafikplats Odenskog E14/E45 och Lillänge.
Rasering och nedgrävning av luftledning i Lit, Östersund
Entreprenören ska bygga om LL14 och LL16 som är, dessa ligger vid Lit (ca 3 mil utanför Östersund). Luftledningen ska grävas ner och sedan raseras. Jämtkraft Elnät kommer bygga en ny fördelningsstation i Lit och befintlig 40 kV friledning byggs om. I samband med detta har beslut tagits att även bygga bort dagens befintliga blanktrådsnät (10kV) och ersätta detta med markförlagd kabel & markstationer.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Trumbyte och miljöåtgärder fisk i Jämtlands län
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder. V6723 Kuskälbäcken väg 84 och V6281 vid bäck mot Anviksjön väg 568.
Beläggning av väg 344 och 345 i Strömsunds kommun
Väg 344 Edefors-Vsk Borgvattnet, väg 344 Sikås-Vsk E45 och väg 345 Stamsele-länsgräns. Infräsning, justering, slitlager, beläggning halvvarmt.
Ombyggnad av station i Olingan och Gräsmark
Olingan och Gräsmark SC-stationer CL26.
Ny fjärrvärmeledning mellan Östersund - Frösön
Utförandeentreprenaden omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2024 - november 2024.
Miljö/geoundersökning inför kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs
Miljö/geoprovtagning, fältinventering och analys inför kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Svenstavik
Rastplats vid Olstavägen i Svenstavik. Parkeringsplatser, handikapp-wc, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning.
Beläggning av väg E14 mellan Tångböle-Tullstation
Fräsning + slitlager, beläggning värme.
Kablifiering av luftledningar mellan LJD - Kesubron, Ljungdalen
Härjeåns Nät AB har för avsikt att kablifiera gammal 24 kV luftledning och 0,4 kV luftledning i och omkring Ljungdalens by och samtidigt skapa redundans för Ljungdalen. Man kommer också att åtgärda de problem med spänningsfall som man har haft på 0,4 kV nätet.
Ny hållplats i Östersund
Objektet avser nybyggnation av 2 väderskydd/busskurer, markarbeten, trädplantering, trappor/ramp samt övrig möblering. Åtgärder framför Jamtlis entré kan utföras som option. Avser: Östersundslänken Etapp 1
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen, etapp 2
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Nybyggnad av pumpstation i Lugnvik, Östersund
Uppförande av byggnad till pumpstation på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Tankbeläggning i Jämtlands- och Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y20 (väg 642 Sättna-Lövsätt, väg 742 Nyadal-Skullersta, väg 832 Vsk 825-Gallsätter, väg 1063 Fäbodsvedjan-Mattjäl, väg 1067 Ravesta-Täfteå, väg 90 Bollstabruk-Hällsjö och väg 1067 Täfteå-Vsk 1075) och beläggningsgrupp Z20 (väg 744 Vsk 755-Vsk 745, väg 745 Vsk 744-Aspånäset och E14 Järpen-Bro Staa).
Nybyggnad av parkeringshus i Åre
Nybyggnad av parkeringshus, etapp 1, på fastigheterna Totten 2:40, Totten 2:44 och Totten 2:3.
Anläggande av överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen, Etapp 2
Avser överföringsledningar för vatten och avlopp Ramundberget-Funäsdalen.
Leverans och installation av ny oljepanna vid värmevärk i Åre
Avser leverans av 1st oljepanna på 12 MW med tillhörande utrustning. Entreprenaden omfattar rivning av byggnadsdel och panna, om/tillbyggnad av byggnadsdel samt leverans, montage och driftsättning av all maskinutrustning samt erforderlig övervakningsutrustning inklusive elinstallation. I samband med byggnation av oljepanna ska rörsystemet byggas om.
Ny krosslinje på Lugnviksverket i Östersund
Schaktarbeten, gjutning av plattor och fundament samt förläggning av ledningar.
Projektörer för framtagande av förfrågningsunderlag för GCM-vägar i Jämtlands län
Omfattar totalt 6 GCM-vägar. Stationeringsort Östersund. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år för fortsatt framtagande av förfrågningsunderlag.
Kabling av luftledningsnät i Sikås, Strömsunds kommun
Detta projekt genomförs för att förstärka kapaciteten för nätet inom Sikås (Strömsunds kommun). 20 kV-luftledning i Sikås-området består av oisolerad luftledning FeAl med varierande ålder, från femtiotalet och framåt. Sikås är ett område som ofta är föremål för återinkoppling.
Nybyggnad av gc-väg i Åre
Anläggande av gc-väg på fastigheten åre-svedje 1:354, åre.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Nybyggnad av reningsverk Kluk 1:11.
Ombyggnad av luftledning i Strömsund
Luftledningsombyggnation 24kV i ny och befitlig sträckning Svensele-Inviken ca 10 km.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 4
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 3
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Tillbyggnad av maskinhall i Strömsund
Tillbyggnad av befintlig maskinhall samt installation av ny travers och traversbana.
Installation av reservkraftanläggning på en skola i Strömsund
Installation av Reservkraftsaggregat inkl erforderliga markarbeten.
Ny ersättningsväg vid plankorsning i Åre
Ersättningsväg i Såå mellan plankorsning Vestbergs väg och Bloms väg.
Montering av fallskydd i Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar i Region Mitt
Projektering och montering av fallskydd i Trafikverkets Kraftförsörjningsanläggningar i närområdet av Östersund, Duved, Mora.
Nybyggnad av bro över Lillån i Bergs kommun
Upphandlingen omfattar rivning av befintlig bro, markarbeten med omledning av Lillån i byggskedet samt anläggning av en rörbro över Lillån med tillhörande arbeten i Berg kommun.
Nybyggnad av vattenverk i Krokom
Avser nybyggnad av vattenverk i Häggsjövik om ca 18 m2.
Nybyggnad av nätstation 24/0,4kV, vid Gräfsåsen biogasanläggning i Östersund
Avser leverans av ny nätstation för 24/0,4kV med två transformatorer på vardera 800kVA inklusive lsp-skena/fördelningscentral.
Konvertering från olja till värmepump vid brandstation i Lit
Konvertering från olja till värmepump vid Väggarage Lit.
Ny reservkraftscontainer vid Stora Blåsjön i Strömsund
Strömsund Kommun upphandlar en (1) st. reservkraftscontainer för placering vid SOT-punkten i Stora Blåsjön, samt option på tillhörande serviceavtal.
Kulturmiljöspecialist till region Norra
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktstiden med upp till 1 år. Delområde 1 Jämtland och Västernorrland. Delområde 2 Västerbotten och Norrbotten.
Nybyggnad av vägbro i Sveg
Nybyggnad av friluftsbro där det tidigare varit en skoterbro.
Åsarne-österåsen 3:3
Avser uppsättning av stängsel 600 meter, vid Åsarne-österåsen 3:3,Rätansbyn 4:72. Skyddat objekt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).