Alla aktuella anläggningsprojekt i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (2)
Krokom (5)
Ragunda (1)
Åre (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Strömsund
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av rötgasanläggning i Östersund
Avser nybyggnad av rötgasanläggning.
Nybyggnad av biogasanläggning i Östersund
Nybyggnad biogasanläggning.
Ny- och ombyggnation av del av luftledning HL45, Östersund
Avser förnya 40kV ledningen mellan Änge FS och Rönnöfors FS och omfattar såväl ny- och ombyggnation av del av luftledning HL45. Total ny ledningslängd ca 27,1 km. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning 52 kV.
Om- och tillbyggnad av kontrollrum i Lugnvik
Om- och tillbyggnad av kontrollrum inne på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Åtgärdande av vandringshinder i Ragunda kommun
Trumma 6372 vid Sågbäcken på väg 773, trumma 6373 vid Drolbäcken på väg 344 samt trumma 5394 vid Bäckedalsbäcken på väg 344. Ecostreams Fisk, riktade miljöåtgärder.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Nybyggnad av reningsverk Kluk 1:11.
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen, etapp 1
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Nybyggnad av pumpstation i Ljusnedal
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Ombyggnad av väg 993 mellan Rossön-Grundsjö
Ombyggnad för framkomlighet året runt.
Anläggande av fibernät i Jämtland
Avser utförande av fiberentreprenadsarbeten inom Åre.
Fiberförläggning och installation i Ålsåsen, Krokom
Eltel handlar upp underentreprenörer gällande fiberförläggning och kundinstallation i Krokom Ålsåsen.
Fiberförläggning och installation i Lundsjön Gravbränna, Krokom
Eltel handlar upp underentreprenörer gällande fiberförläggning och kundinstallation i Krokom Lundsjön Gravbränna.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 2
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Nybyggnad av fjärrvärme, varmvatten och varmvattencirkulation på fastighet i Östersund
Avser anläggning av fjärrvärme-, varmvatten och varmvattencirkulationsledningar på Sollidenvägen 27-97 i Östersund.
Stängselbyte vid fördelningstation i Lugnvik, Östersund
Avser nytt stängsel vid fördelningsstationerna Lugnvik. Entreprenaden omfattar: • Markplanering inklusive nödvändig grundläggning och fundament • Jordlina längs nytt stängsel • Nytt stängsel med körgrindar och gånggrindar • Komplettering av marklinjenät • Rivning av befintligt stängsel • Dokumentation av levererad utrustning
Installation av reservkraftanläggning på en skola i Strömsund
Avser projektering, leverans och installation av nytt reservelverk samt ombyggnad av befintlig elanläggning vad gäller befintliga serviscentraler. Nya huvudledningar till befintliga elcentraler och reservkraftaggregat ska förläggas i rör i mark.
Fiberutbyggnad i Krokom Rensbodarna
Avser fiberförläggning och kundinstallation inom område Krokom Rensbodarna.
Nybyggnad av vattenverk i Krokom
Nybyggnad av vattenverk.
Ny hängbro äver Enan, Enafors, Åre
Avser en monterad hängbro över Enan, Enafors, Åre.
Beläggningsarbeten i Strömsund
Avser beläggningsarbeten på ÅVC Liden i Strömsund.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Pilgrimstad, Etapp 2
Avser vädersäkra nätet i Pilgrimstad. Projektet är uppdelat i två etapper Värviken och Anviken. Etapp 1 finns på projekt ID 2177207.
Nybyggnad av va-ledning i Ånge
Nybyggnad av ett vattenverk för att förse gymnasieskolan med vatten.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Åre
Fasadändring (byte av färg) av bilglasverkstad på fastigheten björnänge 3:60, åre.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).