Alla aktuella anläggningsprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av damm i Burvattnet, Åre
Avser upprustning och renovering av damm med bla renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintligt fiskväg.
Sanering av förorenad mark i Järpen
Sanering av mark efter gammal träindustri på Järpens industriområde i Åre kommun. Åtgärderna ska utföras under år 2021 och 2022. Projektörer: PSWAB Structor Norr AB WSP Sverige AB
Nybyggnad av panncentral/värmeanläggning i Duved
Planer finns för ny panncentral/värmeanlägging med upplag/förråd och garage samt personalutrymmen.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering (30 st) och busshållsplats.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av 3 enbostadshus. på Storlien 1:283, Storlien 1:284 och Storlien 1:285.
Öppnande av bergtäkt i Åre kommun
Avser öppnande av bergtäkt med efterföljande krossning i Åre kommun.
Installation av laddstolpar för elbilar i Åre
Avser installation av laddstolpar för elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.