Alla aktuella anläggningsprojekt i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter.
Upprustning av damm i Burvattnet, Åre
Avser upprustning och renovering av damm med bla renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintligt fiskväg.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Nybyggnad av panncentral/värmeanläggning i Duved
Planer finns för ny panncentral/värmeanlägging med upplag/förråd och garage samt personalutrymmen.
Spårbyte i Storlien
Spårbyte vid Storliens bangård samt västerut. Två broar över Lilltävlan respektive Stortävlan ingår.
Ombyggnation av befintlig ledning, Strand – Järpen, Åre kommun
Avser ombyggnation av befintliga ledningen IL9S6 luftledningssträckan Strand – Järpen bef stolpnr 220 till 241, en sträcka på ca 4,6 km, Åre kommun.
Nybyggnad av campingplats i Åre
Nybyggnad av husvagnscamping.
Ombyggnad av parkeringsplats i Åre
Ombyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åre
Marklov för anläggande av bullervall och infartsväg.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Åre
Ny bomanläggning för GCM-väg samt stängsling.
Öppnande av bergtäkt i Åre kommun
Avser öppnande av bergtäkt med efterföljande krossning i Åre kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.