Alla aktuella anläggningsprojekt i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sveg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utbyggnad av 130 kV ställverk i Storåströmmen (SSND)
Projektet avser att förbättra matningen till områdena runt Storåströmmen (SSND) samt reservmatningen till Sveg med hänsyn till framtida elkvalitets krav genom att utöka befintligt 130 kV ställverk. Befintligt stängsel utökas. Utökning av befintlig kontrollutrustning ska även kompletteras i beställarens stationsbyggnad.
Utbyggnad av fiberoptisk nät i Härjedalens kommun
Avser anläggande av ortsammanbindande fibernät från Ytterhogdal till Överhogdal och Lillhärdal till Orrmo Östansjö.
Nybyggnad av va-ledning i Funäsdalen
Strandskyddsdispens för anläggande av va-ledningar.
Leverans och byte av 40/20 krafttransformator i Messlingen
Avser utbyte av befintlig transformator och leverans av ny 10MVA 40/20 transformator i Messlingen, Härjedalens kommun.
Nybyggnad av gärdesgård i Härjedalen
Omfattningen är cirka 550 meter på fäbodvallen Nyvallen, Hede samt cirka 467 meter i Hammarvallen och cirka 290 m i Bodrösta inom Hamrafjällets naturreservat.
Upphandling av reservkraftscontainer Lillhärdal, Sveg
Skalskyddad reservkraftscontainer för försörjning av el (reservkraft).
Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Sveg
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad markstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov och rivningslov, nybyggnad transformatorstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.