Alla aktuella anläggningsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Lugnvik, Östersund
Avser nybyggnad av ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme i Lugnvik, Östersund. De gamla pannorna kommer att finnas kvar som reservpannor. Det nya kraftvärmeverket är tänkt att placeras på samma område som den redan befintliga anläggningen i Lugnvik.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av biogasanläggning i Östersund
Nybyggnad biogasanläggning.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Nybyggnad pumpstation.
Integrerat brounderhåll i Jämtlands län
Förutbestämt underhåll + MUH-/Akuta åtgärder.
Om- och tillbyggnad av kontrollrum i Lugnvik
Om- och tillbyggnad av kontrollrum inne på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Nybyggnad av bussparkeringar i Östersund, etapp 4
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2022–2023. (Bussparkeringar).
Tankbeläggning i Jämtlands- och Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y20 (väg 642 Sättna-Lövsätt, väg 742 Nyadal-Skullersta, väg 832 Vsk 825-Gallsätter, väg 1063 Fäbodsvedjan-Mattjäl, väg 1067 Ravesta-Täfteå, väg 90 Bollstabruk-Hällsjö och väg 1067 Täfteå-Vsk 1075) och beläggningsgrupp Z20 (väg 744 Vsk 755-Vsk 745, väg 745 Vsk 744-Aspånäset och E14 Järpen-Bro Staa).
Nybyggnad av pumpstation i Lugnvik, Östersund
Uppförande av byggnad till pumpstation på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Anläggande av ny cirkulationsplats, vägar och dagvattenlösningar i Östersund
Avser nybyggnation av: • Cirkulationsplats med anslutande vägar, inklusive väg mellan Körfältsvägen och ny cirkulationsplats. • Tillhörande anläggningsdelar och dagvattenlösningar. • Bullerplank. Objektet är beläget vid norra Odenskog, mellan trafikplats Odenskog E14/E45 och Lillänge.
Nybyggnad av busstorg i Östersund
Avser nybyggnad av busstorg.
Ny fjärrvärmeledning mellan Östersund - Frösön
Utförandeentreprenaden omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2024 - november 2024.
Ny krosslinje på Lugnviksverket i Östersund
Schaktarbeten, gjutning av plattor och fundament samt förläggning av ledningar.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 2
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023-2024.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 3
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023–2024.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 3
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Ny hållplats m.m i Östersund, etapp 7
Avser nya hållplatser mellan Thoméegränd och Tullgatan. Entreprenaden omfattar markarbeten, trappor/ramp samt övrig möblering enligt förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund, etapp 1
Nybyggnad av pumpstation, Vattenverket 2.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund, etapp 2
Nybyggnad av pumpstation, Vattenverket 2.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund, etapp 3
Nybyggnad av pumpstation, Vattenverket 2.
Markberedning av fastighet i Torvalla, Östersund
Arbetet avser: Avverkning och slyröjning (ca 150 000 m2), Vegetationsavtagning och stubbrytning (ca 35 000 m3), Utskiftning av torv till extern deponi (ca 50 000 m3), Jordschakt till extern deponi (ca 80 000 m3), Fyllning med krossmaterial (ca 150 000 m3), Permanenta infartsvägar samt Inhägnad och grindar.
Konvertering från olja till värmepump vid brandstation i Lit
Konvertering från olja till värmepump vid Väggarage Lit.
Nybyggnad av väderskydd/busskurer i Östersund, etapp 5
Avser nybyggnad av åtta väderskydd/busskurer omfattar allt stål och övriga delar av väderskydd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).