Alla aktuella anläggningsprojekt i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av reningsverk i Östersund
Befintligt avloppsreningsverk (ARV) i Tandsbyn ska ersättas med ett nytt komplett reningsverk inom samma fastighet.
Byte av stationskontroll- och ventilationsutrustning i Östersund och Duved
Huvuddel 1: Duved omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar, bullerdämpande åtgärder. Färdigställt 22-12-01. Huvuddel 2: Östersund omformarstation, byte av stationskontroll- och ventilationsutrustningar. Färdigställt 2023-10-01.
Åtgärdande av vandringshinder i Jämtlands län
Byte av trummor på följande platser; Kungsbäcken väg E14, Stugutjärnsbäcken väg 726, Kvarnbäcken väg 546, Vildsjöbäcken mot Bensjöån väg 709, Stormyrdalsbäcken väg 709, Lakatjärnsbäcken väg 716, Harbäcken väg 320, Markusbäcken väg 549 samt Grindbäcken alt. Grindtjärnsbäcken väg 320.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Anläggande av fibernät för bredband på Frösön i Jämtland
Avser utförande av fiberentreprenadsarbeten inom Frösön landsbygd.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Östersund
Omfattar utbyte av 4 vägskyddsanläggningar varav en gc-väg; Tjalmargatan (Plk 44739), Källsprångsvägen (Plk 44757), Postgränd (Plk 44743) och Samuel Permansgatan (Plk 44744). Utbyte till modell ALEX.
Nyanläggning av överföringsledning i Östersunds kommun
Avser nyanläggning av en vattenledning i Storsjön, från Vallsundet på Frösön, via Genvalla, till Fannbyn. Installation i befintlig ventilkammare i Fannbyn byggs om. Total längd: ca 8200 m
Utbyggnad av VA-ledningar i Östersund
Avser VA-utbyggnad på Annersia, Östersund. Området som ska anslutas till kommunens allmänna VA-anläggning är inom landsväg 604/592 nära strandlinjen mellan Orrviken och Sörviken.
Nybyggnad av bussparkeringar i Östersund
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser och som ska byggas i sju etapper från 2022–2023. (Bussparkeringar).
Nybyggnad av bostadsmark i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön.
Rivning av ett TV- torn i Jämtlands län
Avser rivning av ett 70m högt betongtorn(gammalt TV torn), med en 20m hög stålmast på toppen Tornet är ca 7m i diameter Rasering av utrustning inne i tornet, såsom el/teleutrustning, hiss, transformator, stolar, bord m.m. Sanering och borttransport av farligt avfall, såsom asbest, PCB och PAH i plattor, väggfärg golvmattor m.m.
Nybyggnad av vattenverk i Häggenås, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av vattenverk intill befintlig reservoar inklusive utrustning för avhärdning och desinficering av råvattnet. Ledningsarbeten i mark har utförts av beställaren.
Utförande av nedkabling, Östersunds kommun
Detta projekt genomförs för att vädersäkra nätet i Norderåsen.
Ramavtal grävmaskintjänster, Länsstyrelsen i Jämtlands Län
Avtalstid:2022-03-15 - 2024-02-28 Option:2024-02-29 - 2025-02-27 Option:2025-02-28 - 2026-02-27
Vattenvårdande åtgärder, Svenstavik, Jämtlands län
Avser vattenvårdande åtgärder längs med sträckorna på båda sidorna av Sölvbacka strömmar samt Ljunghålet. En sammanlagd sträcka av cirka 9 kilometer vattendragssträcka.
Rivning av brygga och plank i Östersund
Rivning av olovligt byggd brygga och plank på fastigheten Näs-Viken 1:12 i Östersunds kommun, belägen vid sjön Näkten.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).