Alla aktuella anläggningsprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av kablar på Strömsundsbron
Drygt 330 m lång kabelbro över Ströms Vattudal. Byte av 15 st kablar på Strömsundsbron, E45, med 4 st delkablar per kabel totalt 60 st kablar. Bytes på grund av uppkommen korrosion och skador på befintliga kablar.
Ombyggnad för reservmatning i Strömsund
Nya 40 kV-apparater till ledningsfack samt två nya 40/20 kV-transformatorer.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Ny ledning 40 kV Hoting-Dorotea
40 kV Hoting-Dorotea ny ledning.
Totalombyggnad av 40/20 kV-station i Dorotea
Totalombygnad av 40/20 kV-station.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Reservkraftanläggning till äldreboende i Strömsunds kommun
Avser ny reservkraftsanlägg till fastigheten Forsgården och Levinsgården i Gäddede i Strömsunds kommun. Arbetet omfattar även markarbeten.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Nybyggnad av helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av transformatorstation i Strömsund
Ansökan om förhandsbesked för utökning av befintlig transformatorstation.
Besiktning och geoteknisk undersökning i naturreservat, Jämtlands län
Avser besiktning och geoteknisk undersökning av nuvarande utkiksplats då den idag visar tendenser till sprickbildning och erosion. Besiktning av bergets hållfasthet för eventuellt ett "utkiksdäck". Geoteknisk undersökning av resterande kanjon mellan utkiksplatsen och fram till existerande bro.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.