Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 159 st.

Kontaktledningsupprustning sträckan Mellansel-Vännäs
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd ca 1399 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad väg E14 mellan Blåberget-Matfors
E14 delsträcka 2 Blåberget-Matfors, 7,8 km, 2+1 i befintlig sträckning. Mötesseparering.
Kapacitetshöjande åtägrder på järnväg mellan Sundsvall-Ånge
12 plankorsningar förses med helbom. Hastighetshöjande åtgärder.
Ombyggnad väg E14 mellan Matfors-Stöde
E14 delsträcka 3 Matfors-Stöde, 20 km, 2+1 i befintlig sträckning.
Ombyggnad av väg 86 delen Silje-Kovland
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ombyggnad av befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelbana. Åtgärder för ras/skred.
Spår- och växelbyte samt hastighetshöjande åtgärder mellan Ånge-Östersund
Signalförbättringar, 4 plankorsningar förses med helbom, 200 m nytt spår samt växlar.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser om- och utbyggnad av Utsprångskajen.
Ombyggnad av E14 mellan Ånge-Bräcke
Ca 3 mil lång sträcka, ombyggnad från tvåfältsväg till mötesfri väg.
Mark och BEST-arbeten vid Sundsvalls bangård
Opto 2.0 Sundsvall-Töva ingår.
Drift och underhåll av Högakustenbron och Sundsvallsbron
Drift och underhållskontrakt för Högakustenbron och Sundsvallsbron för åren 2025-2029.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Veckefjärden
Åtgärder för att minimera risken för skred.
Vägmarkeringar inom Västernorrlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad station i Sollefteå
P1091 130kV VABT-NABN Vaberget
Ombyggnad station i Sollefteå
P1091 VABT Vaberget.
Nytt 10kV o 40KV stlv o nollpkt i Kramfors
HAMM Hammar Nytt 10kV o 40KV stlv o nollpkt.
Ombyggnad station i Sollefteå
P1091 NABN Näsbränna koppl. Stn.
Påbyggnad av bostäder på galleria i Örnsköldsvik
Avser påbyggnad av galleria med nya bostäder.
Utbyggnad av brädgård i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Tillbyggnad och renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad och renovering av skola.
Renovering och tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering och tillbyggnad av skola.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen med en bassäng som är ca 25x12,5m, läktare, byte av ventilation samt gångutrymme.
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpskyttegatan.
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder mot ras/skred.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbyggnad av förskola.
Fasadarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra fasadarbete samt isolera.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Ombyggnad och nya balkonger på fastighet i Härnösand
Planen innefattar nya balkonger, terrass och takkupor på befintlig byggnad för att göra fastigheten bättre lämpad till bostäder om 3 våningar och blandad funktion i bottenplan.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Centrumåtgärder längs väg 684 i Söråker
1,4 km gc-väg längs Centrumvägen mot Klingerfjärden, ny belysning, upprustning trottoar, cirkulationsplats i korsningen ICA/Folkets hus, nya gångpassager över Centrumvägen, ombyggnad busshållplatser mm.
Inspektion av storbroar i Norra regionen
Inspektion på stora broar under åren 2025-2030. Omfattar Högakustenbron, Strömsundsbron, Pajalabron och Kolbäckbron.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Bjästa, Gållnäs, Holmsund, Holmån, Mellansel och Skorped.
Ny 40kV ledning i Sollefteå
40kV Ny ledning NAAR-EDSX.
Beläggning av väg 718 och 1035 i Jämtlands län
Väg 718/983 mellan Junsele-Bergsjöån samt väg 1035 mellan Långsele (Höglandsågen)-Bergsjöån.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera fjärrvärme.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning till boende för äldre i Kramfors
Projektet avser ombyggnad av Magistern 1 i Kramfors. Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Utökning av verksamhet i Härnösand
Möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende. Ca 60-65 platser.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Renovering putsfasad på Bjärtrå kyrka
Avser renovering och avfärgning av putsfasad på Bjärtrå kyrka.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell med 97 rum.
Tillbyggnad av affärshus i Härnösand
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av väg 86 mellan Kovland-Kävsta
Bärighetsåtgärder, BK4.
Ombyggnad av E14 i Sundsvall
Cirkulationsplatser och korsningar.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Ny detaljplan för att möjliggöra för lägenheter i en del av en byggnad mot Skeppsbron. Verksamheter som restaurang och butikslokal ska fortsättningsvis finnas kvar i byggnaden och tillåtas i den nya detaljplanen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av församlingshem, med mötesrum, kontor, korridor och kök, fasadändring, byta fönster mot dörr, gene 8:1.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Leverans och installation av reservkraft i Grönsta och Allsta, Sundsvall Vatten AB
Entreprenaden omfattar Leverans och all installation av reservkraft i container. Även åtgärder i befintliga lågspänningsställverk ingår.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Byte av hiss av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av hiss, kommer att bytas 1 hiss vartannat år. Sammanlagt 6 st hissar.
Ombyggnad av bro över Hädanbergsån vid Hädanberg
Bärighetshöjande åtgärder (BK4). Bron ligger 2,5 km sv Hädanberg.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Björnsjö
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över järnväg vid Lännäs
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Fuskängsån vid Slättmon
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Ljustorpsån söder om Sanna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Liden
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E4 vid Kammartjärn
Öppningen i det befintliga mitträcket byggs ihop och förlängs.
Reparation av järnvägsbro vid Aspen
Reparation av betongtråg.
Ombyggnad av bro över Gimån vid Torpshammar
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Getterån vid Gammelbodarna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Roggån vid Västervallsta
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).