Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sollefteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad vid Sundsvalls resecentrum och personbangård
Mark och plattformsarbeten. Nya perronger och passage över spåren.
Basunderhåll av järnvägsanläggning mellan Långsele-Vännäs samt Botniabanan inkl. tvärbanor
6 års kontraktstid, option på ev förlängning med upp till 1 år.
Ombyggnad väg E14 mellan Blåberget-Matfors
E14 delsträcka 2 Blåberget-Matfors, 7,8 km, 2+1 i befintlig sträckning. Mötesseparering.
Ombyggnad väg E14 mellan Matfors-Stöde
E14 delsträcka 3 Matfors-Stöde, 20 km, 2+1 i befintlig sträckning.
Ombyggnad av väg 86 delen Silje-Kovland
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ombyggnad av befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelbana. Åtgärder för ras/skred.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg-Forsmo
Sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 km). Förstärkning av väg och slänter samt uträtning av kurvor.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sundsvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan mellan Ånge-Östersund
Hastighetshöjande ATC-åtgärder samt ombyggnad till ESIK (enkelspår, samtidig infart, kort station) i Pilgrimstad, Ope samt Stavre. Plankorsningsåtgärder.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser om- och utbyggnad av Utsprångskajen.
Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Långsele
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft.
Renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering av skola.
Utbyggnad av brädgård i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Ny växel samt åtgärdande av plankorsningar i Sundsvall
Ny växel på Västra station, åtgärdande av plankorsningar vid Nybrogatan, Nordstrandsvägen och Fälldinsväg.
Tillbyggnad och renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad och renovering av skola.
Ombyggnad fd skola till kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar. Beställare=Fastighetsägare
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpskyttegatan.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av förskola, 2-3 avd. Projektörer upphandlas troligen via ramavtal.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för lager och lastkaj.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Mittbanan/Ånge
Omfattar Parteboda, Ed, Byn, Viskavik och Brädgårdsvägen. Utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Beläggning av väg 718 och 1035 i Jämtlands län
Väg 718/983 mellan Junsele-Bergsjöån samt väg 1035 mellan Långsele (Höglandsågen)-Bergsjöån.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Avser väsentlig ändring av brandskydd och bärande konstruktion i församlingsgård.
Utökning av verksamhet i Härnösand
Möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende. Ca 60-65 platser.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen med en bassäng som är ca 25x12,5m, läktare samt gångutrymme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av kontor till lägenheter.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Klimatåtgärder längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Nya betongmadrasser ca 1500 m2 samt montering av nya plattor jordspikar. Utbyte av trumma.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Centrumåtgärder längs väg 684 i Söråker
Gång- och cykelväg samt upprustning längs Centrumvägen genom centrala Söråker. Ca 1,4 km lång sträcka. Cirkulationsplats, säkrare gångpassager.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av församlingshem, med mötesrum, kontor, korridor och kök, fasadändring, byta fönster mot dörr, gene 8:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Ombyggnad av E14 i Sundsvall
Cirkulationsplatser och korsningar, ev cykelbana.
Utökad byggrätt av fastighet i Härnösand
Planen avser att undersöka möjligheterna att bygga ny kontorsdel på fastigheten samt att modernisera planbestämmelserna.
Ombyggnad av väg 86 mellan Kovland-Kävsta
Bärighetsåtgärder, BK4.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser tillskapande av bussficka och busshållplats.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser om- och tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad från från arbetslokal till 4st lägenheter.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av bussplats, gångpassage och beläggningar.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Ombyggnad av bro över Roggån vid Västervallsta
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Getterån vid Gammelbodarna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Liden
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Fuskängsån vid Slättmon
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Ljustorpsån söder om Sanna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Hädanbergsån vid Hädanberg
Bärighetshöjande åtgärder (BK4). Bron ligger 2,5 km sv Hädanberg.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Lännäs
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Järkvissle
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Gimån vid Torpshammar
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Renovering av skola i Stöde
Avser renovering av skola samt installation av bergvärme.
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder.
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Ombyggnad av väg 839 i Gåsnäs
Riskreduktion, klimatsäkring.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Björnsjö
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Renovering av puts på Nora kyrka
Planer finns att renovera putsfasaden på Nora Kyrka.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar till brand/säkerhetsdörrar.
Om el nybyggnad av skatepark i Kramfors
Om- eller nybyggnad av skatepark i Kramfors.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).