Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad väg E14 mellan Blåberget-Matfors
E14 delsträcka 2 Blåberget-Matfors, 7,8 km, 2+1 i befintlig sträckning. Mötesseparering.
Ombyggnad väg E14 mellan Matfors-Stöde
E14 delsträcka 3 Matfors-Stöde, 20 km, 2+1 i befintlig sträckning.
Ombyggnad av väg 86 delen Silje-Kovland
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ombyggnad av befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelbana. Åtgärder för ras/skred.
Mark och BEST-arbeten vid Sundsvalls bangård
Opto 2.0 Sundsvall-Töva ingår.
Vägmarkeringar inom Västernorrlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Drift och underhåll av Högakustenbron och Sundsvallsbron
Drift och underhållskontrakt för Högakustenbron och Sundsvallsbron för åren 2025-2029.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbyggnad av förskola.
Fasadarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra fasadarbete samt isolera.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera fjärrvärme.
Modernisering av badhus i Matfors
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Matforsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Om- & tillbyggnad av förskola, 4-6 avd.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende. Ca 60-65 platser.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Ombyggnad av väg 86 mellan Kovland-Kävsta
Bärighetsåtgärder, BK4.
Ombyggnad av E14 i Sundsvall
Cirkulationsplatser och korsningar.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av fönster på flerbostadshus.
Leverans och installation av reservkraft i Grönsta och Allsta, Sundsvall Vatten AB
Entreprenaden omfattar Leverans och all installation av reservkraft i container. Även åtgärder i befintliga lågspänningsställverk ingår.
Byte av hiss av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av hiss, kommer att bytas 1 hiss vartannat år. Sammanlagt 6 st hissar.
Uppgradering av hissar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte/uppgradering av 5 hissar.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Tillbyggnad av lager till affärshus.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Järkvissle
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Liden
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Underhåll av järnvägsbro vid Vaplebäcken
Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga mm. Flytt av ledningar.
Renovering av skola i Stöde
Avser renovering av skola samt installation av bergvärme.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av dörrar till brand/säkerhetsdörrar.
Ombyggnad av parkering i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar, belysning samt motorvärmare och breddning av parkering.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola - cirkelskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från pizzeria till tre lägenheter.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Ombyggnad till café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att installera solceller på flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining i flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Byte av elsystem/elsanering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av all el samt säkringsskåp.
Hissrenovering/byte i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att renovera 5 hissar samt byta ut 2 hissar.
Byte av tak på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av tak.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för spolning av stammar.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för renovering av fasad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger, hus d, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger, hus e Blocket 22,23.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att byta ut entrédörrar, ca 15 st.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.
Byte av ytterdörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av ytterdörrar.
Målning av carportar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av 6 carportlängor med av 60 platser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).