Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser om- och utbyggnad av Utsprångskajen.
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpskyttegatan.
Ombyggnad och nya balkonger på fastighet i Härnösand
Planen innefattar nya balkonger, terrass och takkupor på befintlig byggnad för att göra fastigheten bättre lämpad till bostäder om 3 våningar och blandad funktion i bottenplan.
Utökning av verksamhet i Härnösand
Möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 10 meter.
Installation av maskiner vid avloppsreningsverk i Härnösand
Kattastrand ARV ska genomgå en ombyggnation innefattande installation av trumfilter för primärfiltrering, ombyggnation av aktivslamprocess till MBBR och installation av skivfilter som efterpolering.
Tillbyggnad av affärshus i Härnösand
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell med 97 rum.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Ny detaljplan för att möjliggöra för lägenheter i en del av en byggnad mot Skeppsbron. Verksamheter som restaurang och butikslokal ska fortsättningsvis finnas kvar i byggnaden och tillåtas i den nya detaljplanen.
Ombyggnad av bro över Ljustorpsån söder om Sanna
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E4 vid Kammartjärn
Öppningen i det befintliga mitträcket byggs ihop och förlängs.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Härnösand
Härnösandshus avser att installera värmeåtervinning för Plinten 12 i Härnösand. I denna entreprenad ingår installation av värmeåtervinning i huskropparna A-D. Värmeåtervinning via frånluft. 4 st. nya frånluftsbatterier och fläktar på yttertak.
Byte av fönster på flerbostadshus i Härnösand
Planer finns att byta fönster på flerbostadshus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Härnösand
Avser installation av solceller på tak.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Härnösand
Avser balkongrenovering på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Härnösand
OVK besiktning i flerbostadshus.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns att asfaltera en parkering vid flerbostadshus.
Byte av entrédörrar/ytterdörrar på flerbostadshus i Härnösand
Avser byte av entrédörrar/ytterdörrar (3st) på flerbostadshus i Härnösand.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).