Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Mellansel-Vännäs
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Tillbyggnad och renovering av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad och renovering av skola, bibliotek, mötesplats för seniorer samt simhall.
Renovering och tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Avser renovering och tillbyggnad av skola.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Veckefjärden
Åtgärder för att minimera risken för skred.
Påbyggnad av bostäder på galleria i Örnsköldsvik
Avser påbyggnad av galleria med nya bostäder.
Renovering av skola i Örnsköldsvik
Renoveringar av skola.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen med en bassäng som är ca 25x12,5m, läktare, byte av ventilation samt gångutrymme.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Ombyggnad av butiksdel och brädgård i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, brädgård samt drive-in.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Bjästa, Gållnäs, Holmsund, Holmån, Mellansel och Skorped.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Plankorsningsåtgärder i Gottne
Vägskyddsanläggning med ALEX-teknik, XELA. Bandel 129, ca km 741+715.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Ny kombibrännare till Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Denna leverans omfattar utbyte av befintlig kombibrännare som finns installerad i kraftvärmeverket Hörneborgsverket. Efter utbyte ska ny/a kombibrännare kunna hantera metanolvatten (Higher Alcohols), biogas och syngas (Residual Gases).
Ombyggnad av bro över järnväg vid Björnsjö
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Ombyggnad av bro över Hädanbergsån vid Hädanberg
Bärighetshöjande åtgärder (BK4). Bron ligger 2,5 km sv Hädanberg.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Lännäs
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Flytt av anslutning till virkesterminal i Gideåbacka
Flytt av anslutning 250 m västerut.
Ny vattenrutschbana till Paradisbadet i Örnsköldsvik
Objektet avser projektering, leverans och montage av ny vattenrutschbana.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen E4/Tjärnvägen i Bjästa
Uppsättning av mitträcke, målning av spärrlinje och omskyltning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).