Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny tunnel genom Kolmårdsbranten
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 6 km.
Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende.
Ombyggnad av driftsplats i Kimstad
Järnväg, nytt stängsel samt kameraövervakning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E4 sträckan Krokek-Kolmården
Mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder, passager för oskyddade trafikanter, tillgänglighetsanpassning av hållplatser, gånganslutningar mm.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Till alt nybyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad av skolan i 2 plan.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Ombyggnad till bostäder eller centrumverksamheter i Mjölby
Möjliggöra såväl bostäder som centrumverksamheter som t.ex. kontor eller hotell.
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Till alt nybyggnad av förskola i Linköping
Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av skola och förskola i två plan, vilket kräver andra byggnadshöjder än vad gällande detaljplaner medger.
Anpassning och ombyggnad av apassat gymnasium i Norrköping
Rot projekt på särskilt gymnasium i Norrköping
Renovering av äldreboende i Norrköping
Möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Ännu oklart vilka adresser i denna etapp. Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 2
I denna etapp är det Målgränd 9-13 Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av källare till 6-8 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Upprustning av brandstationen i Åby
Intill Konsumvägens södra sida står Åbys före detta brandstation. Byggnaden rustas upp och får ett nytt innehåll, till exempel aktivitetslokaler, café, restaurang eller museum
Renovering av kaj i Linköping etapp 6-8
Etapper av Stångåns kaj som skall renoveras.
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av gata i Linköping
Ombyggnad av Repslagaregatan
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola.
Ombyggnad av bostäder, handel och kontor i Valdemarsvik
Ombyggnad av bostäder, handel och kontor
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Byte av överhettare vid panna 5, Gärstadsverket i Linköping
Projektet omfattar byte av delar av överhettaren i panna 5 på Gärstadverket i Linköping. Entreprenaden omfattar demontering av befintliga överhettardelar som ska bytas samt komplett montage inklusive provtryckning. Entreprenaden omfattar även konstruktion, tillverkning, montage. Pannan eldas med avfall och arbetet är planerat att genomföras i samband med revisionen sommaren 2022 någon gång under perioden maj-augusti.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Drottningbron-Tinnerbäcken (N)
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 5
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Ombyggnad av skolkök i Valdemarsvik
Ombyggnation av skolkök
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ev stambyte och byte av dörrar
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Sidoområdesåtgärder längs väg 51 mellan Svennevad-Finspång
Sidoområdesåtgärder på båda sidor av en 50 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg i Valdemarsvik
Anpassning av in- och utfarter till Borgsområdet.
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Utbyggnad av gata och gc-väg i Finspång
Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg
Utbyggnad av fjärrvärme i Ydre kommun
I hopkoppling med befintligt fjärrvärmeverk
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Linköping
Ombyggnad av lekplats
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.