Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Basunderhåll av Länsbanorna i Östergötland
Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare.
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Utbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Linköping
Utbyggnad av skolan i 2 plan och 1 ny idrottshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Ombyggnad av driftsplats i Kimstad
Järnväg, nytt stängsel samt kameraövervakning.
Ombyggand av luftledning i Östergötland
FL1 S1-3, FL6 S1-2 vid Göta kanal Anpassning luftledning 400 kv
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E4 sträckan Krokek-Kolmården
Mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder, passager för oskyddade trafikanter, tillgänglighetsanpassning av hållplatser, gånganslutningar mm.
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Anpassning och ombyggnad av apassat gymnasium i Norrköping
Rot projekt på särskilt gymnasium i Norrköping
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Utbyggnad av LSS boende i Motala
Tillskapande av 30 nya platser inom särskilt boende för äldre genom tillbyggnad av Åkervallen
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Ombyggnad av skola i Norrköping
Förhandsbesked för ändrad användning av förskola/skola.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Ombyggnad av E4 vid rastplats Herrbeta
Flytt av E4 mm, Ostlänken.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Renovering av kaj i Linköping etapp 5
Stångån renovering kaj Tullbron-Stångebrobron (M)
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av Bergets förskola.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderköping
Tillbyggnad och fasadändring - livsmedelsbutik.
Terrassering/sluttäckning av avfallsanläggning i Motala etapp 5
Sluttäckninga av Tuddarps gamla deponi. Arbetet sker i olika etapper och beräknas pågå i omgångar till och med år 2039.
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Rivning av affärsbyggnad i Skänninge
Rivning av gamla Coop inför nybyggnation av flerbostadshus
Utbyggnad av gata mm i Norrköping
Förlängning av Lenningsgatan ut till Linköpingsvägen.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Ombyggnad dubbel 40 kV Krokek
KROK - Krokek, dubbel 40 kV-anslutning.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Renovering av kaj i Linköping etapp 6
Stångån, Renovering kaj Tullbron (L)
Ombyggnad av väg i Valdemarsvik
Anpassning av in- och utfarter till Borgsområdet.
Ombyggnad av park i Norrköping
Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Ombyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Ombyggnad av befintlig lokal
Utbyggnad av gata och gc-väg i Finspång
Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg
Utveckling av friluftsområde i Motala
Utveckling av friluftsområdet vid Charlottenborg
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontorsbyggnad till skollokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Linköping
Ombyggnad av lekplats
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.