Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny tunnel genom Kolmårdsbranten
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 8 km. Servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Ombyggnad av anstalt till bostäder mm i Norrköping
Ide finns att bygga om fd fängelse till bostäder 100-300 st lägenheter.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Ombyggnad till äldreboende i Norrköping
Avser ombyggnation av äldreboende.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende. cirka 200 nya bostäder och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Anpassning/tillbyggnad av skola
Nytt 130 kV stv ny kontrollutr i Norrköping
TRIA Triangeln Nytt 130 kV stv ny kontrollutr.
Spårbyte samt ballastrening mellan Fiskeby-Kimstad
Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805 - 200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964.
Påbyggnad av logistik och lagerlokaler i Händelö
Möjliggöra en utökning av tillåten byggnadshöjd från nuvarande sju meter till tolv meter. Det är tänkt att skapa moderna och effektiva logistik- och lagerlokaler som kräver en invändig frihöjd om 11,7 meter inom fastigheten.
Ombyggnad till bostäder i Norrköping
Omvandling av fastighet till bostäder
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Tillbyggnad av förskola i Kolmården
Tillbyggnad med 2 avd och mottagningskök
Ombyggnad av hotell i Norrköping etapp 1
Lobby, lounge, bar och restaurang kommer att flyttas ut, längs hela fasaden mot Vattengränden. De nuvarande garagenedfarterna tas bort och så även garagen i källarvåningen. Med stora glaspartier i gatuplan vill ägarna att Norrköpingsborna ska lockas av restaurangen – samt den nya spa-avdelningen som ska byggas. I denna del kommer ett hotell-spa att byggas och källarvåningen kommer att grävas ur nedåt och inrymma en konferensdel ihop med fler källarutrymmen under resten av huset. I stället för fönster mot bostadshuset får spa-delen betongglas
Ombyggnad av hotell i Norrköping etapp 2
Lobby, lounge, bar och restaurang kommer att flyttas ut, längs hela fasaden mot Vattengränden. De nuvarande garagenedfarterna tas bort och så även garagen i källarvåningen. Med stora glaspartier i gatuplan vill ägarna att Norrköpingsborna ska lockas av restaurangen – samt den nya spa-avdelningen som ska byggas. I denna del kommer ett hotell-spa att byggas och källarvåningen kommer att grävas ur nedåt och inrymma en konferensdel ihop med fler källarutrymmen under resten av huset. I stället för fönster mot bostadshuset får spa-delen betongglas
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus där man kommer att byta ut fönster, entrépartier, insättning av port, plåtarbeten, underhåll av uteplatser samt balkonger.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Ombyggnad av biologisk kväverening vid Slottshagens ARV i Norrköping
I framtiden vid 250 000 pe, beräknas det att kvävereningen och efterpolering behöver kunna ta emot 6 000 m³/h, klara en större belastning samtidigt som utsläppskraven skärps. Därför behöver kvävereningen och efterpolering på Slottshagens reningsverk designas och byggas om.
Ombyggnad av gata mm i Norrköping etapp 3
Ombyggnad av Garvaregatan, Bredgatan och Västgötegatan. Lite torgytor mm
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ombyggnad av befintliga lokaler till förskola.
Ombyggnad av bostäder i Norrköping
Möjliggöra användning som bostad och att skapa en större byggrätt. Idag används fastigheten som hotell.
VA arbeten mm i Skarphagen
Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Installation av solceller på flerbostadshus i Norrköping
Avser installation av solceller och åtgärder på tak.
Ny spårvagnstvätt till tvätthall i Norrköping
Avser leverans och installationer av ny tvättmaskin, inklusive spillvattenåtervinningsanläggning och reningsanläggning för spillvatten från tvätt, Tvätt utrustning placeras i tvätthall 171. Pump och reningsutrustning placeras i teknikrum 168.
Ombyggnad av samlingslokal i Vikbolandet
Ombyggnad av befintlig samlingslokal samt inredning av vind på övre plan
Ut och invändig renovering av flerbostadshus i Norrköping
Byte och renovering av fönster och dörrar.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Norrköping
Byte av fönster i 17 lägenheter
Renovering av staket runt kyrkogård i Norrköping
Järnstaket, kommer att utföras etappvis under 4 års tid.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norrköping
Puts och målning av fasad.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).