Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 5
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Utbyggnad av biogasanläggning i Linköping
Utbyggnad av befintlig biogasanläggning.
Utbyggnad av universitetssjukhuset mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Utbyggnad av skola i Tannefors etapp 2
Utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler/kontor på 5 000 till 7 000 kvadratmeter
Ombyggnad av skola i Linköping
Ombyggnad av skolan i 2 plan
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Lasarettsgatan
Ombyggnad av gator i Linköping
Ågatan,(Platensgatan-Gråbrödragatan), Platensgatan (Kungsgatan-Ågatan)
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Renovering/ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus, Linköping
Projektet omfattar 10 st bostadshus med totalt 52 befintliga lägenheter med renovering av kök och badrum samt ytskiktrenovering, nya el och vvs-installationer, renovering av tvättstugor, nya lägenhetsförråd i källare.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping
Projektet omfattar totalt 96 lägenheter i 3 fastigheter varav 62 st badrum ska renoveras och samtliga avloppen i fastigheten relinas.
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 3
Rot renovering av flerbostadshus
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Omfattar 6 stycken ALEX-anläggningar. Bestorp norra, Bonäsvägen, Bestorp, Karlstorpsvägen, Ydregatan och Karlsberg.
Våtrumsrenovering i studentlägenheter i Linköping
Avser renovering av 139 våtrum för Studentbostäder. Enheterna är fördelade på korridorsrum och mindre lägenheter. Projektet kommer löpa under år 2023 och år 2024.
Om- eller nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Rivning samt nybyggnad av kyrkcentrum/församlingshem i Linköping
Rivning av församlingshem samt nybyggnad av kylcentrum.
Upprustning av park i Skäggetorp
Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser
Byggledare basunderhåll väg i Östergötlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison
Avser lokalanpassning av mindre byggnad vid Linköpings garnison. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Nytt slitlager på platta 1 & 2, Malmens flygplats i Linköping
Omfattar i huvudsak mark- och beläggningsarbeten inom airside. Platta 1 och 2 på Malmens Flygplats som skall justeras och förses med nya asfaltslitlager. Entreprenaden omfattar även fogning- och målningsarbeten på och anslutning till nybelagda ytor.
Fasadarbeten på Vikingstads kyrka
Putslagning och avfärgning
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av köksventilationen i 49 lägenheter.
Tillbyggnad av idrottsplats i Linköping
Tillbyggnad av träningsanläggning.
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av lägenheter till HVB boende.
Byte av belysning mm vid flerbostadshus i Linköping
Utomhusbelysning och staket/grind
Sanering i Rappestad kyrka
Sanering av hussvamp

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).