Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 förbi Söderköping
Ca 1 mil mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg med mitträcke. Viltstängsel ca 20 km, från Söderköping och norrut byggs en separat gång- och cykelväg. Planskilda korsningar och 4 nya trafikplatser.
Ombyggnad av E22 till Väg 210 vid Söderköping
Ombyggnad av befintlig E22 till väg 210.
Tillbyggnad av skola och förskola i Söderköping
Utökad byggrätt för skola och förskola för 50-60 barn.
Ombyggnad av korsning E22/väg 210 vid Söderköping
Ombyggnad av befintlig korsning E22/Väg 210.
Ombyggnad av vind mm i Söderköping
Pröva möjligheten att ändra regleringen i gällande detaljplan mark för uthus och dylikt till mark för bostadsändamål i syfte om att inreda bostäder i befintliga byggnader.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Östergötlands län
3 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).