Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (12)
Krokom (12)
Ragunda (7)
Åre (22)
Östersund (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Bispgården
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Kontaktledningsupprustning sträckan Bispgården-Mellansel
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Väglängd ca 1052 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter .
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 16 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet. Asfaltering.
Vägmarkeringar inom Jämtlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av pooler.
Ombyggnad för nytt fängelse på Frösön, Östersund
Ombyggnad av vårdlokaler till fängelselokaler med ca 80 platser.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Beläggning av E45 mellan Hammerdal-Lit
Slitlager, värmebeläggning.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Bärighetshöjande åtgärder på broar längs E14 vid Järpen och Staa
Bro över Järpströmmen vid Järpen (bro 23-200-1) och bro över Indalsälven vid Staa (bro 23-217-1).
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östersund
Planer finns för ombyggnad- och renovering av skola. Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning. I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration. Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö
Spår- och växelbyte i Bräcke
Omfattar 6 st växlar.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Viltåtgärder längs väg 87 sträckan Odenskog-Lillsjöhögen
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Ombyggnad av station i Olingan och Gräsmark
Olingan och Gräsmark SC-stationer CL26.
Beläggning av väg 84 sträckan riksgräns Norge-Vemdalen
Justering + slitlager, värmebeläggning.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Viltåtgärder längs E45 sträckan Östersund-Indalsälven
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Viltåtgärder längs väg E45/E14 mellan Ope korsning-Rannåsen Trafikplats
E45/14 Trafikplats Rannåsen-korsning med väg 605.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Beläggning av väg 514 sträckan Vsk 84-Vemdalen
Infräsning + beläggning halvvarm.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Brunflo, Bräcke, Duved, Enafors, Gällö, Insjöhamn, Storlien, Tåva, Ånn och Åre.
Beläggning på väg 296 mellan X-länsgräns-Ytterhodgal
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 604 mellan Vallsundsbron-E45
Slitlager + beläggning värme.
Beläggning av väg 644 i Åre
Infräsning + beläggning halvvarm.
Ombyggnad av transformatorstation i Ragunda
Hammarforsen åtgärder anslutning 130kV.
Beläggning av väg 632 mellan Hammarnäs-Vsk 631
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 630 mellan Hovde-Vsk 321
Infräsning + beläggning halvvarm.
Beläggning av väg 645 mellan Edsåsdalen-Vsk 644
Justering/lappning, beläggning halvvarm.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Ombyggnad och renovering av skola och förskola i Östersund
Ombyggnad och renovering av skola på Frösön i Östersund.
Beläggning av väg 666 mellan Valne-Vsk E14
Justering + slitlager, beläggning halvvarm.
Beläggning på väg E45 mellan Svenstavik-Åsarna
Justering/lappning, beläggning varmt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem i Bräcke
Ändrad användning hvb-hem.
Underhåll av badhus i Kälarne, Bräcke
Förslag har lagts fram att badhusen i Bräcke och Gällö ska stängas och att Kälarne badhus ska rustas för att klara några år till.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åre
Tillbyggnad av flerbostadshus med 3 lägenheter.
Ombyggnad av plankorsningar längs Mittbanan i Åre
2 st ALEX-anläggningar vid Erikssons väg och Jönssons väg. Ny A-anläggning med helbom.
Ny gång- och cykelväg längs E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gcm-väg, ca 800 m lång.
Om- och tillbyggnad av fritids i Valla på Frösön, Östersunds kommun.
Avser ombyggnad av K-märkt timmerbyggnad i i två plan samt tillbyggnad i ett plan. Den befintliga byggnaden ska flyttas bort för att utföra ny grundläggning enligt samma princip som tillbyggnaden. Befintligt bjälklag plan 1 ersätts av uppreglat golv och nytt bjälklag plan 2. BTA befintlig byggnad: ca 365 kvm BTA tillbyggnad: ca 163 kvm Behandlad tomtarea exkl byggnader ca 1 200 kvm
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Planer för utbyggnation av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av luftledning i Strömsund
Luftledningsombyggnation 24kV i ny och befitlig sträckning Svensele-Inviken ca 10 km.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Östersund
Avser balkongrenovering, inglasning.
Renovering av simbassäng i Gällö, Bräcke
Planer finns för renovering av simbassängen i Gällö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Rivning av flerbostadshus i Bräcke kommun
Rivning 3-plans hus i betong/tegel på Hantverksgatan 21 i Bräcke. Huset har delvis källare samt skyddsrum.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Förstärkning av väg 829 genom Lövberga
800 m lång sträcka, förstärkning av beläggningen.
Fasadrenovering av skola i Strömsund
Fasadrenovering på Gröna Skolan.
Flytt av modul i Krokom
Avser flytt av modulförskola. Förskolan ska flyttas och monteras upp vid den nya förskolan i Krokom.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Underhåll av bro över Ljusnan vid Hedeviken
Betongreparationer, bättringsmålning, utbyte av övergångskonstruktioner, ev utbyte slitlager.
Förstärkning av bro över Haraån
BK4-åtgärd. Bro över Haraån 0,5 km N Hara.
In- och utvändigt underhåll av pensionärslägenheter i Stugun
Projektet avser byte av tak, tilläggsisolering av vindar och åtgärder i källare i pensionärslägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Sveg
Avser rivning av flerbostadshus.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Avser renovering av stenmur vid kyrka.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Markberedning och nybyggnation av omlastningsstation vid återvinningscentral i Hammarstrand
Avser markberedning inklusive platta på mark och nybyggnad av omlastningsstation vid Hammarstrands återvinningscentral. El- eller vattenanslutning omfattas inte av denna entreprenad. Ej heller målning.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).