Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (8)
Krokom (11)
Ragunda (4)
Åre (15)
Östersund (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Vännäs
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft.
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter.
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 17 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av pooler.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Integrerat brounderhåll i Jämtlands län
Förutbestämt underhåll + MUH-/Akuta åtgärder.
Renovering av äldreboende i Krokom
Avser renovering av äldreboende som på första våningen blir ett anpassat demensboende och på andra våningen byggs det ett modernt korttidsboende. Lokalerna ska totalrenoveras. Innerväggar rivs och det görs en helt ny rumsfördelning. Varje boende utrustas med egen toalett, eget kök och dörrar som kan låsas.
Ombyggnad och renovering av F-6 skola i Östersund
Planer finns för ombyggnad- och renovering av skola.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Viltåtgärder längs väg E45/E14 mellan Ope korsning-Rannåsen Trafikplats
E45/14 Trafikplats Rannåsen-korsning med väg 605.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Ombyggnad och renovering av skola och förskola i Östersund
Ombyggnad och renovering av skola på Frösön i Östersund.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Ny gång- och cykelväg längs E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gc-väg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 2 och 3. (Byte av fönster).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 3
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 4 och 5. (Byte av fönster).
Förstärkning av bro över Haraån
BK4. Bro över Haraån 0,5 km N Hara.
Ombyggnad av väg 993 mellan Rossön-Grundsjö
Ombyggnad för framkomlighet året runt.
Underhåll av badhus i Kälarne, Bräcke
Förslag har lagts fram att badhusen i Bräcke och Gällö ska stängas och att Kälarne badhus ska rustas för att klara några år till.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Renovering av simbassäng i Gällö, Bräcke
Planer finns för renovering av simbassängen i Gällö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund
Ändring av särskilt bevarandevärd byggnad flerbostadshus. Fönsterbyte.
Rivning av kraftstation i Offerdal
Tidigare planer på renovering av Långfors kraftverk i Långan blir ej av. Planer finns nu för att riva kraftverket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Underhåll av bro över Ljusnan vid Hedeviken
Betongreparationer, bättringsmålning, utbyte av övergångskonstruktioner, ev utbyte slitlager.
Fasadrenovering av skola i Strömsund
Fasadrenovering på Gröna Skolan.
In- och utvändigt underhåll av pensionärslägenheter i Stugun
Projektet avser byte av tak, tilläggsisolering av vindar och åtgärder i källare i pensionärslägenheter.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 3
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Åre
Ny bomanläggning för GCM-väg samt stängsling.
Utvändigt underhåll av Residenset i Östersund etapp 2
Avser fasadrenovering av Länsresidenset i Östersund. Arbetet omfattar putsarbeten av fasader med omgränsande plåtarbeten och underhållsmålning av fönster.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Pilgrimstad, Etapp 2
Avser vädersäkra nätet i Pilgrimstad. Projektet är uppdelat i två etapper Värviken och Anviken. Etapp 1 finns på projekt ID 2177207.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).