Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (8)
Krokom (12)
Ragunda (5)
Åre (16)
Östersund (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Strömsund
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter.
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 17 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av pooler.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Ombyggnad och renovering av F-6 skola i Östersund
Planer finns för ombyggnad- och renovering av skola.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Renovering av äldreboende i Krokom
Avser renovering av äldreboende som på första våningen blir ett anpassat demensboende och på andra våningen byggs det ett modernt korttidsboende. Lokalerna ska totalrenoveras. Innerväggar rivs och det görs en helt ny rumsfördelning. Varje boende utrustas med egen toalett, eget kök och dörrar som kan låsas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Inredande av ytterligare sju studentlägenheter i flerbostadshus.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser renovering av 61 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Östersund, etapp 1
Avser renovering av 69 st badrum i flerbostadshus på fastigheten Kv Ardennern 2. Option finns på projekt ID 2223778.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Ombyggnad och renovering av skola och förskola i Östersund
Ombyggnad och renovering av skola på Frösön i Östersund.
Ny gång- och cykelväg längs E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gc-väg.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Förstärkning av bro över Haraån
BK4. Bro över Haraån 0,5 km N Hara.
Ombyggnad av väg 993 mellan Rossön-Grundsjö
Ombyggnad för framkomlighet året runt.
Tillbyggnad av ridhus i Krokom
Tillbyggnad av ridhus.
Ombyggnad av transformatorstation i Storhogna
Avser ombyggnad av transformatorstation 40/20 kV ST? Storhogna. Bergs Tingslags Elektriska AB ska bygga om och förnya transformatorstationen på grund av att ställverk och kontrollutrustningen i stationen har uppnått sin tekniska livslängd samt att nya 40 kV ledningar ska anslutas till stationen.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Underhåll av badhus i Kälarne, Bräcke
Förslag har lagts fram att badhusen i Bräcke och Gällö ska stängas och att Kälarne badhus ska rustas för att klara några år till.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser att möjliggöra att en del av de befintliga lokalerna inom fastigheten Djurläkaren 13 kan byggas om till fyra lägenheter.
Renovering av simbassäng i Gällö, Bräcke
Planer finns för renovering av simbassängen i Gällö.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring, ändring i brandskydd av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Östersund
Anmälan av ändring planlösning och brandskydd i sporthall.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Rivning av kraftstation i Offerdal
Tidigare planer på renovering av Långfors kraftverk i Långan blir ej av. Planer finns nu för att riva kraftverket.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av balkonger, uterum och takterass.
Fasadrenovering av skola i Strömsund
Fasadrenovering på Gröna Skolan.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port. ALEX vägskyddsanläggning. Bandel 221.
Reparation av Ragundatunneln
Bergrensning, bultning, nya dräner och betongsprutning.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
In- och utvändigt underhåll av pensionärslägenheter i Stugun
Projektet avser byte av tak, tilläggsisolering av vindar och åtgärder i källare i pensionärslägenheter.
Fasadrenovering och fönsterbyte i flerbostadshus, Ragunda
Projektet avser fasadrenovering på flerbostadshus.
Renovering av fasad på Hede kyrka
Avser exteriör renovering vägg, puts, på Hede kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Rivning av verkstad i Sveg
Rivning av verkstad, personalbyggnad, förråd och carport.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av flerbostadshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Bräcke
Tillbyggnad av församlingshem.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Åre
Ny bomanläggning för GCM-väg samt stängsling.
Vädersäkring genom kabelförläggning i Pilgrimstad, Etapp 2
Avser vädersäkra nätet i Pilgrimstad. Projektet är uppdelat i två etapper Värviken och Anviken. Etapp 1 finns på projekt ID 2177207.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).