Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter .
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 16 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet. Asfaltering.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av pooler.
Bärighetshöjande åtgärder på broar längs E14 vid Järpen och Staa
Bro över Järpströmmen vid Järpen (bro 23-200-1) och bro över Indalsälven vid Staa (bro 23-217-1).
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser tillbyggnad, ombyggnad och fasadändring av hotell/restaurangbyggnad.
Beläggning av väg 644 i Åre
Infräsning + beläggning halvvarm.
Beläggning av väg 632 mellan Hammarnäs-Vsk 631
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 645 mellan Edsåsdalen-Vsk 644
Justering/lappning, beläggning halvvarm.
Beläggning av väg 630 mellan Hovde-Vsk 321
Infräsning + beläggning halvvarm.
Ombyggnad av plankorsningar längs Mittbanan i Åre
2 st ALEX-anläggningar vid Erikssons väg och Jönssons väg. Ny A-anläggning med helbom.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Avser renovering av stenmur vid kyrka.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).