Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Ny gång- och cykelväg längs E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gcm-väg, ca 800 m lång.
Ombyggnad av luftledning i Strömsund
Luftledningsombyggnation 24kV i ny och befitlig sträckning Svensele-Inviken ca 10 km.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Förstärkning av väg 829 genom Lövberga
800 m lång sträcka, förstärkning av beläggningen.
Fasadrenovering av skola i Strömsund
Fasadrenovering på Gröna Skolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).