Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Vägmarkeringar inom Jämtlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Om- och tillbyggnad av skola i Lit, Östersunds kommun
Avser ombyggnation av Treälvsskolan. Hus A-E, samt en tillbyggnation av Hus E med ca 95 kvm. Samt ytskiktrenoveringar, byte av ventilationssystem och byte av belysning. Då evakuering av hela skolan inte är möjligt ska entreprenaden genomföras i etapper: • Etapp 1: Hus E & Mark • Etapp 2: Hus AB & Mark • Etapp 3: Hus CD & Mark • Etapp 4: Mark
Beläggning av E45 mellan Hammerdal-Lit
Slitlager, värmebeläggning.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Ombyggnad och renovering av skola och förskola i Östersund
Ombyggnad och renovering av skola och förskola, Brunflo södra Östersund.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Viltåtgärder längs väg 87 sträckan Odenskog-Lillsjöhögen
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östersund
Planer finns för ombyggnad- och renovering av skola. Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning. I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad. Här ska bli fyra förskoleavdelningar, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration. Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämt/lämnazon, parkeringsutredning och ny lekmiljö
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Viltåtgärder längs E45 sträckan Östersund-Indalsälven
Viltåtgärder, faunapassage, stängsel.
Viltåtgärder längs väg E45/E14 mellan Ope korsning-Rannåsen Trafikplats
E45/14 Trafikplats Rannåsen-korsning med väg 605.
Åtgärdande av vandringshinder/faunapassager inom Jämtland och Västernorrlands län
Omfattar ca 10 objekt årligen. Vandringshinder/faunapassager fisk/utter.
Upprustning av bangårdsbelysning i Norra regionen
Omfattar bangårdsbelysning i Brunflo, Duved, Enafors, Gällö, Storlien, Ånn och Åre.
Beläggning av väg 604 mellan Vallsundsbron-E45
Slitlager + beläggning värme.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Beläggning på väg E45 mellan Svenstavik-Åsarna
Justering/lappning, beläggning varmt.
Om- och nybyggnad av ledningar mellan Litsnäset och Lit
HL44 bygga dubbla 40 kV ledningar, HL44 och HL442, från Litsnäset till ny Lit FS (totalt cirka 7,8 km), den första biten (cirka 4,2 km) i befintlig ledningsgata. Därifrån till nya Lit FS (cirka 3,5 km) byggs de båda ledningarna på norra sidan av Länsväg 749. Två mindre ombyggnationer ca 0.4 km för provisorisk driftomläggning för att minimera avbrott.
Om- och tillbyggnad av fritids i Valla på Frösön, Östersunds kommun.
Avser ombyggnad av K-märkt timmerbyggnad i i två plan samt tillbyggnad i ett plan. Den befintliga byggnaden ska flyttas bort för att utföra ny grundläggning enligt samma princip som tillbyggnaden. Befintligt bjälklag plan 1 ersätts av uppreglat golv och nytt bjälklag plan 2. BTA befintlig byggnad: ca 365 kvm BTA tillbyggnad: ca 163 kvm Behandlad tomtarea exkl byggnader ca 1 200 kvm
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Konvertering från olja till värmepump på äldreboende i Östersund
Konvertering från olja till värmepump på Hemgården i Fåker. Oljepannor samt befintlig värmepumpsanläggning tas bort och ersätts med en ny värmepumpsanläggning.
Rivning av reningsverk i Östersund
Anmälan för rivning av reningsverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).