Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (33)
Gävle (86)
Hofors (6)
Hudiksvall (24)
Ljusdal (10)
Ockelbo (6)
Ovanåker (12)
Sandviken (9)
Söderhamn (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 198 st.

Ombyggnad av E4 sträckan Gävle-Tönnebro
Ombyggnad till motorväg.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo
Ombyggnad till mötesfri väg med ett resp två körfält, breddning av 15 km väg och ny sträckning av 12 km väg. Ny trafikplats.
Ombyggnad av akutmottagning samt tillbyggnad på sjukhus i Gävle
Upphandling av till- och ombyggnation av Hus 29 Gävle sjukhus. Här kommer man även bygga en barnakut.
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad 62 Gävle sjukhus, Gävle
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Ombyggnation inför dragning av Ostkustbanan i Hudiksvall
Med ett dubbelspår längs Ostkustbanan genom centrala Hudiksvall, måste flera gator stängas och nya planskilda korsningar byggas. Det skulle inte bli några fler bomfällningar. Gator måste stängas och dras om. Mellan Hamngatan och Kålhagsgatan byggs spåren in i en betongtunnel, vilket gör att Storgatan måste höjas cirka 60 centimeter och där kan det bli ett gångfartsområde förbi Stadshotellet.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård.
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader).
Ombyggnad av väg 56 mellan Gävleborgs länsgräns-Hedesunda
Ombyggnad till mötesfri väg med mestadels omväxlande ett respektive två körfält. Etapp 1: delen X-länsgräns - Väg 516. Etapp 2: delen Väg 516 - Väg 509.
Ombyggnad av trafikplats vid Gävle Norra
Nya av- och påfartsramper mot Tolvforsskogen väster om E4, sänkning av Hamnleden samt del av E4. Ombyggnad av trafikplats 200, Gävle Norra.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Edsbyn
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Röste
Ny gc-väg Norrborn-Röste med bro över Röste å, förstärkningsåtgärder, antalet utfarter minskas, vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning, hållplatsåtgärder, buller- och sidoområdesåtgärder, avvattningsåtgärder och trumbyten, viltstängsel. Detta är etapp 1 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Ny rondell i Bollnäs
Planer på ny rondell vid stadshuset i Bollnäs.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Uppgradering av järnvägsstationer i Söderhamn, Hudiksvall och Gnarp
Uppgradering radial- till genomgångsstationer.
Ombyggnad av väg 83 mellan Röste-Lottefors
Detta är etapp 2 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Ombyggnad av väg 83 mellan Lottefors-Vallsta
Detta är etapp 3 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Renovering av simhall i Bollnäs
Renovering av simhall i Bollnäs.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Om- och tillbyggnad av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Till och ombyggnad av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/ Köpmantorget 2.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Tillbyggnad av vattenverk.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Renovering skolor i Ljusdals kommun
Ljusdalshem har fått i uppdrag att utreda en ombyggnation och renovering av Färila skola samt en ombyggnation av Järvsö skola för att skapa en skolby med samlad skolgång från förskoleklass till nian.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg mellan Krampen-Torsåker
Samtidiga infarter på driftplatser, förlängning av mötesspår i Morshyttan till 750 meter.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken
Stamrenovering på Barberaren 15, 18.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Planer finns för ombyggnad till lägenheter.
Renovering av kök på skola i Arbrå
Avser renovering av skolkök.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Rivning av bostäder i Valbo, Gävle
Planer på rivning inför nybyggnad av hyresrätter i 4-6 våningar. Ligger på Harbovägen 14, 16, 18 & 20, samt Fårbovägen 8 & Trädgårdsvägen 11, 13, 15 & 17.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Ombyggnad av Nynäs Herrgård till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus med totalt 8 vindslägenheter.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser ny vattenreningsanläggning.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industrihus.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Fredriksfors-Tunnelberget
19 km lång sträcka. Nytt viltstängsel 7400 meter, faunapassage i Djupdal, förbättring av passage i Fredriksfors.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Forsa-Trafikplats Hudiksvall Södra
6 km lång sträcka. Komplettering viltstängsel ca 5900 meter, befintlig vägbro över järnvägen sydost om Hedsta görs om till faunaport.
Nya balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering av skola.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Storgatan, delen Smedgatan - Centralgatan.
Renovering av kök på skola i Kilafors
Avser renovering av skolkök.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Gävle
Fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Ulvsätersvägen/Norrbågen.
Renovering av fönster på förskola i Gävle
Avser målning av fönster på förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).