Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (27)
Gävle (83)
Hofors (6)
Hudiksvall (22)
Ljusdal (13)
Ockelbo (3)
Ovanåker (4)
Sandviken (12)
Söderhamn (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Ombyggnad av E4 sträckan Gävle-Tönnebro
Ombyggnad till motorväg.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo
Ombyggnad till mötesfri väg med ett resp två körfält, breddning av 15 km väg och ny sträckning av 12 km väg. Ny trafikplats.
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad hus 62 vid Gävle sjukhus
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Ombyggnation inför dragning av Ostkustbanan i Hudiksvall
Med ett dubbelspår längs Ostkustbanan genom centrala Hudiksvall, måste flera gator stängas och nya planskilda korsningar byggas. Det skulle inte bli några fler bomfällningar. Gator måste stängas och dras om. Mellan Hamngatan och Kålhagsgatan byggs spåren in i en betongtunnel, vilket gör att Storgatan måste höjas cirka 60 centimeter och där kan det bli ett gångfartsområde förbi Stadshotellet.
Rivning av hus 2, 3 och 4 vid Hudiksvalls sjukhus, etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader).
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, etapp 5
Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård.
Nya bostäder mm i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i Bollnäs centrum genom påbyggnad av befintliga byggnader inom kvarteret Kringlan 5. Det möjliggörs nybyggnation av ca 80 st bostäder fördelat på lägenheter i flerbostadshus och stadsradhus. Syftet är att tillskapa bostäder med närhet till god kollektivtrafik och sociala platser i staden samt ge nytt liv och befolka stadskärnan. Utöver det kommer faciliteter som kontor, butiker och service vid Brotorget och stråk runt kvarteret förstärkas. Vretåker 2 Åhlen´s huset.
Renovering av kyrka i Gävle
Planer finns för utvändig renovering samt invändig ombyggnad/renovering.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Nytt beredningssteg för rening av PFAS vid vattenverk i Gävle
Målet med projektet är att installera ett nytt beredningssteg för att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger Livsmedelsverkets nya gränsvärden.
Om- och tillbyggnad av folkhögskola i Sandviken
Tillbyggnad och rotrenovering.
Tillbyggnad av skola, Hus T, Iggesund etapp 2
Avser tillbyggnad av skola (åk 6-9), Hus T.
Upprustning av teater i Gävle
Avser grundförstärkning, fasad och tekniska arbeten.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Bollnäs
Plan finns för att de två husen Kvarnvägen 2 och 4 ska byggas ihop till en ny gigantisk byggnad som ska innehålla 89 nya lägenheter för särskilt boende.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Nybyggnad av radhus i Gävle
Planer finns att bygga om en gammal bryggeribyggnad till radhuslägenheter.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Fredriksfors-Tunnelberget
19 km lång sträcka. Nytt viltstängsel 7400 meter, faunapassage i Djupdal, förbättring av passage i Fredriksfors.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Forsa-Trafikplats Hudiksvall Södra
6 km lång sträcka. Komplettering viltstängsel ca 5900 meter, befintlig vägbro över järnvägen sydost om Hedsta görs om till faunaport.
Uppgradering av järnvägsstationer i Söderhamn, Hudiksvall och Gnarp
Uppgradering radial- till genomgångsstationer.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 583 i Gävle kommun
Vattenskyddsåtgärder för väg 583 mellan Bönarondellen-Lexvall och Hamnleden, inom vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsen. Kantstenssättning, tätning av diken med bentonitduk utbyte till högkapacitetsräcken, renovering av befintligt dagvattensystem och brunnar, tätning av asfaltsytor samt utbyte av befintlig belysning.
Ombyggnad av väg 83 genom Lottefors
Detta är etapp 2 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Utveckling av område i Ockelbo
Planen är att säkerställa bevarandet och utvecklandet av de kulturhistoriska värden som finns på platsen. Detaljplanen ska också utreda lämplig användning i området.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Ändrad användning av äldreboende i Hudiksvall
Möjliggöra bostäder, trygghetsboende
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Till och ombyggnad av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/ Köpmantorget 2.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser byte av fönster (1100st) samt byte av dörrar (110st).
Rivning och renovering av fastighet i Strömsbruk
Strömsbruk kommer att få en ny förskola när Stallbacken rivs och istället flyttas in i Stallet som ska renoveras.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Integrerat brounderhåll + MUH.
Tillbyggnad av industrihus i Alfta
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle
Avser påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle.
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Ombyggnad av skola, Hus C och G, Iggesund etapp 3
Avser invändiga ombyggnationer på Iggesundsskola.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Planer finns för ombyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Ljusdal
Ombyggnad från kontor till bostäder och centrumverksamhet.
Renovering av förskola i Hudiksvall
Renovering av förskola
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Åtgärden omfattar utbyte av Siemens S5 till Siemens S7 i signalställverk modell 59 med lokalt manöversystem bestående av Siemens S5-115U. De funktioner som idag finns i befintlig Siemens S5 ska överföras till ersättande Siemens S7. Ställverk inom Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län.
Renovering av kök på skola i Arbrå
Avser renovering av skolkök.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Rivning av bostäder i Valbo, Gävle
Planer på rivning inför nybyggnad av hyresrätter i 4-6 våningar. Ligger på Harbovägen 14, 16, 18 & 20, samt Fårbovägen 8 & Trädgårdsvägen 11, 13, 15 & 17.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Ombyggnad av Nynäs Herrgård till förskola samt ombyggnad av mottagninskök.
Utbyte av stationsautomation och reläskydd till fördelningsstation F1 Kantorn, Gävle
Gävle Energi AB har för avsikt att under 2024-2025, investera i ny stationsautomation och reläskydd för en befintlig 77/11kV fördelningsstation, F1 Kantorn.
Ommålning av bro över Voxna älv
Voxna älv NSP. Km 312+407.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av kylrum vid krematorium i Bollnäs
Planer finns att bygga ut ett kylrum till krematoriet.
Nya balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Takunderhåll på Järvsö kyrka
Avser byte av plåttak på kyrka i Järvsö.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnation av torg i Gävle.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Avser stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Kulturminnesåtgärder inom Dalarnas och Gävleborgs län
Restaurering av ett flertal väganknutna kulturmiljöobjekt längs statliga vägar i Dalarnas och Gävleborgs län. Kulturmiljöobjekten består av milstolpar av sten och gjutjärn, väghållningsstenar, minnesstenar, gränsmärken av sten och gjutjärn samt fundament av sten både kallmurade och murade med bruk.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Rivning av bro samt ny trumma vid Råhällan
Bandel 243 mellan driftplatserna Oslättsfors och Kolforsen. Km 21+645 - km 21+651.
Förstärkningsåtgärder på broar vid Tomsjöbäcken och Sunnäs
Förstärkningsåtgärder på bro 21-525-1 vid Tomsjöbäcken samt bro 21-1210-1 vid Sunnäs.
Ombyggnad av förskolekök i Gävle
Ombyggnad av köket i Pingeltorps förskola.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Renovering av skola i Hudiksvall
Renovering/ombyggnation av skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).