Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (18)
Gävle (33)
Hofors (8)
Hudiksvall (15)
Ljusdal (6)
Ockelbo (4)
Ovanåker (10)
Sandviken (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Ombyggnad av grundskola i Gävle
Allmän upprustning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Påbyggnad i 3 våningar.
Ombyggnad till trygghetsboende i Hofors
Planer för +70 boende utan bemanning.
Återställning av vattenmiljön mm Gävleborg
Drygt 10 mil längs Ljusnan och Voxnan.
Renovering skolor i Ljusdals kommun
Ljusdalshem har fått i uppdrag att utreda en ombyggnation och renovering av Färila skola samt en ombyggnation av Järvsö skola för att skapa en skolby med samlad skolgång från förskoleklass till nian.
Ombyggnad av väg 583 i Gävle
Skydd av vattentäkt.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Renovering av skola i Hudiksvall
Planer finns för renovering av skola i Östra Hög.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Ombyggnad av fastighet i Söderhamn
Ny detaljplan för bostäder, kontor, centrumverksamhet inom fastigheten Östansjö 8:164 samt närliggande fastigheter. Det huvudsakliga syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för bostadsändamål då den tidigare planen varit ämnad för allmänt ändamål, det vill säga en skolbyggnad. Den nya planen skapar också möjligheten att ha kortsiktigt boende som hotell eller vandrarhem.
Byggnation av läktare och omklädningsrum i kombihallen i Ockelbo
Skapa omklädningsrum och läktare i befintliga lokaler.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Anmälan om stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Ombyggnad till kontor i Hudiksvall
På Aktivitetsfabriken finns planer på att inom något år bygga 700 kvadratmeter kontorslokaler.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Hedgatan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Läroverksgatan, delen Fabriksgatan - Alirgatan.
Påbyggnad av affärshus i Valbo
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer modern, ändamålsenlig och flexibel användning inom befintligt handelsområde, genom att förändra byggrätten och markanvändningen. Platsen kan användas för en blandning av olika verksamheter för handel med varor och tjänster och besöksanläggningar som framför allt riktar sig till privatpersoner.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Brogatan - Älggatan.
Ombyggnad av gata i Bollnäs
Ombyggnad av Odengatan, delen Våggatan - Brogatan.
Rivning av förskola i Gävle
Nybyggnad av Andersbergsgården.
Rivning av skola i Näsviken
Rivning av skola.
Asfaltering av konstsnöspår i Bollnäs
Ur investeringsbudget 2017-2026. Avser asfaltering av konstsnöspår på Bolleberget.
Ombyggnad och utv underhåll av vattentorn i Färila
Projektet omfattar renovering av fasad samt invändig renovering.
Rivning av delar av vattenverk i Iggesund
Delar av verket som inte används ska tas bort.
Underhåll av bro i Ovanåker
Avser åtgärder i den bärande konstruktionen på bro 3 (bågbron i Ovanåker).
Ombyggnad av festlokal i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från ladugård till festlokal/ restaurang.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Bollnäs
Ny bomanläggning för GCM-väg.
Ombyggnad av omklädningsrum för ambulansen i Edsbyn
Ombyggnad för nytt omklädningsrum för ambulansens personal.
Ombyggnad av GC-väg i Bollnäs
GC Björkhamregatan, södra delen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.