Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävleborgs län

Bollnäs (30)
Gävle (90)
Hofors (6)
Hudiksvall (24)
Ljusdal (11)
Ockelbo (6)
Ovanåker (9)
Sandviken (10)
Söderhamn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 198 st.

Ombyggnad av E4 sträckan Gävle-Tönnebro
Ombyggnad till motorväg.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo
Ombyggnad till mötesfri väg med ett resp två körfält, breddning av 15 km väg och ny sträckning av 12 km väg. Ny trafikplats.
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad 62 Gävle sjukhus, Gävle
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Ombyggnation inför dragning av Ostkustbanan i Hudiksvall
Med ett dubbelspår längs Ostkustbanan genom centrala Hudiksvall, måste flera gator stängas och nya planskilda korsningar byggas. Det skulle inte bli några fler bomfällningar. Gator måste stängas och dras om. Mellan Hamngatan och Kålhagsgatan byggs spåren in i en betongtunnel, vilket gör att Storgatan måste höjas cirka 60 centimeter och där kan det bli ett gångfartsområde förbi Stadshotellet.
Rivning av hus 9 på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 5
Rivning av hus 9, barn och kvinnosjukvård.
Rivning av hus 2, 3 och 4, Hudiksvalls sjukhus, Etapp 3
Rivning av hus 2 (administrativ byggnad), 3 och 4 (Teknikbyggnader).
Nya bostäder mm i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i Bollnäs centrum genom påbyggnad av befintliga byggnader inom kvarteret Kringlan 5. Det möjliggörs nybyggnation av ca 80 st bostäder fördelat på lägenheter i flerbostadshus och stadsradhus. Syftet är att tillskapa bostäder med närhet till god kollektivtrafik och sociala platser i staden samt ge nytt liv och befolka stadskärnan. Utöver det kommer faciliteter som kontor, butiker och service vid Brotorget och stråk runt kvarteret förstärkas.
Ombyggnad av trafikplats vid Gävle Norra
Nya av- och påfartsramper mot Tolvforsskogen väster om E4, sänkning av Hamnleden samt del av E4. Ombyggnad av trafikplats 200, Gävle Norra.
Ombyggnad av produktionsanläggning, Sandviken
Avser ombyggnad av produktionsanläggning i Sandviken.
Tillbyggnad och renovering av folkhögskola i Forsa
Region Gävleborg avser att utföra renovering samt tillbyggnationer på Forsa folkhögskola.
Om- och tillbyggnad av folkhögskola i Sandviken
Region Gävleborg avser att utföra ombyggnation av Västerbergs folkhögskola.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Bollnäs
Plan finns för att de två husen Kvarnvägen 2 och 4 ska byggas ihop till en ny gigantisk byggnad som ska innehålla 89 nya lägenheter för särskilt boende.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Ny rondell i Bollnäs
Avser nybyggnation av rondell vid stadshuset i Bollnäs.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser byte av fönster, dörrar samt underhåll av panel och putsfasad.
Uppgradering av järnvägsstationer i Söderhamn, Hudiksvall och Gnarp
Uppgradering radial- till genomgångsstationer.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Fredriksfors-Tunnelberget
19 km lång sträcka. Nytt viltstängsel 7400 meter, faunapassage i Djupdal, förbättring av passage i Fredriksfors.
Viltåtgärder längs väg 84 sträckan Forsa-Trafikplats Hudiksvall Södra
6 km lång sträcka. Komplettering viltstängsel ca 5900 meter, befintlig vägbro över järnvägen sydost om Hedsta görs om till faunaport.
Ombyggnad av väg 83 mellan Lottefors-Vallsta
Detta är etapp 3 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Ombyggnad av väg 83 mellan Röste-Lottefors
Detta är etapp 2 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Renovering av simhall i Bollnäs
Renovering av simhall i Bollnäs.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Om- och tillbyggnad av kök mm vid Gävle Konserthus
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök, lastintag, omklädningsrum samt balkong. Bruttoarea: Om- och tillbyggnad ca 630 m2.
Ombyggnad till förskola i Hille, Gävle
Avser ombyggnation av skola till förskola i Gävle.
Renovering av simhall i Kilafors
Renovering av simhall i Kilafors.
Renovering av skola i Näsviken
Renovering av skolan
Till och ombyggnad av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Renovering av skola i Hudiksvall
Avser renovering av Östra skolan, fasad & fönster.
Ny-, om- & tillbyggnad av Herrgård
Planer för bostäder & kontor m.m.
Nytt beredningssteg för rening av PFAS vid vattenverk i Gävle
Målet med projektet är att installera ett nytt beredningssteg för att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger Livsmedelsverkets nya gränsvärden.
Ombyggnad till lägenheter i Söderhamn
Ombyggnad av lokaler till lägenheter på Köpmangatan 16/ Köpmantorget 2.
Rivning och renovering av fastighet i Strömsbruk
Strömsbruk kommer att få en ny förskola när Stallbacken rivs och istället flyttas in i Stallet som ska renoveras.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Sandviken och Avesta kommun
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus Sandviken
Avser nya balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus.
Ny- & tillbyggnad av slakteri i Delsbo
Tillbyggnad av kylrum mm.
Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg mellan Krampen-Torsåker
Samtidiga infarter på driftplatser, förlängning av mötesspår i Morshyttan till 750 meter.
Påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle
Avser påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle.
Ombyggnad av kyrka i Strömsbro, Gävle
Strömsbro kyrka är byggd 1899, tillbyggd 1997. Ska nu i sin helhet renoveras, byggas om och energi anpassas. Höga krav på kvalité / detaljutförande. Bygg: Tillbyggnadsdelen från 1997 byggs om invändigt i sin helhet till kontor och publik sal och kök. I kyrkobyggnaden från 1899 byggs nya rum, tillgänglighetsanpassningar, justering av dörrar och brandanpassningar. Utvändig tillbyggnader av nya ramper / terasser / ny entré och fönsterpartier i fasad. Ett antal snickeriarbeten (finsnickeri). Lås: Nytt lås och passagesystem generellt. Mark: Uppdatering av utemiljö på hela fastigheten. Planteringar, grusgångar. Stenbeläggning ny ramp och terrass. El: Generellt ny el i hela tillbyggnadsdelen för kontor och sal. Exteriör belysning. Diverse el rivning och nya dragningar i kyrkorum för ombyggnation. Ljud/Ljus/AV Konferenssystem, hörslingor, scenljus, scenljud, projektor, dukar, ljud, mic, mm. VVS/Styr: Nytt vattenburet värmesystemsystem i hela byggnaden som ansluts till fjärrvärme. Ny ventilation. Nytt styrsystem. Undertak: Nytt undertak i tillbyggnaden från 1997. Golv: Nytt golv i tillbyggnadsdel. Golvslip i kyrkorum. Massivträgolv plank, linoleummattor. Måleri: Generell ommålning i tillbyggnadsdel efter ombyggnationer. Diverse ommålningar och viss dekormåleri i kyrkobyggnad. Eventuell exteriört måleri på del av fasad. Renovering av fönsterbågar. Glas: Tilläggsisolering med kassetter i kyrkobyggnad. Renovering blyspröjsade fönster. Fönsterrenovering.
Tillbyggnad av kontor i Ockelbo
Avser tillbyggnad av kontor i Ockelbo.
Ombyggnad till lägenheter i Ljusdal
Planer finns för ombyggnad till lägenheter.
Om- & tillbyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och centrumändamål för planområdets södra del där bebyggelsen är lokaliserad. För planområdets norra del är syftet att säkerställa dagens användning av marken, genom att tillåta parkeringar där det finns idag och att parken ges korrekt utbredning i plan.
Renovering av kök på skola i Arbrå
Avser renovering av skolkök.
Rivning av bostäder i Valbo, Gävle
Planer på rivning inför nybyggnad av hyresrätter i 4-6 våningar. Ligger på Harbovägen 14, 16, 18 & 20, samt Fårbovägen 8 & Trädgårdsvägen 11, 13, 15 & 17.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Påbyggnad av bostäder i Bollnäs
Planer på att att höja Frimis-huset med ytterligare två våningar för bostäder.
Förlängning av gata i Hudiksvall
Förlängning av gata.
Stamrenovering på flerbostadshus i Sandviken, etapp 2
Avser stamrenovering på Barberaren 15.
Rivning av bro samt ny trumma vid Råhällan
Bandel 243 mellan driftplatserna Oslättsfors och Kolforsen. Km 21+645 - km 21+651.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Omfattar Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser ny vattenreningsanläggning.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7.
Nya balkonger på flerbostadshus i Ljusdal
Avser nya balkonger på flerbostadshus.
Bärighetsåtgärder på Norra Stambanan i Ockelbo
Norr om Ockelbo station. Nya diken, byte av trummor mm.
Tillbyggnad av industrihus i Edsbyn
Tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Söderhamn.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).