Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 sträckan Gävle-Tönnebro
Ombyggnad till motorväg.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo
Ombyggnad till mötesfri väg med ett resp två körfält, breddning av 15 km väg och ny sträckning av 12 km väg. Ny trafikplats.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad hus 62 vid Gävle sjukhus
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
Renovering av kyrka i Gävle
Planer finns för utvändig renovering samt invändig ombyggnad/renovering.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Nytt beredningssteg för rening av PFAS vid vattenverk i Gävle
Målet med projektet är att installera ett nytt beredningssteg för att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger Livsmedelsverkets nya gränsvärden.
Upprustning av område i Gävle
Entreprenaden omfattar i huvudsak tekniska förbättringar och uppgraderingar i dagvattensystem, VA-nät, fjärrkyla- och fjärrvärmenät, gatubelysning och elnät men även nya markvärmeinstallationer, nya lösningar för avfallshantering samt nya slitlager/ytskikt för att öka statusen för gående och cyklande i området.
Vägmarkeringar inom Gävleborgs län
Komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar. Rengöring av vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar ingår.
Upprustning av teater i Gävle
Avser grundförstärkning, fasad och tekniska arbeten.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Nybyggnad av radhus i Gävle
Planer finns att bygga om en gammal bryggeribyggnad till radhuslägenheter.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Till och ombyggnad av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Integrerat brounderhåll i Gävleborgs län
Integrerat brounderhåll + MUH.
Påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle
Avser påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Åtgärden omfattar utbyte av Siemens S5 till Siemens S7 i signalställverk modell 59 med lokalt manöversystem bestående av Siemens S5-115U. De funktioner som idag finns i befintlig Siemens S5 ska överföras till ersättande Siemens S7. Ställverk inom Uppsala, Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län.
Rivning av bostäder i Valbo, Gävle
Planer på rivning inför nybyggnad av hyresrätter i 4-6 våningar. Ligger på Harbovägen 14, 16, 18 & 20, samt Fårbovägen 8 & Trädgårdsvägen 11, 13, 15 & 17.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Ombyggnad av Nynäs Herrgård till förskola samt ombyggnad av mottagninskök.
Utbyte av stationsautomation och reläskydd till fördelningsstation F1 Kantorn, Gävle
Gävle Energi AB har för avsikt att under 2024-2025, investera i ny stationsautomation och reläskydd för en befintlig 77/11kV fördelningsstation, F1 Kantorn.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnation av torg i Gävle.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Avser stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Ombyggnad av förskolekök i Gävle
Ombyggnad av köket i Pingeltorps förskola.
Rivning av bro samt ny trumma vid Råhällan
Bandel 243 mellan driftplatserna Oslättsfors och Kolforsen. Km 21+645 - km 21+651.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Gävle
Avser byte av 44 st balkonger.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Ombyggnad av kontor i 2 plan ca 300 kvm.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Renovering av kök på skola i Bomhus, Gävle
Renovering av Vikingaskolans kök.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Riskreducerande åtgärder längs E4 vid Kvarnån
Åtgärder mot översvämning.
Underhåll av bro över bäck vid Brännsågen
Bro över bäck 1 km NV Brännsågen.
Ombyggnad av bro vid Glamsbäcken
Profilhöjning. BK4.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Planer finns för tillbyggnad av skola i Gävle.
Takarbete på flerbostadshus i Gävle
Avser takarbete, tegelpannor och takkupor på Brf Engelbrekt i Gävle.
Installation av solceller på flerbostadshus i Gävle
Tidiga planer finns för installation av solceller på flerbostadshus.
Byte av belysning i Sörby, Gävle
Projektet omfattar utbyte av belysning i stadsdelen Sörby i Gävle. Belysning i trapphus, tvättstugor, entréer, förrådsgångar, cykelrum, stolpbelysning och fasadbelysning mm skall bytas ut till LED armaturer. Objekten är belägna på: Jägargatan 3, 5a-c, 7, 9a-c, 11, 13a-c, 15, 17a-c, 19. Parkvägen 40a-b, 42a-b, 44a-c. Artillerigatan 2-22, 13-17. Batterigatan 3-7, 13–19 samt Kaserngatan 26–28, 30-34.
Markanläggningsarbete i Gävle
Markanläggningsarbete Torkarvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Gävle
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).