Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 sträckan Gävle-Tönnebro
Ombyggnad till motorväg.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 56 mellan Hedesunda-Gävle/Valbo
Ombyggnad till mötesfri väg med ett resp två körfält, breddning av 15 km väg och ny sträckning av 12 km väg. Ny trafikplats.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad 62 Gävle sjukhus, Gävle
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
Ombyggnad av trafikplats vid Gävle Norra
Nya av- och påfartsramper mot Tolvforsskogen väster om E4, sänkning av Hamnleden samt del av E4. Ombyggnad av trafikplats 200, Gävle Norra.
Ombyggnad av rådhus i Gävle
Q-märkt fastighet.
Nybyggnad av radhus i Gävle
Planer finns att bygga om en gammal bryggeribyggnad till radhuslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Avser byte av fönster, dörrar samt underhåll av panel och putsfasad.
Tillbyggnad av vattenverk i Valbo
Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation.
Om- & tillbyggnad av administrativ byggnad i Gävle
Om- & tillbyggnad av administrationslokal.
Till och ombyggnad av ishall i Gävle
Renovering av Valbo ishall.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad av förskolan Björngården.
Nytt beredningssteg för rening av PFAS vid vattenverk i Gävle
Målet med projektet är att installera ett nytt beredningssteg för att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger Livsmedelsverkets nya gränsvärden.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Tillbyggnad Olsbackagården.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 583 i Gävle kommun
Vattenskyddsåtgärder för väg 583 mellan Bönarondellen-Lexvall och Hamnleden, inom vattenskyddsområdet för Gävle-Valboåsen.
Påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle
Avser påbyggnad av äldreboende i Hilleborg, Gävle.
Rivning av bostäder i Valbo, Gävle
Planer på rivning inför nybyggnad av hyresrätter i 4-6 våningar. Ligger på Harbovägen 14, 16, 18 & 20, samt Fårbovägen 8 & Trädgårdsvägen 11, 13, 15 & 17.
Ombyggnad till förskola i Gävle
Ombyggnad av Nynäs Herrgård till förskola.
Anläggande av konstgräsplan i Gävle
Entreprenaden omfattar anläggande av konstgräsplan på befintlig fotbollsplan av naturgräs på Måsberget. I projektet ingår även ny belysning till planen.
Ny vattenreningsanläggning till vattenverk i Gävle
Avser ny vattenreningsanläggning.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser ombyggnation av torg i Gävle.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Mitt, etapp 2
Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Omfattar Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län.
Stambyte på flerbostadshus i Gävle
Avser stambyte i 5 fastigheter Norrsundet 16:1,15:11,4:19,4:13,15:12.
Rivning av bro samt ny trumma vid Råhällan
Bandel 243 mellan driftplatserna Oslättsfors och Kolforsen. Km 21+645 - km 21+651.
Ombyggnad av torg i Gävle, etapp 2
Avser gestaltning av Slottstorget, Rådhustorget, Å-rummet och Esplanaden.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Renovering av Gunghästen etapp 2.
Renovering av kök på skola i Bomhus, Gävle
Renovering av Vikingaskolans kök.
Nytt konstgräs i Valbo
Utbyte av konstgräs, Åbyvallen.
Rivning av kontor på Hemsta
Rivning av fd Gavlegårdarnas kontor.
Underhåll av bro över bäck vid Brännsågen
Bro över bäck 1 km NV Brännsågen.
Ombyggnad av brännarstyrning vi Ersbo hetvattencentral, Gävle Kraftväme AB
Värmeverket är en spetsanläggning för fjärrvärmen i Gävle och innefattar två hetvattenpannor. Befintlig styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionssäker anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.
Underhåll av bro över bäck vid Gävle flygplats
Bro 100-45407-1 över Sätrabäcken ingår.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Ombyggnad till vandrarhem i Gävle
Ombyggnad till vandrarhem.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Gävle
Projektet omfattar fönsterrenovering m.m. på Gavlegårdarnas byggnader på Runebergsvägen 23 A, Fridstaplan 6 A-B och 8 A-B. Renoveringen sker med kvarboende.
Tillbyggnad av skola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Takarbete på flerbostadshus i Gävle
Avser takarbete, tegelpannor och takkupor på Brf Engelbrekt i Gävle.
Upprustning av hemkunskapssal på Sofiedalskolan i Gävle
Avser upprustning av hemkunskapssal i Sofiedalsskolan, Gävle.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Gävle
Planer finns för renovering av fasad.
Markanläggningsarbete i Gävle
Markanläggningsarbete Torkarvägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).